Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 48, br. 3, str. 49-55
Zavisnost od interneta kao problem školske dece
Elektotehnička škola 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresamilan.jvtc@gmail.com
Ključne reči: internet; zavisnost; škola; deca
Sažetak
Tokom prethodnih nekoliko godina, internet je postao svakodnevni deo života za mnoge ljude širom sveta. Razvoj različitih uređaja, niska cena internet usluga i velike mogućnosti interneta omogućavaju da veliki broj ljudi i dece koristi internet više sati, gotovo svakodnevno. Međutim, postoje i neke negativne posledice interneta, posebno kod školske dece. Jedna od tih posledica je, tzv. "zavisnost od interneta". Mnoga istraživanja ukazuju da internet postaje glavno i jedino sredstvo komunikacije i glavni i jedini medijum kada je u pitanju život deteta školskog uzrasta. Dolazi do zanemarivanja sportskih aktivnosti, druženja, živog razgovora, odlaska u prirodu i sl. Određeni aspekti svakodnevnog života se polako zamenjuju virtuelnim. Sreća koju dete treba da oseti prilikom rešavanja problema ili prilikom sportskih takmičenja se zamenjuje srećom koju dete oseća dok igra video igre. Glavna odgovornost leži u porodici i nastavnicima koji moraju udruženo i stalno kontrolisati i usmeravati decu na realan život, na prirodu, druženje, sport i sl. Naravno, pri tome ne treba kritikovati niti osporavati upotrebu interneta, ali treba stalno podsećati da je internet tu da nam olakša život i da služi korisnicima, a ne da korisnici služe njemu. U ovom preglednom radu prikazani su rezultati dosadašnjih istraživanja o zloupotrebi interneta od strane školske dece kako u različitim zemljama sveta, tako i u Elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla" u Nišu, sa ciljem predlaganja odgovarajućih preventivnih mera radi obezbeđivanja njihovog pravilnog razvijanja i usmeravanja.
Reference
Anderson, E., Steen, E., Stavropoluos, V. (2016) Internet use and problematic internet use: A systematic review of longitudinal research trends in adolescence and emergent adulthood. Int J Adoles Youth, 22(4), 1-25
Bugarski, V. (2003) Zavisnost od interneta - na putu ka novoj dijagnostičkoj kategoriji. Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja, vol. 11, br. 2, str. 50-56
Chen, X., Pan, Y., Guo, B. (2016) The influence of personality traits and social networks on the self-disclosure behavior of social network site users. Internet Research, 26(3), 566-586
Egger, O., Rauterberg, M. (1996) Internet and addiction. Zurich: Swiss Federal Institute of Technology
Huremović, L. (2012) Izvan četiri zida - priručnik za novinarke i novinare o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar
Internet World Stats https://www.internetworldstats.com /stats.htm
Ioannidis, K., Hook, R., Goudriaan, A.E., Vlies, S., Fineberg, N.A., Grant, J.E., Chamberlain, S.R. (2019) Cognitive deficits in problematic internet use: Meta-analysis of 40 studies. British Journal of Psychiatry, 215(5), 639-646
Jevtić, B.R., Jevtić, D.D. (2015) Uticaj modernih tehnologija na život i rad školske dece. Učenje i nastava, 2, 383-398
Jevtić, D.D., Ničković, S.V., Jevtić, B.R., Ničković, T.J., Ničković, V. (2012) Socijalni i zdravstveni problemi dece školskog uzrasta usled korišćenja Facebook-a. Učitelj, 79(1), 34-42
Jevtić, D., Jevtić, R., Ničković, J., Ničković, V. (2012) Internet and Facebook: Modern problems of school age children. Tehnika, vol. 67, br. 4, str. 602-606
Jevtić, R., Jevtić, D., Ničković, J., Ničković, V. (2015) Termički efekti mobilnih telefona - nova merenja. Zdravstvena zaštita, vol. 44, br. 3, str. 39-47
Jevtić, R., Jevtić, D., Ničković, J., Ničković, V. (2013) Zdravstveni aspekti tehničkog okruženja savremenog čoveka. Zdravstvena zaštita, vol. 42, br. 5, str. 60-67
Jevtić, R., Ničković, J., Jevtić, D. (2011) SAR i termički efekti mobilnih telefona. Tehnika, vol. 66, br. 1, str. 95-99
Jevtić, R., Jevtić, D., Stoiljković, J. (2017) Internet and Facebook: Potential effects on school age children. Zdravstvena zaštita, vol. 46, br. 2, str. 73-79
Jevtić, R.B. (2009) Raspodela elektromagnetnog polja frekfencija mobilnih komunikacija u čoveku. Niš: Fakultet zaštite na radu, magistarska teza
Kovačević-Lepojević, M. (2011) Pojam i karakteristike internet-zavisnosti. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 10, br. 4, str. 615-631
Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., Scherlis, W.T. (1998) Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?. American Psychologist, 53(9), 1017-1031
Kwok-Kei, M., Ching-Man, L., Hiroko, W., Dong, K., Bahar, N., Ramos, M., et al. (2014) Epidemiology of internet behaviours and addiction among adolescents in six Asian countries. Cyberpsychol Behav Soc Netw, 17(11), 720-728
Leškovska-Ačkovska, E. (2011) Internet, društvene mreže i osećaj usamljenosti kod učenika. u: II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine, Društva psihologi Republike Srpske i Društva psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Banja Luka, 24-26. februara 2011, Knjiga rezimea, 39
Naughton, J. (2016) The evolution of the Internet: From military experiment to general purpose technology. Journal of Cyber Policy, 1(1), 5-28
Nie, N., Erbring, L. (2002) Internet and mass media: A preliminary report. It&Society, 1(2), 134-141
The Global Economy https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Mobile_phone_ subscribers_per_100_people
Young, K., Pistner, M., o'Mara, Buchanan, J. (2000) Cyber disorders: The mental health concern for the new millennium. Cyber Psychology and Behavior, 3,(5), 475-479
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZZ1903049J
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2019.