Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 52, br. 4, str. 439-454
Problemi sabijanja zemljišta
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: zemljište; sabijanje; posledice; mere
Sažetak
U radu su dati rezultati istraživanja uzroka, posledica i mera za smanjenje i kontrolu sabijanja zemljišta. Dati su ukupni gubici kao posledica prekomernog sabijanja zemljišta i smanjenje prinosa na uvratinama u odnosu na centralni deo parcele za pšenicu, kukuruz, suncokret, soja i šećernu repu. Ukupni gubici dostižu 186,07 EUR/ha/godini. Na kraju su date mere za smanjenje i kontrolu sabijanja zemljišta.
Reference
Babović, J., Lazić, B., Malešević, M., Gajić, Ž., Molnar, I., Radanović, D., i dr. (2005) Agrobiznis u ekološkoj proizvodnji hrane. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Baranovič, M.B., Čudinovskij, M.B., Cernoglazov, S.B. (1985) Sniženie uplotnenia počvi hodovim sistemami mašinno-traktornih agregatov. Mehanizacija i elektrifikacija, Moskva, 5, str. 62-64
Hermann, J., Heege,, Voskenvich, H.H. Soil cultivation: New methods and new technologies. u: 9-to zasedanje Bolonjskog kluba, Roma
Nikolić, R., Hadžić, V., Marinković, B., Đukić, D. (1993) Uticaj traktora, vozila i poljoprivrednih mašina na zemljište. u: Uticaj sabijanja zemljišta na prinos poljoprivrednih kultura, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 28-46
Nikolić, R. (1995) Poljoprivredna tehnika u funkciji očuvanja i povećanja plodnosti zemljišta. u: ZBornik radov naučnog skupa 'Očuvanje i povećanje plodnosti zemljišta i ostalih proizvodnih karakteristika', Novi Sad, str. 29-36
Nikolić, R., Hadžić, V., Marinković, B., Molnar, I., Goveradica, M., Jarak, M., Đukić, D., Bajla, J., Furman, T., Gligorić, R., Milošev, D., Milošević, N., Kuprešanin, I., Ivančević, S., Nešić, L., Belić, M., Crnobarac, J., Savin, L. (2002) Istraživanje uzroka, posledica i mera za smanjenje i kontrolu sabijanja zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Nikolić, R., Savin, L., Gligorić, R., Furman, T., Tomić, M., Bertak, Z. (2003) Uticaj sabijanja zemljišta na prinos soje i suncokreta na uvratinama. Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 4, str. 141-144
Nikolić, R., Hadžić, V.B., Savin, L., Furman, T., Nešić, L.M., Gligorić, R., Belić, M., Tomić, M. (2003) Sabijanje zemljišta, uzroci, posledice, mere. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 37-48
Nikolić, R., Malinović, R., Mehandžić, R., Savin, L. (2005) Menadžment poljoprivredne tehnike u ekološkoj proizvodnji. u: Agrobiznis u ekološkoj proizvodnji hrane, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Piria, I. (1990) Istraživanje gaženja poljoprivrednog tla. u: Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Zbornik radova, Opatija, str. 29-41
Savin, L., Furman, T., Vasin, J., Hadžić, V.B. (2004) Analiza uticaja sabijanja zemljišta na prinos pšenice i kukuruza na uvratinama. Traktori i pogonske mašine, vol. 9, br. 4, str. 93-98
Vodonik, L. (1990) Vazdejstvije hodovih sistem na počvu. Moskva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka