Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 89, str. 335-351
(Pravni) status kućnih ljubimaca i posebna afekcija prema njima
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresasrdjan.radulovic@pr.ac.rs
Sažetak
U domaćoj teoriji prava, kao i sudskoj praksi, preovlađuje stav da su životinje stvari - žive pokretne stvari u kontekstu stvarnog prava, odnosno opasne stvari u kontekstu obligacionog prava. Oba shvatanja, međutim, ozbiljno su dovedena u pitanje donošenjem Zakona o dobrobiti životinja, te izmenama koje su usledile u kaznenom pravu. Štaviše, stvoren je sasvim solidan osnov da se u važećem pravu o životinjama diskutuje kao, istina vrlo osobenim, subjektima prava. Pravni status životinja, pa i kućnih ljubimaca kao posebne kategorije koja je u fokusu rada, jeste sporan. No, već i sam nagoveštaj mogućnosti prevazilaženja tradicionalnog koncepta "životinja = stvar" obavezuje da u tom kontekstu preispitamo i druge postavke građanskog prava de lege lata, a naročito de lege ferenda. Konkretno, s osloncem na prednosti analitičkog metoda, te generalizaciju i apstrakciju kao sastavne delove normativnog metoda, autor pretenduje da preispita mogućnosti naknade tzv. afekcione vrednosti za slučaj smrti ili telesne povrede kućnog ljubimca, naročito u kontekstu opredeljene sistematike važećeg Zakona o obligacionim odnosima, te Prednacrta Građanskog zakonika Republike Srbije.
Reference
*** (1980-2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa Republike Srbije. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, Br. 6. 1980 i 36. 1990. Br. 29. 1996 i Br. 115. 2005
*** (2010) Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti kućnih ljubimaca Republike Srbije. Službeni glasnik RS - međunarodni ugovori, br. 1
*** (2005-2019) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 85 (2005), 88 (2005), 107 (2005), 72 (2009), 111 (2009), 121 (2012), 104 (2013), 108 (2014), 94 (2016) i 35 (2019)
*** (2006) Odgovori na pitanja trgovinskih sudova koji su utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove, održanim dana 5.10, 25.10, 7.11. i 14.11.2006 godine i na Sednici Odeljenja za privredne prestupe i upravno-računske sporove, održanoj dana 20.9.2006. Bilten - Sudska praksa trgovinskih sudova, br. 3 -str. 18. Preuzeto 18. 04. 2020. https://www.lexonline.paragraf.rs/WebParagraf
*** (1997) Zaključak usvojen na Savetovanju Saveznog suda, Vrhovnog vojnog suda, Vrhovnog suda Srbije, Vrhovnog suda Crna Gore i Višeg privrednog suda u Beogradu. Bilten - Sudska praksa privrednih sudova, br 2, 14. Preuzeto 18. 04. 2020. https://www.lexonline.paragraf.rs/WebParagraf
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima Republike srbije. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni list SCG, Br. 29. 1978, 39. 1985, 45. 1989 - odluka USJ i 57. 1989. Br. 31. 1993. Br. 1. 2003 - Ustavna povelja
*** Tierschutzgesetz. BGBl, I S. 1328. Preuzeto 22.05.2020. https://www.gesetzeim-internet.de/tierschg/TierSchG.pdf
*** (1987) European Convention for the Protection of Pet Animals. Strasbourg, 13.11
*** (2009) Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 41
Bentham, J. (1823) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press
Bogunović, M. (2012) Značenje riječi 'iniuria' u kontekstu delikta 'Damnum iniuria datum'. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 63, str. 425-442
Cigoj, S. (1978) Građanska odgovornost. u: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd, Vol I, 399-534
Jotanović, R. (2014) Pravni status životinja u građanskom pravu. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 36. 101-122
Karanikić-Mirić, M. (2011) Odmeravanje naknade štete prema vrednosti koju je stvar imala za oštećenika. Crimen, vol. 2, br. 1, str. 67-87
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Službeni list SRJ, Beograd
Manić, S. (2012) Novčana naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog smrti i teškog invaliditeta bliskog lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 437-454
Medić, D. (2017) O (novčanoj) naknadi nematerijalne štete i kriterijumima za njeno odmjeravanje. Pravni život, (10). 639-656
Medić, D., Nedić, D., Zivlak-Radulović, N. (2017) Naknada nematerijalne štete. Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Nikolić, D. (1994) Pojam građanskopravne sankcije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija
Nikolić, D. (2019) Pravci razvoja prava životne sredine. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 58, br. 82, str. 61-79
Radišić, J. (2004) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Radulović, S. (2016) Činjenice odlučujuće za isključenje protivpravnosti pri medicinskoj intervenciji i njihov međusobni odnos. Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini
Ristivojević, B., Bugarski, T. (2014) Krivično delo 'ubijanje i mučenje životinja' iz člana 269 KZ RS u svetlu zakona o dobrobiti životinja. Nauka, bezbednost, policija, br. 1, str. 1-19
Salma, J. (2008) Pravne osobine građansko-pravne odgovornosti - razgraničenje građansko-pravne od krivično-pravne odgovornosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 79-98
Stojanović, N. (2016) Which animal rights should be recognised?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 3, str. 75-92
Stojanović, N. (2018) Odgovornost za štetu koju životinja prouzrokuje prema Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 81, str. 321-347
Stojanović, N.D. (2019) Deset godina zakona o dobrobiti životinja Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, br. 2, str. 441-457
Visković, N. (1989) Stradanja, zaštita i prava životinja - prilog raspravi o trećoj generaciji prava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 39 (5-6). 815-825
Visković, N. (1992) Međunarodna pravna zaštita životinja. Socijalna ekologija, 1(3): 287-296
Vodinelić, V.V. (2012) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Službeni glasnik
Waldau, P. (2010) Animal Rights: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-28570
primljen: 27.09.2020.
prihvaćen: 16.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka