Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Povezanost efikasnosti igre i plivačke pripremljenosti kod vaterpolista seniora IB lige Srbije
nema
Ključne reči: vaterpolo; plivačka pripremljenost; efikasnost igre; seniori
Sažetak
Cilj ovog istraživanja je da primenom naučne metodologije utvrdi stepen povezanosti efikasnosti igre i plivačke pripremljenosti kod vaterpolista seniora koji su igrali u Ib vaterpolo ligi R Srbije. Uzorak ispitanika je predstavljao 15 vaterpolista V.K. 'SINGIDUNUM' koji su se takmičili u Ib Vaterpolo ligi Srbije u sezoni 2009/2010. Rezultati ovog istraživanja su pokazali da su dve kriterijske varijable, horizontalno plivanje i igra značajno povezane i to na nivou koeficijenta determinacije (R2) od 26.77% objašnjene zajedničke varijanse (R2 = 0.2677), i da je utvrđen stepen povezanosti statistički značajan na nivou F = 4.75, t = 2.18 , p = 0.048. Sa praktičnog aspekta, dobijeni rezultati su pokazali da je adekvatna opšta plivačka pripremljenost u horizontalnoj poziciji faktor koji statistički značajno utiče na efikasnost igre na nivou od 26.77 % (oko 1/4) kod vaterpolista seniorskog uzrasta koji su se takmičili u Ib ligi Srbije. Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati da igrači sa boljim plivačkim sposobnostima u horizontalnoj poziciji imaju statistički značajnije bolju osnovu da efikasnije igraju na utakmici.
Reference
Bampouras, T.M., Marrin, K. (2010) Reliability of the 30-seconds crossbar jumps water polo test in female players. Serbian journal of sports sciences, vol. 4, br. 1-4, str. 71-74
Bratuša, Z., Matković, I., Dopsaj, M. (2003) Model characteristics of water polo players' activities in vertical position during a match. u: Chatard J.C. [ur.] Biomechanics and medicine in swimming, Saint-Etienne: Saint-Etienne University
Dopsaj, M., Matković, I. (1999) The structure of technical and tactical activities of water polo players the first Yugoslav league during the game. u: Keskinen K., Komi P., Holander A. [ur.] Biomechanics and medicine in swimming, Jyvaskula, Finland: University of Jyvaskula - Department of Biology of Physical Activity, VIII, str. 435
Dopsaj, M., Matković, I. (2001) Modelovanje i kontrola plivačke pripremljenosti vaterpolista. u: Jugoslovenska škola vaterpola 'Trifun-Miro Ćirković' - zbornik predavanja', 19-21. 10. 2001, Kotor: VSJ, str. 30-40
Dopsaj, M. (2001) Testiranje i praćenje razvoja plivačkih sposobnosti vaterpolista u početnoj fazi obuke - mlađe kategorije. u: Jugoslovenska škola vaterpola 'Trifun-Miro Ćirković' - zbornik predavanja sa seminara za trenere mlađih kategorija, 14-16. 12. 2001., Beograd: VSJ, str. 71-83
Dopsaj, M., Vasilovski, N., Kontić, Z. (2003) Analiza igre 'igrač više' reprezentacije Srbije i Crne Gore na evropskom prvenstvu za juniore u Istambulu 2003. u: Seminar trenera mlađih kategorija, zbornik radova, Beograd: VSS, str. 25-32
Dopsaj, M., Bratuša, Z. (2003) Matematički model za procenu nivoa generalne plivačke pripremljenosti vaterpolista mladjeg uzrasta od 12 do 14 godina. Nova sportska praksa, (12): 47-55
Dopsaj, M. (2004) Modeli za procenu generalne horizontalne plivačke pripremljenosti vaterpolo igrača uzrasta od 12, 14 i 16 godina / Models for estimation general horizontal swimming preparation of water polo players aged 12, 14 and 16. u: Perišić D. [ur.] Seminar of young categories coaches proceedings, Belgrade: Waterpolo assotiation of Serbia, str. 3-14
Dopsaj, M., Matković, I. (1994) Motorička aktivnost vaterpolista u toku igre. Fizička kultura, vol. 48, br. 4, str. 339-346
Falk, B., Lidor, R., Lander, Y., Lang, B. (2004) Talent identification and early development of elite water-polo players: A 2-year follow-up study. J Sports Sci, 22(4): 347-55
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1998) Multivariate data analysis. New Jersey: Prentice Hall
Jakovljević, S., Karalejić, M., Radovanović, I. (2007) Relacije između dva načina ocenjivanja aktuelnog individualnog kvaliteta košarkaša kao kriterijuma njihove uspešnosti. Fizička kultura, vol. 61, br. 1-2, str. 25-42
Janjić, A., Suzović, D., Janković, A. (2010) Promena motoričkih sposobnosti fudbalera u letnjem pripremnom periodu. Fizička kultura, vol. 64, br. 1, str. 35-45
Karalejić, M., Jakovljević, S. (2008) Kognitivne sposobnosti mladih košarkaša i njihova uspešnost. Fizička kultura, vol. 62, br. 1-2, str. 109-123
Koprivica, V.J. (1998) Osnove sportskog treninga, deo 1. Čajetina: Kulturno sportski centar
Manojlović, N. (2005) Tehnologija stvaranja vrhunskog vaterpolo igrača. u: Seminar trenera mlađih kategorija, Zbornik radova, Beograd: VSS, str. 3-27
Milišić, B. (2003) Upravljanje treningom. Beograd: SIP
Platanou, T. (2009) Cardiovascular and metabolic requirements of water polo. Serbian journal of sports sciences, vol. 3, br. 1-4, str. 85-97
Trninić, M., Jeličić, M., Jelaska, I. (2011) Utvrđivanje razlika između juniorskih igrača na pojedinim pozicijama u košarkaškoj igri na temelju pokazatelja situacione efikasnosti. Fizička kultura, vol. 65, br. 1, str. 24-33
Trninić, S., Karalejić, M., Jakovljević, S., Jelaska, I. (2010) Strukturna analiza znanja na temelju specifičnih atributa košarkaške igre. Fizička kultura, vol. 64, br. 2, str. 22-41
Volkov, V.M. (1978) Oporavak u sportu. Beograd: Partizan
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka