Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 48, br. 2, str. 383-390
Uticaj primene Azotobacter chroococcum na proizvodne osobine i mikroorganizme u rizosferi šećerne repe
aInstitut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
cPDS Institut Tamiš, Pančevo

e-adresajkuzevski@ipn.co.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20020

Ključne reči: Azotobacter; brojnost azotobaktera; prinos korena šećerne repe; prinos šećera šećerne repe; sadržaj šećera; ukupan broj mikroorganizama
Sažetak
Cilj ovog rada je utvrđivanje uticaja tri različita načina inokulacije sa sojevima Azotobacter chroococcum na proizvodne i tehnološke osobine šećerne repe i ukupnu brojnost mikroorganizama i brojnost azotobaktera u rizosferi. Na osnovu dvogodišnjih istraživanja utvrđeno je da je efektivnost ispitivanih načina inokulacije na povećanje prinosa korena i sadržaj šećera značajno varirala u zavisnosti od godine i soja azotobaktera. Uticaj godine na efektivnost inokulacije azotobakterom nije bio od većeg značaja za prinos kristalnog šećera. Pri inkorporaciji azotobaktera neposredno pre setve ostvaren je značajno bolji prinos kristalnog šećera u poređenju sa inokulacijom semena. Utvrđena je značajno povećana brojnost mikroorganizama u rizosferi šećerne repe pri inkorporaciji azotobaktera neposredno pre setve i inokulacijom semena šećerne repe. Inkorporacija azotobaktera neposredno pre setve i prvog međurednog kultiviranja uslovila je podjednako povećanje brojnosti ove bakterije u rizosferi šećerne repe (42,2% i 46,9%). Inokulacijom semena šećerne repe ostvareno je povećanje brojnosti azotobaktera za 33,7%. S obzirom da je u radu utvrđena interakcija između godine, načina inokulacije i soja, a u cilju postizanja veće efektivnosti pri primeni azotobaktera na proizvodne i tehnološke osobine šećerne repe, neophodno je buduća istraživanja usmeriti ka utvrđivanju efektivnosti ovih sojeva kada su u smeši.
Reference
Čačić, N.A., Mrkovački, N.B., Mezei, S.M., Kovačev, L.M. (2003) Efekat primene Azotobacter chroococcum u šećernoj repi. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 271-280
Govedarica, M., Milošević, N., Jarak, M., Krunić, V., Kuzevski, J. (2000) Uticaj dva soja Azotobacter chroococcum na prinos i tehnološke karakteristike šećerne repe. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 49, br. 2, str. 93-98
Govedarica, M., Milošević, N., Jarak, M., Radanović, Z., Kuzevski, J., Krunić, V., Đorđević, S. (2000) Diazotrofi i njihova aktivnost kod šećerne repe gajene u poljskim uslovima. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 34, str. 59-65
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Kuzevski, J., Krstanović, S., Krunić, V. (2002) Bakterizacija kao mera borbe protiv rizomanije šećerne repe. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 33-42
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Đurić, S., Petrović, N., Milošev, D.S., Krunić, V., Kuzevski, J. (1996) Ispitivanje efektivnosti azotobaktera kod šećerne repe. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 20, br. 2, str. 3-40
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N. (1997) Biološka azotofiksacija u poljoprivredi - mogućnosti primene i perspektive. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 29, 35-44
Krstanović, S., Govedarica, M., Milošević, N., Kuzevski, J., Jarak, M. (2000) Effect of inoculation of sugar beet seeds with Azotobacter chroococcum on rhizomania condition. u: 12st Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, August 2000, Budapest, Abstract book, 38, Section S14-14: 149
Milić, V.M., Jarak, M., Mrkovački, N. (2001) Mikrobiološka đubriva u proizvodnji pasulja, graška i lucerke. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 75-82
Milić, V.M., Jarak, M.N., Mrkovački, N.B., Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Đurić, S., Marinković, J. (2004) Primena mikrobioloških đubriva i ispitivanje biološke aktivnosti u cilju zaštite zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 153-169
Milošević, N., Jarak, M., Milić, V., Mrkovački, N. (2006) Mikrobiološka istraživanja od teorijskih osnova do preparata (1966-2005). Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 327-338
Milošević, N., Marinković, J. (2009) Rizobiumi - biođubriva u proizvodnji leguminoza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 1, str. 45-54
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Kuzevski, J., Jarak, M.N., Krstanović, S. (1997) Azotobacter - inokulaciona tehnologija u proizvodnji šećerne repe. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 3, str. 109-117
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Kuzevski, J., Jarak, M.N., Krstanović, S. (1998) Effect of Azotobacter chroococcum on production-technological characteristics of sugar beet. u: Proceedings of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, 16-20.06. Novi Sad, Vol. 2, 115-118
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1999) Mikrobiološki preparati - značaj i mogućnosti njihove primene u ratarskoj proizvodnji. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 31, str. 49-62
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Protić, R., Kuzevski, J., Krstanović, S. (2003) Mikrobni inokulanti kao biofertilizatori - testiranje, mogućnosti i značaj u održivoj poljoprivredi. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 9, br. 1, str. 89-98
Mrkovački, N.B., Mezei, S.M., Kovačev, L.M. (1996) Uticaj inokulacije azotobakterom na masu suve materije i sadržaj azota hibridnih sorti šećerne repe. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 25, 107-113
Mrkovački, N.B., Mezei, S.M. (2003) Primena sojeva Azotobacter chroococcum - NS Betafixina u gajenju šećerne repe. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 39, str. 49-58
Mrkovački, N., Mezei, S., Čačić, N., Kovačev, L. (2006) Efekat inokulacije na biogenost rizosfere šećerne repe. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 48-52
Mrkovački, N., Mezei, S., Čačić, N., Kovačev, L. (2007) Efekat primene različitih tipova inokulacije šećerne repe. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 201-207
Mrkovački, N., Čačić, N., Mezei, S., Kovačev, L., Nagl, N. (2008) Biogenost rizosfere šećerne repe inokulisane sa Azotobacter chroococcum. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 241-245
Mrkovački, N., Čačić, N., Mezei, S., Kovačev, L., Nagl, N. (2009) Efekat primene mikrobiološkog đubriva za šećernu repu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 1, str. 175-179
Mrkovački, N.B., Kuzevski, J., Bjelić, D. (2010) Microbial abundance in sugarbeet rhizosphere in dependence of inoculation and location. u: International Scientific and Professional Meeting 'Ecological Truth' ECO-IST'20, (XVIII), Spa Junakovic, Apatin, Serbia, 1-4 June 2010, 391-395
Mrkovački, N., Čačić, N., Kuzevski, J., Kovačev, L., Mezei, S., Nagl, N., Bjelić, D. (2010) Uticaj načina primene Azotobacter chroococcum na mikroorganizme u rizosferi i prinos šećerne repe. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 2, str. 599-606
Parr, J.F., Papendick, R.I., Hornick, S.B., Meyer, R.E. (1992) Soil quality: Attributes and relationship to alternative and sustainable agriculture. Amer. J. Alternative Agric, 7, str. 5-11
Wani, S.P., Rupela, O.P., Lee, K.K. (1994) BNF Technology for Sustainable Agriculture in the Semi-Arid tropics. u: 15th Wored Congress of soil Science, Acapulco Mexico, vol. 4a 245-262
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov1102383K
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2011.