Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 23, br. 45, str. 27-36
Ispitivanje karakteristika ratarskih prskalica u Rasinskom okrugu
aInstitut za krmno bilje, Kruševac, Srbija
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak, Srbija

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Sažetak
U poljoprivrednoj proizvodnji, štetočine i bolesti poljoprivrednih kultura, kao i korovske biljke svake godine prouzrokuju značajne gubitke u prinosu i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda. Jedan od najefikasnijih načina borbe jeste primena brojnih i različitih hemijskih sredstava, koja se nazivaju opštim nazivom pesticidi. U skladu sa Direktivama Evropskog parlamenta 2009/128/EC i 2006/42/EC, kojima je osnova standard EN 13790, koji propisuje obavezni pregled mašina za zaštitu bilja, Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i životne sredine Republike Srbije uspostavlja okvir za kontrolu sistema prskalica i orošivača. Upotrebom tehnički ispravnih i kontrolisanih ratarskih prskalica za primenu pesticida smanjuje se njihov štetni uticaj na zdravlje ljudi i životnu okolinu. Jedan od najznačajnijih delova mašina za zaštitu bilja predstavljaju rasprskivači. Oni obavljaju najvažnije funkcije, kao što su: propuštaju zadate količine tečnosti u jedinici vremena, raspršuju tečnost praveći kapljice odgovarajućih veličina i formiraju mlaz odgovarajućeg oblika. Testiranje radne ispravnosti prskalice i rasprskivača vršeno je u skladu sa evropskim normativom EN 13790, koji propisuje metode i opremu kojom se obavlja inspekcija. Protok rasprskivača je meren pomoću ispitivača pojedinačnih rasprskivača S001 belgijskog proizvođača 'AAMS-Salvarani'. Primenom merne opreme za ispitivanje ispravnosti rada uređaja za primenu pesticida, merenjem je moguće tačno ustanoviti svako odstupanje i nepravilnost u radu. Dobijeni rezultati ukazuju na to da postoje značajna odstupanja ispitivanih parametara.
Reference
Bajkin, A., Ponjičan, O., Sedlar, A., Zoranović, M., Turan, J. (2014) Ekološki i energetski parametri primene poljoprivredne mehanizacije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Banaj, Đ., Tadić, V., Petrović, D., Knežević, D., Banaj, A. (2014) Vertikalna raspodjela zračne struje raspršivača AGP 200 ENU. u: Zbornik radova 42. međunarodnog simpozijuma iz područja mehanizacije poljoprivrede. Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede. IZ Sveučilište u Zagrebu- Agronomski fakultet + Zavod za mehanizaciju p, Zagreb, 167-177
Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj, Ž., Menđušić, I., Duvnjak, V. (2010) Ispitivanje ujednačenosti površinske raspodjele tekućine ratarskih prskalica. u: 44. hrvatski i 4. međunarodni simpozijum agronoma, Opatija, Hrvatska, 897-901
Barać, S., Petrović, D., Vuković, A., Biberdžić, M., Đikić, A., Đokić, D. (2017) Rezultati ispitivanja ratarskih prskalica u uslovima centralne Srbije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 1, str. 17-26
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2008) Činioci efikasne aplikacije u zaštiti višegodišnjih zasada orošivačima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 237-244
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2010) Uticaj tehnike za aplikaciju pesticida na zagađenje zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 107-116
Đokić, D., Vasić, T., Milenković, J., Terzić, D., Stanisavljević, R., Barać, S., Koprivica, R. (2015) The system of regular technical device control for the application of pesticides in the Republic of Serbia. u: Book of Proceedings, Sixth International Scientific Agricultural Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 930-935
Đokić, D., Marković, J., Milenković, J., Terzić, D., Stanisavljević, R., Barać, S., Koprivica, R. (2016) Application of measuring techniques in testing machines for the protection of plants in the Republic of Serbia. u: Book of proceedings, VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 1306-1311
Koprivica, R., Veljković, B., Barać, S., Đokić, D. (2015) Značaj atestiranja uređaja za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja. u: Zbornik naučnih radova, XX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak: Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet, 20 (22); 601-605
Nikolić, R. (2009) Stanje i opremanje poljoprivrede mehanizacijom u 2010. godini. Traktori i pogonske mašine, vol. 14, br. 5, str. 7-22
Richards, M.D., Hislop, E.C. (1997) Western N. M. Static and dynamic patternation of hydraulic pressure nozzles. Aspects of Applied Biology, 48: 201-208
Sedlar, A., Bugarin, R., Đukić, N. (2014) Tehnika aplikacije pesticida. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2008) Savremena tehnička rešenja i mere poboljšanja efikasnosti orošivača u cilju primene malih i srednjih normi pri orošavanju voćnjaka. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 117-128
Srivastava, M. (2014) Pesticides as pollutants of environment and use o botanicals as an alternate management strategy. u: Fifth International Scientific Agricultural Symposium 'Agrosym 2014', Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 473-477
Tadić, V., Banaj, Đ., Petrović, D., Knežević, D., Seletković, N. (2014) Testiranje tehničkih sustava u zaštiti bilja u Republici Hrvatskoj. u: Zbornik radova 42. međunarodnog simpozijuma iz područja mehanizacije poljoprivrede, Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet, 161-166
Urošević, M. (2001) Mašine i aparati za primenu pesticida. Beograd: Poljoprivredni fakultet Beograd - Institut za poljoprivrednu tehniku
Višacki, V., Sedlar, A., Turan, J., Bugarin, R., Burg, P. (2014) Ujednačenost aplikacije pesticida pri najčešćim parametrima eksploatacije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 40, br. 3, str. 125-134
Višacki, V., Sedlar, A., Bugarin, R., Turan, J., Burg, P. (2014) Kvalitet aplikacije pesticida u kukuruzu i na strništu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 40, br. 3, str. 135-142
Višacki, V., Sedlar, A., Bugarin, R., Turan, J. (2013) Efekat radnog pritiska na uniformnost distribucije rasprskivača # The effect of working pressure on the distribution uniformity of a nozzles. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 2, str. 85-92
Wang, L.N., Slocombe, Z.J.W., Kuhlman.D.K. (1995) Spray distribution uniformity measurement using spectral analysis. u: Pesticide Formulations and Applications, Am. Soc. for Testing and Materials, 13th Vol
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/AASer1845027D
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka