Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 58, br. 84, str. 91-103
Osiguranje od odgovornosti za imisionu štetu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresamilica@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (MPNTR - 179077)

Ključne reči: imisiona šteta; ekološka šteta; osiguranje od odgovornosti za štetu
Sažetak
U radu se bavimo analizom rešenja iz čl. 156 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije o ograničenju iznosa naknade za imisionu štetu kada ona nastane u obavljanju opštekorisne delatnosti za koju je dobijena dozvola nadležnog državnog organa. Plediramo za ukidanje posebnog zakonskog privilegisanja pojedinih kategorija imitenata i za mogućnost da se inhibiranje štetnikove korisne aktivnosti spreči pomoću instituta osiguranja od odgovornosti.
Reference
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ, Br. 29 (1978), 39 (1985), 45 (1989), 59 (1989), Br. 31 (1993)
*** Građanski zakonik Francuske. Retrieved 1, September 2018 from https://www.legifrance.gouv.fr
*** (1980-2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa Republike Srbije. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, Br. 6 (1980) i 36 (1990), Br. 29 (1996) i Br. 115 (2005) - dr. zakon
Cornu, G. (2018) Vocabulaire juridique. Paris: PUF
Cvetić, R. (2014) Održivi razvoj i ekološka šteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 291-302
Josserand, L. (1992) Evolucija odgovornosti. Pravni život, vol. 41, br. 9-10, str. 1164-1178
Lazarević, D. (2011) Službenosti i susedsko pravo. Beograd: Poslovni biro
Lazić, M. (2012) Imisije i građanskopravna zaštita. Pravna riječ, 113 - 130
Mirić-Karanikić, M. (2007) Odgovornost za zagađivanje životne sredine. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 455-479
Mrkšić, D., Petrović, Z., Ivančević, K. (2014) Pravo osiguranja. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Stojanović, D.D. (1992) Istorijski razvoj i ciljevi građansko-pravne odgovornosti za prouzrokovanu štetu. Pravni život, vol. 41, br. 9-10, str. 1179-1192
Thibierge, C. (1999) Libres propos sur l'évolution du droit de la responsabilité. Revue trimestrielle de droit civil, 3 / julliet-septembre. 561 - 595
Vučković, M. (2019) Građanskopravni aspekt zaštite od prekomernih imisija. Univerziteta u Nišu-Pravni fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-23223
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka