Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 45, br. 1, str. 15-29
Rezultati višedecenijskog rada na oplemenjivanju strnih žita u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: strna žita; sorte; ciljevi oplemenjivanja; genetska varijabilnost; selekcioni kriterijumi
Sažetak
Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu u 2008. godini slavi jubilej 70 godina od osnivanja. Od početka, rad se odvijao na strnim žitina i kao rezultat tog dugogodišnjeg rada stvorene su 372 sorte strnih žita. Najviše se radilo na pšenici i ječmu. Dominacija novosadskih sorti pšenice i ječma počinje od ranih 70-tih i traje sve do danas. Kao osnova rada na oplemenjivanju poslužila su tri postulata: definisanje oplemenjivačkih ciljeva, stvaranje genetske varijabilnosti i identifikacija superiornih genotipova. Konkretna selekcija bila je vezana za određen ideotip sorte koji je svaki od oplemenjivača kreirao i težio njegovom ostvarenju. Za stvaranje genetske varijabilnosti korišćen je metod veštačke hibridizacije dva ili više genotipova. U programima oplemenjivanja korišćen je ogroman broj roditelja poreklom sa svih kontinenata, mada ruska sorta Bezostaja 1 ima dominantno mesto. Potencijal rodnosti se od početka rada pojavljuje kao najvažniji selekcioni kriterijum. Kasnije i druga svojstva postaju značajni selekcioni kriterijumi kao što su kvalitet i otpornost na biotičke i abiotičke faktore. U poslednjih pet godina se veoma intenzivno radi na molekularnim markerima i to na mikrosatelitima. Pored identifikacije pojedinih svojstava tj. gena u većem broju genotipova upotrebom poznatih markera, izražena su nastojanja da se mikrosatelitski markeri iskoriste i za marker-asistiranu selekciju (MAS).
Reference
Baenziger, P.S., Russell, W.K., Graef, G.I., Campbell, B.T. (2006) Improving lives: 50 years of crop breeding, genetics and cytology (C1). Crop Science, vol. 46, 2230-2244
Borojević, K. (1963) Rad na induciranju mutacija kod pšenice. Zbornik radova Instituta za poljoprivredna istraživanja, Novi Sad, Jubil. sv. 1. povodom 25-god. rada ustanove, str. 77-91
Borojević, S., Potočanac, J. (1966) Izgradnja jugoslovenskog programa stvaranja visokorodnih sorti pšenice. Savremena poljoprivreda, 14, 11-12, 7-35
Borojević, S., Borojević, K., Mikić, D. (1963) Novosadske visokoprinosne sorte pšenice. Zbornik radova Instituta za poljoprivredna istraživanja u Novom Sadu, vol. 1., str. 63-76 Jubil. povodom 25-god. rada ustanove
Borojević, S. (1978) Značaj genetike, spoljne sredine i modeliranje u oplemenjivanju organizama. Savremena poljoprivreda, 11-12, 5-27
Borojević, S. (1989) Trideset godina visokoprinosnih sorti pšenice u proizvodnji Vojvodine. u: Seminar agronoma (XXIII), Kupari, str. 227-234
Borojević, S. (1990) Genetski napredak u povećanju prinosa pšenice. Savremena poljoprivreda, 38, 1-2, str. 25-47
Borojević, S. (1958) Smer oplemenjivanja pšenice. Poljoprivreda Vojvodine, Novi Sad, 6 (3), 187-191
Denčić, S., Kobiljski, B., Mladenov, N., Hristov, N., Pavlović, M. (2007) Long-term breeding for bread making quality in wheat. u: Buck H.T., Nisi J.E., Salomon N. [ur.] Wheat production in stressed environments, Proceedings of the 7th International wheat conference, 27 November- 2 December 2005, Mar de Plata, Argentina, str. 495-501
Denčić, S., Mikić, K., Momčilović, V. (1992) Rezultati rada na genetici i oplemenjivanju ječma. u: Lazić V. [ur.] Pivski ječam i slad, Bačka Palanka: DP ' 20 Oktobar' Sladara, str. 52-64
Denčić, S., Mladenov, N., Kobiljski, B., Hristov, N., Rončević, P., Đurić, V. (2006) Rezultati 65-godišnjeg rada na oplemenjivanju pšenice u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 339-360
Denčić, S. (2006) Genetika i oplemenjivanje strnih žita. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 377-394
Denčić, S.S. (1994) Designing a wheat ideotype with in creased sink capacity. Plant Breeding, 112, str. 311-317
Denčić, S.S., Mladenov, N., Rončević, P., Kobiljski, B., Hristov, N. (2000) Analiza sortimenta pšenice u makroogledima na teritoriji Republike Srbije. Zbor. rad. Inst. za ratars. i povrtars., Novi Sad, br. 32, str. 239-250
Denčić, S.S. (2001) Yugoslav wheat pool. u: Bonjean A.P., Angus J.A. [ur.] The World Wheat Book. A history of wheat breeding, 377-403
Donald, C.M. (1968) The breeding of crop ideotypes. Euphytica, 17(3): 385
Kobiljski, B., Denčić, S., Hristov, N., Mladenov, N., Quarrie, S., Stephenson, P., Kirby, J. (2007) Potential uses of mikrosatellites in marker-assisted selection for improved grain yield in wheat. u: Buck H.T.i dr. [ur.] Wheat production in stressed environments, Springer
Mišić, T., Mikić, D. (1975) Breeding for high yield and quality in winter wheat. u: Second International winter wheat conference, Zagreb, 393-401
Mišić, T. (1988) Autohtone i oplemenjene sorte ozime pšenice (Triticum aestivum L., ssp. vulgare) u proizvodnji prvih šest decenija XX veka na području Vojvodine. u: Naučni skup Istorija poljoprivrede salaša i sela. (IV), 5-11
Mladenov, N.V., Mišić, T., Pržulj, N., Ilristov, N. (2001) Bread-making quality and stability of winter wheat grown in semiarid conditions. Rostlinna vyroba, 47(4), str. 160-166
Mladenov, N.V., Pržulj, N., Hristov, N., Đurić, V., Milovanović, M. (2001) Cultivar-by-environment interactions for wheat quality traits in semiarid conditions. Cereal Chemistry, vol. 78, br. 3, str. 363-367
Mladenov, N.V., Denčić, S., Hristov, N. (2007) Oplemenjivanje na prinos i komponente prinosa zrna pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 21-27
Payne, P.I. (1987) Genetics of wheat storage proteins and the effect of allelic variation on bread-making quality. Annual Review of Plant Physiology, vol. 38, str. 141-153
Pržulj, N.M., Momčilović, V. (1995) Oplemenjivanje pivskog ječma. Pivarstvo, vol. 28, br. 3-4, str. 161-163
Pržulj, N.M., Momčilović, V. (2002) Novosadske sorte ječma za agroekološke uslove jugoistočne Evrope. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 271-282
Pržulj, N.M., Momčilović, V. (2006) Oplemenjivanje ječma. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 361-370
Reitz, L.P., Salmon, C. (1968) Origin, history and use of Nor in 10 wheat. Crop Science, 8,str.686-689
Šesek, S., Denčić, S. (1996) The potential of anther culture technique in wheat breeding. Cereal research communications, 24(2): 163-170
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.08.2008.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Genetika i oplemenjivanje strnih žita
Denčić Srbislav

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Rezultati 65-godišnjeg rada na oplemenjivanju pšenice u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Denčić Srbislav, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2008)
Dragana - nova sorta ozime pšenice
Mladenov Novica, i dr.

prikaži sve [62]