Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 93, str. 45-61
Psihički uticaj i kauzalnost u odštetnom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamihajloc@prafak.ac.rs
Projekat:
This paper is a result of the project "Protection of Human and Minority Rights in the European Legal Space" (no. 179046), conducted by the Faculty of Law, University of Niš.

Ključne reči: uzročnost; psihički pritisak; posledica; građanskopravna odgovornost; šteta
Sažetak
Uzročnost ima značajnu ulogu u odštetnom pravu, predstavlja uslov odgovornosti i pretpostavku za pripisivanje štete određenom licu. Mada fizička uzročnost uglavnom nije sporna, psihički uticaj predstavlja gotovo uvek složeno pitanje zato što ljudi reaguju različito u istim okolnostima što povlači uzročnu nesigurnost. Navođenje, huškanje, zastrašivanje, ubeđivanje, provokacija, zavođenje su različiti i u skladu sa tim ih treba vrednovati. Šteta nastala usled psihičkog uticaja otvara ključno pitanje: ko je odgovoran - lice koje je podleglo tuđem uticaju ili lice od koga uticaj potiče. Ovde je problem uzročnosti isprepleten sa drugim uslovima odgovornosti kao što su krivica i protivpravnost. Nakon uvoda iz rimskog prava, rad opisuje različite odnose u kojima se štetnik, oštećeni i treće lice nalaze povodom međusobnog mentalnog pritiska različitog intenziteta. Oblici psihičke uzročnosti ilustrovani su uporednom sudskom praksom. Zbog svoje nematerijalne prirode psihički uticaj zahteva posebne kriterijume prilikom procene da li u konkretnom slučaju postoji uzročna veza. Preširoko shvatanje psihičkog uticaja izlaže određena lica prekomernoj odgovornosti.
Reference
*** (2019) BGB: Bürgerliches Gesetzbuch BGBl. I S. 42, 2909; (2003) I S. 738. 31. Januar BGBl. I S. 54. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima (Civil obligations act). Sl. list SFRJ, 29/78, 39/85, 45/89 -odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, 31/93, Sl. list SCG, 1/2003 -Ustavna povelja, i Sl. glasnik RS, 18/2020
Bogunović, M. (2013) Problemi kauzaliteta u Akvilijanskoj kazuistici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 437-447
Cvetković, M. (2020) Uzročna veza u odštetnom pravu. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Cvetković, M. (2017) Nepredvidivost štete kod ugovorne odgovornosti. Pravo i privreda, vol. 55, br. 7-9, str. 109-124
Dubarry, J. (2012) French perspective on OGH 4 Ob 8/11x-Compensation for emotional distress?: Human sentiments challenging tort law principles. European Review of Private Law, 20(Issue 2): 629-638
Durant, I. (2007) Belgium. u: Winiger, B.; Koziol, H.; Koch, B. A.; Zimmermann, R. [ur.] Essential cases on natural causation, Vienna: Springer
Graziadei, M., Migliasso, D. (2007) Italy. u: Winiger, B.; Koziol, H.; Koch, B. A.; Zimmermann, R. [ur.] Essential cases on natural causation, Vienna: Springer
Graziano, K.T. (2007) The principles of European tort law. u: Winiger, B.; Koziol, H.; Koch, B. A.; Zimmermann, R. [ur.] Essential cases on natural causation, Vienna: Springer
Greger, R., Zwickel, M. (2014) Haftungsrecht des Straßenverkehrs. de Gruyter
Jansen, N. (2007) Roman law. u: Winiger, B.; Koziol, H.; Koch, B. A.; Zimmermann, R. [ur.] Essential cases on natural causation, Vienna: Springer
Koziol, H. (2012) Basic questions of tort law from a Germanic perspective. Wien: Jan Sramek Verlag
Lukić, R. (1958) Determinizam društvenih pojava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 4: 403-420
Manić, S. (2019) Uzročna veza kao uslov odgovornosti medicinskih poslenika. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 58, br. 84, str. 209-226
Markesinis, B.S., Unberath, H. (2002) The German law of torts: A comparative treatise. Bloomsbury Publishing
Menyhárd, A. (2007) Hungary. Vienna: Springer
Mojašević, A.S., Nikolić, L. (2018) Kognitivne pristrasnosti u pravnoj oblasti - mesto susreta pravne i biheviorističke nauke. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 79, str. 253-274
Mojašević, A., Radulović, B. (2020) Značaj inata u ekonomskoj analizi parnice. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 59, br. 87, str. 145-164
Radišić, J. (2004) Obligaciono pravo. Beograd: Nomos
Ribot, J., Ruda, A. (2007) Essential cases on natural causation. u: Winiger, B.; Koziol, H.; Koch, B. A.; Zimmermann, R. [ur.] Essential cases on natural causation, Vienna: Springer, 1: 46-60
The European Group on Tort Law (2005) PETL: Principles of European tort law. http://www.egtl.org/index.html
von Bar, C., Clive, E., Schulte-Nölke, H., Study Group On A.European Civil Code, et al. (2009) Principles, definitions and model rules of European private law: draft common frame of reference (DCFR). Munich: Sellier, European Law Publishers, Volume 4
Vuković, I. (2015) Kauzalnost radnje pomagača u odnosu na delo izvršioca. Crimen, vol. 6, br. 1, str. 46-60
Vuković, I. (2015) Vreme i kauzalnost bitnog saizvršilačkog doprinosa. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 127-143
Winiger, B. (2007) Comparative report. u: Winiger, B.; Koziol, H.; Koch, B. A.; Zimmermann, R. [ur.] Essential Cases on Natural Causation, Vienna: Springer
Winiger, B., Krell, K. (2007) Switzerland. u: Winiger, B.; Koziol, H.; Koch, B. A.; Zimmermann, R. [ur.] Essential cases on natural causation, Vienna: Springer
Young, G. (2008) Causality and causation in law, medicine, psychiatry, and psychology: Progression or regression?. Psychological Injury and Law, 1(3). 161-181
Zimmermann, R., Kleinschmidt, J. (2007) Germany. u: Winiger, B.; Koziol, H.; Koch, B. A.; Zimmermann, R. [ur.] Essential cases on natural causation, Vienna: Springer
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn1-36818
primljen: 06.03.2022.
prihvaćen: 11.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 10.06.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka