Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 2, str. 697-711
Fotografija kao autorsko delo
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaboba.brankov@gmail.com
Ključne reči: fotografija; autorsko pravo; povreda autorkog prava; društvene mreže; Internet
Sažetak
Autor fotografije, odnosno nosilac autorskog prava, raspolaže ličnopravnim i imovinskopravnim ovlašćenjima, koja su detaljno regulisana ZASP. Fotografija se može smatrati autorskim delom, ukoliko ispunjava kriterijume koji su predviđeni zakonskom definicijom autorkog dela: fotografija mora biti ljudska tvorevina, mora imati duhovni sadržaj, navedeni duhovni sadržaj mora imati odgovarajuću formu i mora biti originalno delo. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je u januaru 2016. godine podneo Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog za usvajanje autentičnog tumačenja odredbe člana 2 stav 2. ZASP. Suština ovog predloga jeste da se svaka rutinski izrađena fotografija, koja se preuzima u elektronskom obliku, ne može smatrati autorskim delom, a samim tim i da autori navedenih fotografija ne mogu uživati zaštitu autorskog prava. Navedeni predlog za autentično tumačenje člana ZASP je motiv za pisanje ovog rada. U okviru posebnih poglavlja, razmotreni su elementi fotografije kao autorskog dela, povreda autorskog prava usled neovlašćenog korišćenja fotografije, uz poseban osvrt na povredu prava putem društvenih mreža.
Reference
*** (2009-2016) Zakon o autorskom i srodnim pravima. Sl. glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016-odluka US), čl. 2, st. 1, daljem tekstu: ZASP
*** (2014-2016) Zakon o javnom informisanju i medijima. Sl. glasnik RS, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje), čl. 29, st. 2
*** (2015) Does Facebook really own your photos?. https://www.plagiarismtoday.com/2015/05/13/does-facebook-really-own-your-photos/, 15. maj 2016
*** (2016) Photographer wins $1. 2 million from companies that took pictures off Twitter. http://www.reuters.com/article/us-media-copyright-twitter-idUSBRE9AL16F20131122, 01.april
*** (2009-2015) Zvanični predlog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo za usvajanje autentičnog tumačenja odredbe člana 2 stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima. Sl. glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) broj: 011-3417/15 od 21.12.2015
*** (2009-2015) Zvanični predlog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo za usvajanje autentičnog tumačenja odredbe čl. 2, st. 2 Zakona o autorskom i srodnim pravima. Sl. glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) broj: 011-3417/15 od 21.12.2015
*** (2016) Monkey who took selfie can not own copyright to the photo, judge rules. http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/12086397/Monkey-who-took-selfie-can-not-own-copyright-to-the-photo-judge-rules.html, 25.maj
*** (2016) The Oxford dictionaries word of the year 2013. http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013/, 15.maj
*** (2014) Legal cases every photographer should know. http://petapixel.com/2014/10/28/8-legal-cases-every-photographer-know/, 09.april 2016
*** (2016) Photography and copyright law. http://blog.kenkaminesky.com/photography-copyright-and-the-law, 19.februar
*** (2016) Paging Bradley Coopers lawyers: He might own Ellen’s famous Oscar selfie. http://www.thewire.com/politics/2014/03/paging-bradley-coopers-lawyers-you-might-own-ellens-famous-oscar-selfie/358758/, 23. maj 2016
*** (2016) Čije su moje Instagram fotografije. http://pravoikt.org/cije-su-moje-instagram-fotografije/, 23.mart
Aralica-Martinović, G., Trgovački sud u Zagrebu (2016) Fotografija kao autorsko djelo. http://www.vtsrh.hr/index.php?page=conference&conf_id=2200&article_id=2209, 22.april
Kostić, M., Vilić, V. (2013) Privatnost korisnika društvenih mreža. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 64, str. 53-78
Marković, S.M. (2014) Pravo intelektualne svojine. Beograd
Popesku, D. (2016) Fotografija kao autorsko delo. Pravo i privreda, vol. 54, br. 7-9, str. 390-403
Popović, D.V. (2016) Autorskopravni pogled na korišćenje Tvitera. Beograd: Intelektualna svojina i Internet
Prlja, D., Reljanović, M., Ivanović, Z. (2012) Internet pravo. Beograd
Radovanović, S. (2004) Autorsko pravo nakon smrti autora. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 2, str. 201-224
Radovanović, S. (2011) Tehnološke mere u sistemu zaštite autorskog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 399-411
Radovanović, S. (2016) Autorsko pravo i Fejsbuk, s posebnim osvrtom na pravo Srbije. Beograd: Intelektualna svojina i Internet, 160-163
Spasić, V. (2011) Autorska dela u digitalnom okruženju. Niš, 86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-11886
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0