Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 61, br. 96, str. 161-178
Pravni režim elektronskih medija u pravnom poretku Republike Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresapricamilos@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
The paper is the result of research within the project: Responsibility in Legal and Social Context, financed by the Faculty of Law, University of Niš, in the period 2021-2025

Ključne reči: elektronski mediji; televizije sa celodržavnom pokrivenošću; medijski servisi; demokratsko društvo; unapređivanje kulture
Sažetak
U literaturi nisu analizovani različiti pravni režimi javnog informisanja u Republici Srbiji, a nisu razmatrane ni razlike između postojećih medija. Mediji se u pozitivnopravnom značenju razlikuju prema pravnom režimu ustrojstva, delatnosti i kontrole, a razlikuju se i prema osnovu delatnosti javnog informisanja koju obavljaju. Mediji su subjekti teritorijalne zajednice sa dužnošću objektivnog, nepristrasnog i istinitog saopštavanja programskih sadržaja, sledstveno čemu svi mediji, uključujući i komercijalne, prevashodno služe ostvarivanju opštih i javnih interesa, samo se sadržina javnog interesa razlikuje kod pojedinih medija. Najveći uticaj u poretku pravne države imaju elektronski mediji, a među elektronskim medijima izdvajaju se televizije sa celodržavnom (nacionalnom) pokrivenošću, kao mediji koji bi trebalo da ostvaruju posebne ciljeve u oblasti javnog informisanja. Televizije sa celodržavnom pokrivenošću prevashodno služe ostvarivanju opštih interesa, vezane su posebnom sadržinom javnog interesa i stoga imaju znatno veće dužnosti od drugih televizija, što nažalost ne odgovara postojećim prilikama u oblasti javnog informisanja u Republici Srbiji.
Reference
*** (2014-2016) Zakon o javnom informisanju i medijima / The Public Information and Media Act. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 83/2014, 58/2015, 12/2016
*** (2014/2016) Zakon o elektronskim medijima / Electronic Media Act. Službeni glasnik RS, br. 83 i 6
*** (2014-2016) Zakon o javnim medijskim servisima / Public Media Services Act. Službeni glasnik RS, br 83/2014, 103/2015, 108/2016
*** (2010) Odluka Ustavnog suda Republike Srbije / Decision of the Constittutional Court of RS. Službeni glasnik RS, IUz-231/2009 od 22. jula 2010. godine, broj 89
Lukić, R.D. (1995) Teorija države i prava II - teorija prava / Theory of state and law II: Theory of law. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Marković, R. (2020) Ustavno pravo i političke institucije / Constitutional Law and Political Institutions. Beograd: Službeni glasnik, 25. ponovljeno izdanje
Petrović, M. (1981) Pravna vezanost i ocena celishodnosti državnih vlasti i organa / The Binding Effect of Law and Assessment of Expediency of State Authorities and Bodies. Beograd: Savremena administracija
Prica, M. (2016) Eksproprijacija kao pravni institut / Expropriation as a Legal Institute. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija, doctoral thesis
Prica, M. (2019) Upravna stvar i upravno-sudska stvar / The Administrative Matter and the Administrative-Court Matter: Contribution to the reform of the Serbian legislation and judicature. u: Zbornik radova - Pravo u funkciji razvoja drštva, Kosovska Mitrovica, str. 597-639
Prica, M. (2021) Pravna država i mediji - kanoni medijskog prava / Legal State and the Media: Media Law Canons. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Prica, M. (2021) Supsidijarna i shodna primena Zakona o opštem upravnom postupku / Subsidiary andAnalogous Application of the General Administrative Procedure Act. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 60, br. 91, str. 97-116
Prica, M. (2018) Jedinstvo pravnog poretka kao ustavno načelo i zakonsko uređivanje oblasti pravnog poretka - ujedno izlaganje o unutrašnjem pravnom sistemu / The Unity of Legal Order as a Constitutional Principle and Statutory Regulation of the Legal Order. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 78, str. 103-126
Prica, M. (2018) Pravni principi u poretku pravne države - kanoni pravnog poretka i 'unutrašnjeg pravnog sistema' / Legal Principles in the Order of a Legal State: Canons of the legal order and 'the internal legal system'. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 80, str. 135-180
Regulatorno telo za elektronske medije (2016) Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa / Rulebook on Minimum Requirements for Providing Media Services. Službeni glasnik RS, br. 46, https://bit.ly/3cCjtRP, jul 2019. god
Živanović, T. (1997) Sistem sintetičke pravne filozofije - sintetička filozofija prava / A System of Synthetic Legal Philosophy: Synthetic Philosophy of Law. Beograd: Službeni list SRJ, 1
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučna kritika
DOI: 10.5937/zrpfn1-40696
primljen: 16.10.2022.
prihvaćen: 12.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka