Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 55, br. 1, str. 53-60
Uticaj inokulacije soje na mikrobiološku aktivnost zemljišta
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Plodnost zemljišta vezana je sa aktivnošću njene mikroflore, koja zavisi od sadržaja organske materije u zemljištu, vlažnosti zemljišta, temperature, pH sredine, mineralne ishrane, efektivnosti kvržičnih bakterija kao i od biljke domaćina. Na Oglednim poljima Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima u toku 2002 godine je postavljen ogled sa sojom (Afrodita) uz primenu mikrobiološkog đubriva NS-Nitragina i BactoFila B. Genotip soje poreklom je iz Instituta kao i mikrobiološki preparat NS-Nitragin za soju, a BactoFil B poreklom je iz Mađarske Ogled je postavljen po slučajnom blok sistemu u 4 ponavljanja, svako ponavljanje sadržalo je šest redova, dužine 5m, razmak između redova bio je 0,5m. Varijante inokulacije semena su bile: kontrolna (Ø) (neinokulisana); varijanta inokulisano seme neposredno pred setvu NS-Nitraginom za soju (N); inokulisano seme sa NS-Nitraginom i inkorporirani BaktoFil B u zemljište (N+Bac.B) Praćen je efekat inokulacije na biološku aktivnost zemljišta i efektivnost simbiotske zajednice. Mikrobiološka đubriva NS-Nitragin i BactoFil B utiču pozitivno na zastupljenost ispitivanih grupa mikroorganizama u zemljištu. Primenom mikrobioloških đubriva poboljšavaju se agrohemijske i biološke osobine zemljišta, unošenjem mikroorganizama koji obavljaju određene procese u zemljištu utiče se i na efektivnost simbiotske zajednice. Prinos zrna soje najveći je kod inokulacije semena sa NS-Nitraginom i inkorporiranim BactoFilom B u zemljište.
Reference
Bouniouls, A., Texier, V., Mondies, M., Piva, G. (1997) Soybean seed quality among genotypes and crop management: Field experiment and simulation. Eurosoya, Br. 11, str. 87-99
Karagić, Đ. (2004) Komponente prinosa, prinos i kvalitet semena lucerke u zavisnosti od sistema kosidbe. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Milić, V.M., Mrkovački, N.B. (1994) Selekcija sojeva Bradyrhizobium japonicum i njihova efektivnost - revijalni prikaz. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 22, str. 259-268, (XXVIII seminar agronoma)
Milić, V.M. (1999) Uticaj inokulacije i genotipa soje na broj mikroorganizama u zemljištu. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 32, str. 305-313
Milić, V.M., Mrkovački, N.B., Hrustić, M. (2000) Azotofiksacija kod različitih genotipova soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 129-134
Milić, V.M., Hrustić, M., Vasić, M., Starčević, L., Marinković, J. (2003) Primena mikrobioloških đubriva u proizvodnji pasulja, soje i kukuruza. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 259-270
Milić, V.M., Jarak, M.N., Mrkovački, N.B., Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Đurić, S., Marinković, J. (2004) Primena mikrobioloških đubriva i ispitivanje biološke aktivnosti u cilju zaštite zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 153-169
Mrkovački, N.B., Milić, V.M., Sarić, Z. (1993) Soybean nodulation and nitrogen fixation in acid soil. Zemljište i biljka, 42, br. 1, 55-65
Mrkovački, N.B., Milić, V.M., Hrustić, M. (1996) Multi-strain versus single-strain inoculation: Effect on strain effectiveness and competition for soybean nodulation. Symbiosis, 21(3): 275-281
Mrkovački, N.B., Milić, V., Hrustić, M. (1997) Competitive ability of Bradyrhizobium japonicum strains in double and triple inoculums. Eurosoya, br. 11, 23-28
Poshon, J., Tardieux, P. (1962) Techniques d'analyse en microbiologie du soil. Paris: Edit. de la Tourelle
Vidić, M., Hrustić, M., Jocković, Đ., Miladinović, J., Tatić, M., Balešević-Tubić, S. (2003) Sortni ogledi soje u 2002. godini. , br. 37, 325-333
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2004)
Primena mikrobioloških đubriva i ispitivanje biološke aktivnosti u cilju zaštite zemljišta
Milić Vera M., i dr.

Zemljište i biljka (2000)
Efekat inokulacije različitih genotipova soje
Milić Vera, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2002)
Odnos potencijala za azotofiksaciju i prinosa soje
Milić Vera M., i dr.

prikaži sve [53]