Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 93, str. 29-44
Bitcoin i kriptovalutne klauzule
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet, Srbija

e-adresasrdjan.radulovic@pr.ac.rs
Ključne reči: kriptovalute; kriptovalutne klauzule; bitkoin; novčane obligacije; načelo monetarnog nominalizma
Sažetak
Danas je praktično nemoguće zamisliti efikasan pravni sistem koji na ovaj ili onaj način nije inspirisan nominalističkim idejama. Ipak, princip monetarnog nominalizma nije nužno u korelaciji sa drugim, višim principima pravnog poretka - načelom pravičnosti, na primer. Zato zakonodavac izgrađuje i implementira korektivne instrumente u pravne akte, mahom ostavljajući prostor učesnicima pravnog posla da odaberu instrumente i prilagode ih svojim ekonomskim interesima. U tom kontekstu, verovatno i najčešće korišćen instrument jesu (strane) valutne klauzule. Ove norme, kada se ugrade u ugovor, preveniraju negativne efekte smanjenja vrednosti domaće valute kroz denominaciju iznosa duga u stranu valutu. Bez obzira da li ih smatramo za valutu ili ne, kriptovalute su sve značajniji deo našeg digitalizovanog ekonomskog sveta. Stoga, osim ukoliko zakonodavac ne ograničava ili ukida autonomiju volje kroz zabranu upotrebe kripovaluta, ugovorne strane mogu da se zaštite od deprecijacije domaće valute kroz vezivanje iznosa duga za "kursnu" vrednost jedne od preko hiljadu dostupnih kriptovaluta. Ukoliko se odluče za takvu varijantu sporazuma, najverovatnije je da će se ugovornice odlučiti da iznos duga vežu za vrednost Bitkoina na tržištu. Pravni poredak Republike Srbije ne reguliše kriptovalute, ali ih ne zabranjuje. Stoga u radu analiziramo pravne efekte koje kriptovalutne klauzule nominovane u Bitkoinu proizvode u ugovornim odnosima u pravu Repbulike Srbije. U istraživanju autor nalazi oslonacu normativnoj i komparativnoj metodi, kao i različitim tehnikama analitičke metode.
Reference
*** (1978-2020) The contracts and torts act (Zakon o obligacionim odnosima). Official Gazette SFRY, 29/78, 39/85, 45/89 -decision CCY and 57/89, Official Gazette SRY, 31/93, Official Gazette S&M, 1/2003 -Constitutional Charter, and Official Gazette RS, 18/2020
*** (2020) Zakon o digitalnoj imovini (The digital assets act). Službeni glasnik RS, br. 153/2020
*** (2009) Chancellor on brink of second bailout for banks. Times, 03.01.2009; available at https://www.thetimes03jan2009.com/
Antonopoulos, M.A. (2014) Mastering Bitcoin: Unlocking digital cryptocurrencies. O'Reilly Media, Inc: Sebastopol
Athey, S., Parashkevov, I., Sarukkai, V., Xia, J. (2016) Bitcoin pricing, adoption, and usage: Theory and evidence. Electronic version, Retrieved 12.03.2021
Begović, B., Ilić, N. (2017) Poreklo zablude o svrsi valutne klauzule. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 2, str. 26-42
Bjerg, O. (2016) How is Bitcoin money?. Theory, Culture & Society, 33(1): 53-72
Caetano, R. (2015) Learning Bitcoin. Birmingham: Packt Publishing
Catanzaro, Z.L., Kain, R. (2020) The revolution will be memorialized: Selected blockchain-based smart contract use cases. Florida Bar Journal, 94 (5). 52-56
Cvetković, M. (2018) Novčane obaveze i kriptovalute. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 81, str. 119-138
Cvetković, P. (2020) Blokčejn kao pravni fenomen - uvodna razmatranja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 59, br. 87, str. 127-144
Ducas, E., Wilner, A. (2017) The security and financial implications of blockchain technologies: Regulating emerging technologies in Canada. International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, 72(4), 538-562
Džamić, V. (2014) Globalizacija - njeno teorijsko utemeljenje i njene protivrečnosti. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 149, str. 1001-1011
Forbes, S. (2021) Bitcoin is not money-yet. Forbes Magazine, 204(1), 11; available at https://www.forbes.com/sites/steveforbes/2021/02/02/bitcoin-is-notmoney-yet/?sh=30a21146971c
Fox, D. (2013) The structures of monetary nominalism in the pre-modern common law. Journal of Legal History, 34(2): 139-171
Marković, D.Ž., Bulatović, I. (2014) Sociology: Basic concepts and modern society. Beograd: Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, In Serbian
Marković, D.Ž. (2007) Globalna ekonomija - prilog sociološkom proučavanju globalizacije. Niš: Univerzitet u Nišu - Ekonomski fakultet
Marković-Bajalović, D. (2020) Još jednom o kreditima indeksiranim u švajcarskim francima. Pravo i privreda, vol. 58, br. 1, str. 64-113
Nakamoto, S. (2008) Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Electronic version, Retrieved 29 January 2021 from https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
Phanor, J.E. (1934) Legal theories of money. Cornell Law Review, 1(20): 52-76
Popić, S.S., Šuvaković, U.V. (2014) Akademik Radomir D. Lukić - preteča proučavanja globalizacije u Srbiji. Teme, vol. 38, br. 1, str. 377-390
Radulović, S. (2017) Autonomni koncept odnosa lekara i pacijenta kao produkt drugog talasa globalizacije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 56(76): 467-478
Roth, N. (2015) An architectural assessment of Bitcoin: Using the systems modeling language. Procedia Computer Science, 44: 527-536
Turudić, D.A., Milić, J., Štulina, K. (2017) Korištenje kriptovaluta u međunarodnom poslovanju. Zbornik sveučilišta Libertas, 1-2 (1-2). 191-210
World Health Organization (2020) Rolling updates on corona virus disease (COVID-19). published 30.07. 2020, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ events-as-they-happen
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn1-35098
primljen: 26.11.2021.
prihvaćen: 08.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 10.06.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka