Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 41, br. 3, str. 141-148
Gubici usled drifta pri tretiranju suncokreta protiv biljnih bolesti u zavisnosti od tipa rasprskivača i norme tretiranja
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresarajko.bugarin@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)
br. 104-401-6466/2015-01: Izbor I primena održive tehnike I tehnologije apliakcije sredstava za zaštitu I ishranu bilja

Sažetak
U našoj zemlji suncokret je osnovna sirovina za proizvodnju sirovog ulja. Bolesti suncokreta predstavljaju ograničavajući faktor u proizvodnji ove kulture. Pored plodoreda kao veoma efikasne mere, hemijska zaštita suncokreta od bolesti fungicidima (jedno ili dva tretiranja) mogu u velikoj meri doprineti postizanju visokih i stabilnih prinosa, što posebno dolazi do izražaja u vlažnim i kišovitim uslovima i kod osetljivih hibrida. Uprkos kritikama upotrebe hemijskih sredstava za zaštitu bilja, farmeri će nastaviti upotrebu i aplikaciju pesticida prskalicama. Ako nije moguće uticati u tolikoj meri na upotrebu hemijskih sredstava, može se povećati efikasnost aplikacije. Dobra podešenost prskalice povećava kvalitet i efikasnost što rezultira u bolje nanetom sredstvu i ujednačenoj aplikaciji na ciljane površine, smanjenim gubicima usled drifta, te sprečava neadekvatnu i dodatnu primenu pesticida. Upotrebom vodosenzitivnih papira i primenom fluorescentnih materija izmereni su gubici pri aplikaciji s tri tipa rasprskivača: T rasprskivača sa ravnim lepezastim mlazom, injektorskog rasprskivača sa jednim, odnosno injektorskog rasprskivača s dva mlaza. Ispitivanje je realizovano na otovorenom polju u usevu suncokreta. Tri različite norme tretiranja su korišćene u testu.
Reference
B. Panneton,, R. Thériault,, B. Lacasse (2001) Efficacy evaluation of a new spray? Recovery sprayer for orchards. Transactions of the ASAE, 44(3):
Bugarin, R., Sedlar, A., Milovac, Ž., Jakupović, J. (2012) Kvalitet tretiranja pri mehanizovanoj zaštiti uljane repice različitim rasprskivačima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 357-366
Bugarin, R., Sedlar, A., Turan, J. (2013) Injektorski rasprskivači za smanjenje gubitaka usled drifta kod zaštite ratarskih kultura. Biljni lekar, vol. 41, br. 3, str. 370-376
Collins, T.J. (2007) ImageJ for microscopy. BioTechniques, 43(1S): S25-S30
D. K. Giles,, N. B. Akesson,, W. E. Yates (2008) Pesticide Application Technology: Research and Development and the Growth of the Industry. Transactions of the ASABE, 51(2): 397-403
Fisher, R. W., Menzies, D. R. (1976) Effect of Spray Droplet Density and Exposure Time on the Immobilization of Newly-hatched Oriental Fruit Moth Larvae1. Journal of Economic Entomology, 69(4): 438-440
Fox, R.D., Derksen, R.C., Cooper, J.A., Krause, C.R., Ozkan, H.E. (2003) Visual and image system measurement of spray deposits using water - sensitive paper. Applied Engineering in Agriculture, 19(5):
Holownicki, R., Doruchowski, G., Swicchowski, W., Jacken, P. (2002) Methods of evaluation of spray deposit and coverage on artificial targets. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 1-9
M. Salyani,, M. Farooq,, R. D. Sweeb (2007) Spray Deposition and Mass Balance in Citrus Orchard Applications. Transactions of the ASABE, 50(6): 1963-1969
Matthews, G.A. (2000) Pesticide application methods. Oxford: Blackwell, (3rd impression ed.)
Panneton, B., Lacasse, B., Piché, M. (2005) Effect of Air-jet Configuration on Spray Coverage in Vineyards. Biosystems Engineering, 90(2): 173-184
Panneton, B. (2002) Image analysis of water-sensitive cards for spray coverage experiments. Applied Engineering in Agriculture, 18(2):
Sedlar, A., Bugarin, R., Višacki, V., Zoranović, M., Milovac, Ž. (2013) Uporedna analiza kvaliteta i efikasnosti tretiranja uljane repice različitim tipovima rasprskivača. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 2, str. 77-84
Syngenta (2002) Water-sensitive paper for monitoring spray distributions. Basel: Syngenta Crop Protection AG
Turner, C.R., Huntington, K.A. (1970) The use of a water sensitive dye for the detection and assessment of small spray droplets. Journal of Agricultural Engineering Research, 15(4): 385-387
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1503141B
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka