Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 41, br. 4, str. 197-204
Određivanje karakteristika agro i šumske biomase u cilju njihove energetske primene
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča

e-adresaaradojevic@vinca.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Sažetak
U cilju održivog i ekološki prihvatljivog energetskog razvoja postoji stalna orjentacija ka korišćenju alternativnih i obnovljivih izvora energije (OIE). Potrebu za korišćenjem ovih vidova energije nameće realnost energetskog tržišta. Takođe, neminovnost korišćenja OIE je i sa ekološkog aspekta, zbog smanjenja globalnog zagađenja, redukcije emisije CO 2 i drugih polutanata. U ukupnom energetskom potencijalu OIE Srbije biomasa ima najznačajniji udeo. Od toga je oko 60% agro biomasa koja predstavlja vrlo kvalitetno gorivo ali sa specifičnim karakteristikama koje je čine drugačijim od šumske biomase i od fosilnih goriva i uslovljavaju različite načine njene primene. Za njeno korišćenje neophodan je razvoj odgovarajućih uređaja i tehnologija. U radu je izvršena analiza i poređenje karakteristika sagorevanja više vrsta agro i šumske biomase u cilju njihove energetske valorizacije. Sve karakteristike biomase određene su u skladu sa aktuelnim standardima. Na osnovu dobijenih rezultataizvršena je analiza više tehnologija koje se mogu koristiti za sagorevanje biomase. Analizirani su i drugi aspekti konkretne primene biomase preko rešavanja osnovnih problema koji se javljaju pri sagorevanju agro biomase.
Reference
Biedermann, F., Obernberger, I. (2005) Ash-related problems during biomass combustion and possibilities for a sustainable ash utilisation. u: International Conference World Renewable Energy Congress (WREC), May, Aberdeen, Scotland, Proc, Oxford, UK: Elsevier Ltd
Dakić, D., Paprika, M., Repić, B., Erić, A., Đurović, D. (2012) Isplativost korišćenja poljoprivrednih ostataka radi zadovoljenja energetskih potreba. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 2, str. 87-96
Gluvakov, Z., Brkić, M., Janić, T. (2012) Metode za određivanje kvaliteta energetskih peleta od biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 2, str. 121-130
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Marinković, A., Repić, B., Dakić, D., Mladenović, M., Nemoda, S. (2011) Eksperimentalno određivanje uticaja aditiva na karakteristike pepela poljoprivrednih biomasa. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 2, str. 175-184
Martinov, M., Tešić, M., Veselinov, B., Đatkov, Đ., Bojić, S. (2010) Primena čvrste biomase kao goriva u Nemačkoj - stanje i perspektive. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 157-166
Mladenović, R., Dakić, D., Erić, A., Mladenović, M., Paprika, M., Repić, B. (2009) The boiler concept for combustion of large soya straw bales. Energy, 34(5): 715-723
Repić, B., Dakić, D., Djurović, D., Erić, A. (2010) Development of a boiler for small straw bales combustion. u: [ur.] Paths to Sustainable Energy, Wiena: Intech, 647-664
Repić, B.S., Dakić, D.V., Erić, A.M., Djurović, D.M., Marinković, A.D., Nemoda, S.Dj. (2013) Investigation of the cigar burner combustion system for baled biomass. Biomass and Bioenergy, 58: 10-19
Repić, B.S., Dakić, D.V., Paprika, M.J., Mladenović, R.V., Erić, A.M. (2008) Soya straw bales combustion in high-efficient boiler. Thermal Science, vol. 12, br. 4, str. 51-60
Saidur, R., Abdelaziz, E.A., Demirbas, A., Hossain, M.S., Mekhilef, S. (2011) A review on biomass as a fuel for boilers. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(5): 2262-2289
Strehler, A. (2005) Results from the research work in heat generation from wood and strow. u: Energy from Biomass, London: Elsevier, 788-792
Tortosa-Masiá, A.A., Ahnert, F., Spliethoff, H., Loux, C.J., Hein, K.R.G. (2005) Slagging and fouling in biomass co-combustion. Thermal Science, vol. 9, br. 3, str. 85-98
Turanjanin, V.M., Đurović, D.M., Dakić, D.V., Erić, A.M., Repić, B.S. (2010) Development of the boiler for combustion of agricultural biomass by products. Thermal Science, vol. 14, br. 3, str. 707-714
Zabaniotou, A.A., Skoulou, V.K., Koufodimos, G.S., Samaras, Z.C. (2007) Investigation study for technological application of alternative methods for the energy exploitation of biomass/agricultural residues in Northern Greece. Thermal Science, vol. 11, br. 3, str. 115-123
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1504197M
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.