Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:83
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 91, str. 97-116
Supsidijarna i shodna primena Zakona o opštem upravnom postupku
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresapricamilos@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200120)

Ključne reči: sistemski zakon; opšti zakon; poseban zakon; supsidijarna primena opšteg zakona; shodna primena opšteg zakona
Sažetak
U članku se izlaže razlika između supsidijarne i shodne primene Zakona o opštem upravnom postupku kao opšteg zakona naspram posebnih zakona koji upućuju na primenu Zakona o opštem upravnom postupku. Posebni zakoni prema Zakonu o opštem upravnom postupku mogu stajati u režimu pravne podređenosti ali i u režimu pravne upućenosti, iz čega proizlazi razlika između supsidijarne i shodne primene opšteg zakona, što je naše originalno gledište. Shodna primena označava primenu opšteg zakona saobrazno prirodi odnosa između pravila pravnog postupka i materije pravnog uređivanja, dok bi supsidijarna primena podrazumevala primenu opšteg zakona u celosti u svim pitanjima koja nisu uređena posebnim zakonom. U pogledu obaveze usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku, naše mišljenje je da usklađivanje posebnih zakona nije moguće bez izmene Zakona o opštem upravnom postupku, tako što će se odredbama Zakona o opštem upravnom postupku: (1) uteloviti razlika između supsidijarne i shodne primene opšteg procesnog zakona i (2) pojačati neposredna primena Zakona o opštem upravnom postupku u upravnoj materiji.
Reference
Cucić, V. (2020) Sprovođenje i kontrola postupka javnih nabavki. Beograd
Duguit, L. (1927) Traité de droit constitutionnel. Paris, I, 3-e éd
Lončar, Z.J. (2016) Posebni upravni postupci. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 4, str. 1231-1249
Milkov, D. (1986) Upravna stvar. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, Vol. 34, Broj 5, str. 490-504
Milkov, D.L., Radošević, R.S. (2018) Prigovor u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 4, str. 1457-1470
Petrović, M. (1981) Pravna vezanost i ocena celishodnosti državnih vlasti i organa. Beograd: Savremena administracija
Prica, M. (2016) Eksproprijacija kao pravni institut. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija
Prica, M. (2019) Upravna stvar i upravno-sudska stvar, zbornik radova - pravo u funkciji razvoja društva. Kosovska Mitrovica, str. 597-639
Prica, M. (2020) Pravo i multidisciplinarnost' - zbornik radova. Univerzitet u Nišu-Pravni fakultet, 189-231
Prica, M. (2020) Expropriation in a Material sense - zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 89: 139-161
Prica, M. (2018) Jedinstvo pravnog poretka kao ustavno načelo i zakonsko uređivanje oblasti pravnog poretka - ujedno izlaganje o unutrašnjem pravnom sistemu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 78, str. 103-126
Prica, M. (2018) Pravni principi u poretku pravne države - kanoni pravnog poretka i 'unutrašnjeg pravnog sistema'. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 80, str. 135-180
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-33788
primljen: 02.09.2021.
prihvaćen: 20.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka