Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 42, br. 1, str. 327-338
Mikrobiološka istraživanja od teorijskih osnova do preparata (1966-2005)
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Zemljište je ekološki sistem i ono je stanište za raznovrsne i brojne mikroorganizme koji sa svojim enzimima imaju centralnu ulogu u metaboličkoj aktivnosti zemljišta. Veliki deo istraživanja u proteklom periodu odnosi se na monitoring mikrobiološke aktivnosti (brojnost i enzimatska aktivnost) kao indikatora primene mineralnih đubriva, obrade, pesticida, zatim prisustva visokih sadržaja teških metala, poremećaja usled sabijanja zemljišta i dr. Preko dve decenije, naša istraživanja su bila usmerena na istraživanja uticaja azotofiksatora na proizvodno- tehnološke osobine ratarskih i povrtarskih biljaka. Ova teoretska i ekserimentalna istraživanja našla su primenu u praksi u vidu više komercijalnih mikrobiolo-ških preparata biofertilizatora i patenta za proizvodnu mikrobiološkog đubriva. Primena preparata sa kvržičnim bakterijama Bradyrhizobium/Rhizobium omogućava značajno povećanje kvaliteta i prinos zrna soje, graška boranije, pasulja i lucerke uz značajnu uštedu primene mineralnog azota. Inokulacija sa azotobakterom pozitivno utiče na proizvodno-tehnološke osobine šećerne repe kukuruza, pšenice i ostalih poljoprivrednih biljnih vrsta sa smanjenjem primene mineralnog azota od 20 - 60 kg po ha.
Reference
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Bogdanović, D., Vojvodić-Vuković, M. (1993) Mikrobiološka aktivnost u zemljištima Vojvodine. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 21, str. 75-84
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Jeličić, Z., Protić, R. (1997) Diazotrophs and their activity in maize and wheat. u: Elmerich i dr. [ur.] Intern. congress of nitrogen fixation (11th ), 20-25. jul, Paris, Proceedings, Dordrecht: Kluwer Academic Publish, str. 408-409
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N. (1997) Teški metali i mikroorganizmi u zemljištu. u: Kastori R. [ur.] Teški metali u životnoj sredini, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 155-193
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N. (1997) Biološka azotofiksacija u poljoprivredi - mogućnosti primene i perspektive. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 29, 35-44
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N. (1999) Uticaj sabijanja zemljišta na mikroorganizme i njihovu aktivnost. u: Sabijanje zemljišta, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 29-34
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Stojnić, N., Rašković, D., Pavlović, M. (1999) Uticaj azotofiksatora i fosfomineralizatora na mikrobiološku aktivnost pod usevom kukuruza. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 5, 1, str. 115-121
Govedarica, M.M., Milošević, N.A. (2002) Effect of dimethenamid and metolachlor on microbial activity in sugarbeet rhizosphere soil. u: Albanis T. [ur.] Proceeding of the 2nd European Conferences on Pesticides Related Organic Micropollutants in the Environment, University of Ioannina, Corfu, Greece, 26-29.09., str. 313-315
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N. (2002) Uticaj sabijanja zemljišta na mikroorganizme i njihove aktivnosti. u: Nikolić R. i dr. [ur.] Istraživanje uzroka, posledica i mera za smanjenje i kontrolu sabijanja zemljišta, Novi Sad: Univerzitetska naučna knjiga, IX poglavlje, 93-103
Jarak, M.N., Govedarica, M., Milošević, N., Radanović, Z. (1998) Effect of rhizobia application in fodder pea production. u: Proc. of 2nd Balkan Symp. on field crops. Inst. of field and vegetable crops, Novi Sad, V. 2, 119-123
Jarak, M.N., Govedarica, M.M., Milošević, N.A. (1999) Mikroorganizmi i plodored. u: Molnar I. [ur.] Plodoredi u ratarstvu, Novi Sad: Naučni insititut za ratarstvo i povrtarstvo, Poglavlje u monografiji, 277-289
Jarak, M.N., Belić, M., Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Đurić, S. (2003) Uticaj fosfogipsa i treseta na mikrobiološka i hemijska svojstva arenosola. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 52, br. 1-3, str. 1-6
Lee, K.E. (1994) The functional significance of biodiversity in soils. u: World Congress of Soil Science (15th), 10-16.07, Acapulco, Mexico, vol. 4a, str. 168-182
Milić, V.M., Hrustić, M., Vasić, M., Starčević, L., Marinković, J. (2003) Primena mikrobioloških đubriva u proizvodnji pasulja, soje i kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 259-270
Milošević, N., Govedarica, M., Jarak, M. (2000) Mikrobiološka svojstva zemljišta oglednog polja Rimski Šančevi. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 13-20
Milošević, N., Govedarica, M. (2001) Mogućnost primene biofertilizatora u proizvodnji ratarskih neleguminoznih biljaka. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 53-65
Milošević, N.A., Govedarica, M.M. (2001) Mikrobial inoculants: Biofertilizers to replace and/or amend mineral fertilizers?. u: 1st International Symposium Food in the 21st century, Subotica, 92-93
Milošević, N.A., Govedarica, M.M. (2002) Uticaj herbicida na mikrobiološka svojstva zemljišta. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 102, str. 5-21
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (2002) Effect of prometryn on microbial activity of soil under soybean and sunflower. u: Albanis T. [ur.] 22nd European Conference on Pesticides and Related organic Micropollutants in the Environment, Corfu, Greece, 225-29. sept. - Proceedings, Ioannina, Corfu, Greece: University of Ioannina, str. 336-338
Milošević, N.A., Govedarica, M., Kastori, R., Petrovoć, N. (2002) Effect of nickel on wheat plants, soil microorganisms and enzymes. Biologia, XLVII, 1, 177-181
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Ubavić, M., Hadžić, V.B., Nešić, L.M. (2003) Mikrobiološke karakteristike zemljišta - osnova za kontrolu plodnosti. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 39, str. 93-100
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N., Đorđević, S. (2001) Pesticidi i mikroorganizmi. u: Konstatinović i dr. [ur.] Zaštita šećerne repe od štetočina, bolesti i korova, Novi Sad: Stylos, 109-149
Milošević, N.A., Govedarica, M., Kuzevski, J., Jarak, M., Krstanović, S. (1997) Field testing of Azotobacter chroococcum effectiveness in sugar beet. u: Elmerich C., Kondorosi A., Newton W.E. [ur.] Biological Nitrogen Fixation for the 21 st Century, Dordrecht: Current Plant Science and Biotechnology in Agriculture, vol. 31, 414-415
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N., Đurić, S. (1999) Effect of inoculation with Azotobacter chroococcum on Corn and Sugar beet and Biological activity in soil. u: Proceedings Research (Hungary, Romania, Yugoslavia), Novi Sad, 24-25, september, Part II, str. 643-649
Milošević, N.A. (1990) Dehidrogenazna i celulolitička aktivnost mikroorganizama u različitim tipovima zemljišta. Sarajevo: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N., Hadžić, V. (1994) Inokulaciona tehnologija i mogućnosti primene simbiotskih i asimbiotskih diazotrofa u proizvodnji povrtarskih kultura. Savremena poljoprivreda, vol. 42, 296-302, van. br
Milošević, N.A., Milić, V., Govedarica, M., Hadžić, V. (1994) Tehnologija proizvodnje nitragina - kvržične bakterije kao zahtev u proizvodnji soje. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, vol. 22, str. 269-279
Milošević, N.A., Govedarica, M., Jarak, M., Hađžić, V., Belić, M. (1996) Effect of compaction on soil structure. Microbial Populations and Enzyme Activities, Biologia, XII, 1-2, 79-84
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1997) Mikrobi zemljišta - značaj i mogućnosti. u: Dragović S. [ur.] Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta, Zbornik radova 9. kongresa za proučavanje zemljišta, 23-27 juni, Novi Sad, Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ, str. 389-398
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Belić, M., Hadžić, V.B. (2003) Uticaj sabijanja na zastupljenost diazotrofa, DHA i strukturu zemljišta. Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 4, str. 150-154
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Protić, R., Kuzevski, J., Krstanović, S. (2003) Mikrobni inokulanti kao biofertilizatori - testiranje, mogućnosti i značaj u održivoj poljoprivredi. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 9, br. 1, str. 89-98
Milošević, N.A., Sekulić, P.Đ., Zeremski-Škorić, T.M. (2004) Mikrobiološka svojstva zemljišta pod povrćem - osnova za kontrolu plodnosti. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 65, br. 3-4, str. 19-26
Milošević, N.A., Dozet, D., Bogdanović, D., Vasin, J. (2004) Korisni i štetni mikroorganizmi-indikatori zdravog zemljišta. u: Međunarodna Eko konferencija, Zdravstveno bezbedna hrana (III), Novi Sad, I, str. 151-156
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Kuzevski, J., Krstanović, S. (2004) Uticaj herbicida na mikrobiološku aktivnost zemljišta pod šećernom repom, sojom i kukuruzom. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 10, br. 1, str. 55-64
Milošević, N.A., Jarak, M. (2005) Značaj azotofiksacije u snabdevanju biljaka azotom. u: Kastori, R.E. [ur.] Azot - agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 305-352
Milošević, N.A., Sekulić, P., Kuzevski, J., Jeličić, Z., Krstanović, S. (2005) Mikroorganizmi kao indikatori plodnosti i zdravlja zemljišta pod povrćem. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 11, br. 1-2, str. 145-152
Milošević, N.A., Cvijanović, G., Cvijanović, D., Tintor, B. (2005) Mikrobiološka aktivnost-indikator uticaja nikla na biogenost zemljišta. u: EcoIst 05, Ekološka istina, Bor, str. 313-317
Mišković, K., Rašović, B., Turčić, M., Milošević, N., Stanaćev, S. (1981) Dehidrogenazna aktivnost zemljišta u rizosfere šećerne repe u monokulturi, petopoljnom plodoredu i dvopoljnim plodoredima. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, str. 437-444
Mrkovački, N.B., Čačić, N.A., Kovačev, L.M., Mezei, S.M. (2002) Response of sugar beet to inoculation with Azotobacter in field trials. Agrochimica, vol. 46, br. 1-2, str. 18-26
Mrkovački, N.B., Milić, V.M., Belić, M. (2002) Primena nitragina na zemljištu gde nije gajena soja. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 139-145
Petrović, N., Mrkovački, N., Milić, V. (1998) Mineralna ishrana soje. u: Hrustić i dr. [ur.] Soja, str. 167-198
Rašović, B., Mišković, K., Milošević, N. (1976) Uticaj načina iskorišćavanja zemljišta na njegovu celulolitsku aktivnost - celulolitska aktivnost u zemljištu pod šećernom repom u monokulturi. Letopis naučnih radova, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Vol. 21/22, 101-106
Sarić, Z., Jarak, M., Govedarica, M. (1987) Uticaj mineralnih đubriva i biljne vrste na populaciju asporogenih bakterija u černozemu. Mikrobiologija, 2, 107-115
Sarić, Z., Sarić, M., Mrkovački, N., Govedarica, M. (1987) Increasing nitrogen fixation by combining certain R. japonicum strains and soyabean varieties. Eurosoya, 5, 8-12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.