Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 45, br. 2, str. 81-90
Kretanje plastice nakon odbacivanja od noža pri istosmernom obrtanju rotacione sitnilice
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadragir@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Ključne reči: obrada zemljišta; rotaciona sitnilica; kosi hitac
Sažetak
U radu je navedena metoda određivanja kretanja plastice nakon njegovog odbacivanja od noža pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice. Polazeći od poznate vrednosti ugla (a) pri kojoj dolazi do odbacivanja teorijske plastice i poznate početne vrednosti brzine kosog hitca (vo), određena je trajektorija njegovog kretanja i mesto sudara (K) sa oplatom ili poklopcem rotacione sitnilice. Prvo je određen vremenski interval (t*) trajanja kosog hitca u zavisnosti od rastojanja (D) od poklopca ili obloge, a nakon toga i mesto njihovog sudara (K definisano uglom c). Prilikom analize intenziteta usitnjavanja zemljišta, potrebno je poznavati i ugao pod kojim čestica udara u oplatu ili poklopac (y) u odnosu na normalu, kao i brzinu prilikom udara. Dobijeni rezultati oblika trajektorije kosog hitca pokazali su veliku zavisnost od ugla (a) pri kojem dolazi do odvajanja plastice od noža (tj. posredno od: širine krila noža (L), ugla postavljanja noža (g), momenta početka klizanja plastice u odnosu na površinu noža (hg), kao i koeficijenta trenja (m) između noža i plastice).
Reference
Marković, D., Mančić, J., Đekić, I. (1994) Kompjutersko projektovanje i optimizacija aktivnih radnih organa za obradu zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, 20(3): 114-118
Matjašin, J.I., Grinčuk, I.M., Egorov, G.M. (1988) Rasčet i proektipovanie potacionnyh mašin. Moskva: Agropromizdat
Oljača, M., Raičević, D. (1999) Mehanizacija u melioracijama zemljišta. Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 462
Páltik, J., Findura, P., Polc, M. (2003) Stroje pre rastlinnú výrobu, obrábanie pôdy, sejba. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 1-241
Ponjičan, O. (2009) Analiza parametara mašine za formiranje mini gredica pri proizvodnji korenastog povrća. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Ponjičan, O., Radomirović, D., Bajkin, A., Zoranović, M., Ivanišević, M. (2013) Kritična vrednost ugla postavljanja noža pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 2, str. 113-122
Ponjičan, O. (2014) Definisanje optimalnog režima rada rotacione sitnilice u cilju zaštite životne sredine, ekologije i energetske efikasnosti. u: Ekološki i energetski parametri primene poljoprivredne mehanizacije, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 49-122, http://polj.uns.ac.rs/wpcontent/uploads/2014/10/Ekoloski-i-energetski-parametri-primene-poljoprivrednemehanizacije-OBJAVLJENO.pdf
Ponjičan, O., Radomirović, D., Turan, J., Sedlar, A., Višacki, V. (2018) Ugao odvajanja plastice od noža pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 44, br. 4, str. 147-156
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2015) Optimal profile of rotary tiller knife for reverse rotor rotation direction. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 41, br. 4, str. 231-238
Radomirović, D., Ponjičan, O., Sedlar, A., Turan, J., Višacki, V. (2016) Uticaj radne brzine rotacione sitnilice na optimalni profil noža pri istosmernom obrtanju rotora. Savremena poljoprivredna tehnika. 42: 73-84
Radomirović, D., Ponjičan, O., Nikolić, N., Kotus, M., Turan, J., Sedlar, A., Višacki, V. (2019) Movement of the soil slice along the rotary tiller knife until rejecting. u: The Fourth International Symposium on Agricultural Engineering, 31 st Oct -2 nd Nov 2019, Belgrade-Zemun, Serbia, Belgrade-Zemun, Proceedings; Paper accepted for publication
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1902081X
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2020.