Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 63, br. 1, str. 60-75
Relacije između košarkaških veština i pojedinih kognitivnih sposobnosti košarkaša - juniora
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
Ključne reči: košarkaške veštine; kognitivne sposobnosti; juniori
Sažetak
Cilj ove studije je bio da se istraže relacije, odnosno povezanost, između košarkaških veština i pojedinih kognitivnih sposobnosti košarkaša - juniora. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 80 košarkaša, najboljih juniora Srbije, uzrasta od 17 do 18 godina. Košarkaške veštine su procenjene sa 15 testova, koji su pokrili najvažnije aktivnosti košarkaša: šutiranje, dodavanje, dribling, igru bez lopte u napadu i igru u odbrani. Kognitivne sposobnosti košarkaša juniora su procenjene sa pet testova: Domino test D48 (test opšte inteligencije), i četiri testa perceptivnog faktora kognitivnih sposobnosti: S1, P1, F1 i F2. Primenjena je kanonička korelaciona analiza. Rezultati kanoničke analize pokazuju da su ova dva prostora povezana (koeficijent kanoničke korelacije R=.727, odnosno koeficijent determinacije P2=.529), ali je samo prvi faktor značajan i on nosi 53% objašnjene varijanse. Varijable kognitivnih sposobnosti koje imaju najveće projekcije na prvi faktor i koje najviše doprinose povezanosti ova dva prostora su perceptivna identifikacija (PF1), perceptivna analiza i logičko zaključivanje (PF2) i vizuelna specijalizacija (PS1), a od varijabli košarkaških veština: promena smera u driblingu (PSD), bacanje lopte tehnikom sa dve ruke sa grudi (BL2RG), prodor na koš za 30 s (PNK30), dinamički šut za 30 s (DŠ30), povratna kretanja za 30 s (PK30), slalom driblingom (SD) i precizno ubacivanje lopte u koš (PULK).
Reference
Angyán, L., Téczely, T., Zalay, Z., Karsai, I. (2003) Relationship of anthropometrical, physiological and motor attributes to sport-specific skills. Acta Physiologica Hungarica, 90(3): 225
Bačanac, L. (2001) Karakteristike intelektualnih sposobnosti sportista sportskih igara. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Magistarski rad
Bala, G. (1981) Relacije između kognitivnih sposobnosti, patoloških konativnih karakteristika i koordinacice pokreta u ritmu kod studenata fakulteta fizičke kulture. Fizička kultura, vol. 35, br. 3, str. 284-288
Barou, H.M., MekGi, R. (1975) Merenje u fizičkom vaspitanju. Beograd: Vuk Karadžić
Becker, M.B. (1981) An investigation into the cognitive and personality dimensions of basketball athletes. San Diego: United States International University - School of Human Behavior, Dissertation
Blašković, M., Milanović, D., Matković, B. (1982) Analiza pouzdanosti i faktori valjanosti situaciono-motoričkih testova u košarci. Kineziologija, Zagreb, 14 (1-2), 26-32
Brown, D., Burke, K. (2003) Fundamental skills of the complete basketball player. u: Burke K., D.Brown [ur.] Sport Psychology Library: Basketball. The Winning Edge Is Mental, Morgantown: Fitness Information Technology
Hay, J.G. (1978) The biomechanics of sport techniques. Prentice hall, N.J: Engelwood Clifs
Holding, D.H. (1989) Skills research. u: Holding, D.H. [ur.] Human Skills, Chichester: John Wiley & Sons
Isaacs, L.D. (1981) Relationship between depth perception and basketball-shooting performance over a competitive season. Percept Mot Skills, 53(2): 554
Ismail, A.H. (1976) Djelovanje dobro organiziranog programa fizičkog odgoja na intelektualni status. Kineziologija, Zagreb, vol. 6, br. 1-2, str. 29-37
Ismail, A.H., Kane, J.E., Kirkendall, D.R. (1976) Povezanost između intelektualnih i neintelektualnih varijabli. Kineziologija, Zagreb, vol. 6, br. 1-2, str. 37-45
Ismail, A.H. (1976) Povezanost između kognitivnih, motoričkih i konativnih karakteristika. Kineziologija, Zagreb, vol. 1-2, br. 6, str. 47-57
Ismail, A.H. (1976) Mogućnost razlikovanja triju grupa različitog intelektualnog statusa pomoću motoričkih varijabli. Kineziologija, Zagreb, vol. 6, br. 1-2, str. 59-65
Jakovljević, S. (2003) Relations between basketball players inteligence and their quality of play. u: Proccedings of 8th Annual Congress of ECSS, Salzburg
Jakovljević, S. (1997) Discriminative analysis of specific basketball motoric of Yugoslav young basketball players. u: Sport of the Young, Bled, Proceedings, 405-411
Jakovljević, S. (2002) Kognitivne sposobnosti najboljih mladih košarkaša Jugoslavije i komparativna analiza u odnosu na uzrast. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, br. 11, str. 97-108
Jakovljević, S. (1996) Simultani uticaj specifične košarkaške motorike i kognitivnih sposobnosti na uspeh u košarci. Facta universitatis - series: Physical Education, vol. 1, br. 3, str. 91-98
Karalejić, M., Jakovljević, S. (1998) Testiranje i merenje u košarci. Beograd: KSS
Karalejić, M., Jakovljević, S. (2001) Osnove košarke. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Karalejić, M., Jakovljević, S. (2008) Kognitivne sposobnosti mladih košarkaša i njihova uspešnost. Fizička kultura, vol. 62, br. 1-2, str. 109-123
Kejn, D.E. (1984) Psihologija i sport - psihološki vidovi fizičkog vaspitanja i sporta. Beograd: Nolit
Kioumourtzoglou, E., Derri, V., Tzetzis, G., Theodorakis, Y. (1998) Cognitive, perceptual, and motor abilities in skilled basketball performance. Percept Mot Skills, 86(3 Pt 1): 771-86
Kuleš, B., Marić, J. (1989) Utjecaj kognitivnih, konativnih, motoričkih i antropometrijskih varijabli na efikasnost izvođenja tehnike rvanja. Fizička kultura, 43(4), 221-226
Kurelić, N., Momirović, K., Mraković, M., Šturm, J. (1979) Struktura motoričkih sposobnosti i njihove relacije sa ostalim dimenzijama ličnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 9, br. 1-2, str. 5-25
Lehmann, G. (1981) Basketball is my game: Lessons by Lehmann. New York: Riverside
Mejovšek, M. (1977) Relacije kognitivnih sposobnosti i nekih mjera brzine jednostavnih i složenih pokreta. Kineziologija, Zagreb, vol. 7, br. 1-2, str. 77-137
Mejovšek, M. (1979) Relacije kognitivnih i motoričkih sposobnosti. Kineziologija, Zagreb, vol. 9, br. 1-2, str. 83-91
Millslagle, D.G. (2002) Recognition accuracy by experienced men and women players of basketball. Percept Mot Skills, 95(1): 163-72
Perić, D.B. (1996) Operacionalizacija 1. Beograd: SIA
Sandeford, P., Shoenfelt, E.L. (2001) Mental skills for enhancing performance. u: Sandeford P. [ur.] Women's basketball: inside the practice court, Terre Haute: Ind. Wish Publishing
Vernacchia, R.A. (1993) The influence of a mental training technique upon the performance of selected intercollegiate basketball players. ARCAA, 1, 189-200
Zhang, L. (1989) A study of the effects of movement sensation, movement perception and operational thinking on the display of skill by women basketball players. Sports Science, Bejing, 9 (2), 74-77
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.02.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka