Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 81, str. 349-362
(Ne)potrebno uvođenje breed-specific regulative
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresasrdjan.radulovic@pr.ac.rs
Ključne reči: breed-specific regulativa; dog-specific regulativa; prouzrokovanje štete; objektivna odgovornost; prevencija nastanka štete
Sažetak
Slučajevi štete koja nastaje kao rezultat delovanja životinje, sledstveno tome i brojna pitanja u vezi s odgovornošću za tom prilikom prouzrokovanu štetu, ne prestaju da okupiraju i intrigiraju pravnu misao vekovima. Ova pitanja, ali i ponuđeni odgovori, osobito su interesatni kada se postave i analiziraju u kontekstu delovanja čovekovog najboljeg prijatelja - psa. Među sve intenzivnijim aktivnostima koje se preduzimaju u cilju, pre svega, prevencije nastanka štete delovanjem pasa, iako bi edukativne trebalo da imaju prednost, pažnju privlače legislativne aktivnosti. U prvom redu, treba se osvrnuti na one aktivnosti državnih organa koje podrazumevaju implementiranje tzv. breed-specific i dog-specific regulative. Obe vrste propisa deo su, ne samo uporednog, već i našeg pozitivnog prava. Stoga, u ovom radu biće prezentovana neka razmišljanja o prvopomenutoj grupi pravila, a koja su formirana na osnovu prethodno urađenog samostalnog teorijsko-empirijskog istraživanja.
Reference
Abrodo, A. (2010) Breed-specific Legislation, Barking up the Wrong Tree. Fresh writing, 10, 49-56
Andrejević, M. (1964) Osnov odgovornosti za štetu koju prouzrokuje životinja. Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nišu, 3, 71-92
Bentham, J. (1823) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press
Bredley, J. (2014) Dog bites: problems and solutions. Ann Arbor: Animals and Society Institute
Cvetić, R. (2014) Održivi razvoj i ekološka šteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 291-302
Delise, K. (2007) The Pit Bull Placebo: The Media, Myths and Politics of Canine Aggression. USA: Anubis Publishing
Kaluđerović, Ž. (2009) Bioetički pristup životinjama. Socijalna ekologija, 18(3-4): 311-322
Kaufmann, A. (1998) Pravo i razumevanje prava. Beograd: Gutenbergova galaksija
Marjanski, V.Ž., Potkonjak, A. (2015) Dog and cat bite wounds: Epidemiological characteristics, forensic investigation and civil liability. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 3, str. 1191-1204
Radulović, S. (2018) Osobenosti u univerzalnoj tendenciji pooštravanja građanskopravne odgovornosti. u: Zbornik radova 'Univerzalno i osobeno u pravu', Tom II, 409-422
Radulović, S. (2017) Dog-specific regulativa kao deo odštetnog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, Godišnji zbornik, 119-131
Ristivojević, B., Bugarski, T. (2014) Krivično delo 'ubijanje i mučenje životinja' iz člana 269 KZ RS u svetlu zakona o dobrobiti životinja. Nauka, bezbednost, policija, br. 1, str. 1-19
Schiavone, A.L. (2015) Barkung up the Wrong Tree: Regulating Fear, not Risk. Animal law., 22(1): 9-35
Stanišić, S. (2014) Legal Nature of Civil Liabilityfor Damage Caused by Animals / Pravna priroda građanske odgovornosti za štetu od životinja. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, 4(4): 83
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1881349R
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka