Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 43, br. 1, str. 1-6
Procesiranje nizova podataka u blizini senzorskih uređaja kod nadgledanja radnih delova kombajna
aUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
bUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

e-adresadusan.markovic@kg.ac.rs
Projekat:
Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptabilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage (MPNTR - 32043)
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: porocesiranje niza podataka; Raspberry Pi; kombajn; gubici zrna
Sažetak
Pored najsavremenijh kombajna za vršidbu i dalje se mogu koristiti stari modeli koji su potpuno u funkciji i čija je cena znatno niža. Jedan od glavnih problema u tom slučaju jeste poteškoća u poznavanju gubitaka zrna prilikom vršidbe dok se to naknadno vizuelno ne utvrdi. U tu svrhu mogu se ugraditi senzorski uređaji u kombajnima koji prate brzinu svih radnih delova na kombajnu, kao i posredni uređaj koji bi sve te podatke prihvatio, procesirao ih i rezultate prosleđivao do računara korisnika ili na Internetu. Upravo model sistema sa posrednim uređajem za proveru niza podataka sa senzora prikazan je u ovom radu, gde se prati brzina prijemnog bitera, brzina bubnja za odabranu kulturu i drugih radnih delova. Na taj način bi u slučaju da dođe do odstupanja u broju obrtaja, to istovremeno bilo veoma brzo detektektovano i informacija bi bila dostupna rukovaocu. Ako bi eventualno došlo do većih odstupanja sistem vršidbe bi bio prekinut. Cilj rada je da se predloži način kojim bi se se unapredio kvalitet rada starih modela kombajna jer bi rukovaoci stalno imali informaciju o funkcionalnosti radnih delova. Na taj način bi se nadgledao sam radni proces i smanjio bi se rizik od nastanka gubitaka u zrnu tokom vršidbe.
Reference
*** Raspberry Pi 3. https://www.raspberrypi.org/magpi/raspberry-pi-3-specs-benchmarks, jun 2017
Bošnjak, D., Rodić, V., Teodinov, D. (2009) Proizvodni i ekonomski gubici u žetvi soje. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 3, str. 408-416
Cugola, G., Margara, A. (2012) Complex event processing with T-REX. Journal of Systems and Software, 85(8): 1709-1728
Koprivica, R., Veljković, B., Marković, D., Božić, M., Bošković, N. (2013) Gubici semena u žetvi uljane repice i primena digitalnog senzora brzine radi kvalitetnijeg rada kombajna. Traktori i pogonske mašine, vol. 18, br. 4, str. 69-74
Marković, D., Koprivica, R., Pešović, U., Ranđić, S., Veljković, B. (2012) Praćenje rada žitnog kombajna postavkom pametnih mernih pretvarača. Traktori i pogonske mašine, vol. 17, br. 5, str. 27-32
Meši, M., Malinović, N., Kostić, M., Dulić, M. (2012) Uticaj režima rada kombajna na kvalitet ubiranja kukuruza FAO grupe 300. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 307-316
Perera, S., Sriskandarajah, S., Vivekanandalingam, M., Fremantle, P., Weerawarana, S. (2014) Solving the grand challenge using an opensource CEP engine. u: Proceedings of the 8th ACM International Conference on Distributed Event-Based Systems - DEBS '14, New York: Association for Computing Machinery, str. 288-293
Robins, B.D. (2010) Complex Event Processing. u: International Workshop on Education Technology and Computer Science
Turan, J., Višacki, V., Findura, P., Burg, P., Sedlar, A. (2012) Ubiranje kukuruza u uslovima smanjene vlažnosti. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 351-356
Turan, J., Oparnica, S., Višacki, V., Sedlar, A., Burg, P., Findura, P., Ludin, D. (2016) Primena brze metode za merenje gubitaka kombajna u žetvi pšenice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 42, br. 3, str. 171-180
Vujović, V., Maksimović, M. (2014) Raspberry pi as a wireless sensor node: Performances and constraints. u: 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija, Hrvatska, pp. 1247-1252
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1701001M
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.

Povezani članci