Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Rezultati i dometi novosadskih sorti strnih žita
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo je stvoreno 350 sorti strnih žita Veliki broj od ovih sorti je bio dominantan u poslednjih 30 godina u domaćoj proizvodnji. U 13 stranih zemalja je priznato 36 novosadskih sorti strnih žita. U domaćoj proizvodnji pšenice, više od jedne decenije dominiraju sorte NSR 5, Pobeda, Evropa 90 i Renesansa. One u poslednjih 5 godina zauzimaju 70-80% površina pod pšenicom. Iako se radi o veoma dobrim sortama one će u naredne 2-3 godine biti zamenjene novim sortama. Od tih novih sorti najveću perspektivu imaju Rapsodija, Dragana, Arija, Simonida, NS 40S, Zvezdana i Teodora. Od pivski ječmova u narednom periodu najviše se očekuje od ozimih sorti Novosadski 525 i Novosadski 565, a od jarih od Viktora, Novosadski 448 i Novosadski 456. Od sorti strnih žita namenjenih specifičnoj upotrebi očekuje se da će sorta tritikalea Odisej biti vrlo brzo dominantna u domaćoj proizvodnji, što se isto odnosi na ozimu sortu durum pšenice Dolap. Sorta spelta pšenice Nirvana i kompaktum pšenice Bambi (za keks), predstavljaju novinu u domaćoj proizvodnji i njihovo širenje isključivo zavisi od potreba prerađivačke industrije.
Reference
Bodis, L. (2004) Kalaszos gabonak cereals. u: Allamilag elismert fajtak kiserleti eredmenyei. Orszagos mezogazdasagi minositi intezet, Budapest, Hungary, pp 130
Denčić, S., Mladenov, N., Kobiljski, B., Hristov, N., Rončević, P., Đurić, V. (2006) Rezultati 65-godišnjeg rada na oplemenjivanju pšenice u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 339-360
Depauw, R., Hunt, T. (2001) Canadian wheat pool. u: Bonjean A., and Angus, W. [ur.] The world wheat book. A history of wheat breeding, Paris: Lavoisier pub. France, str. 478-515
Krnjajić, A. (2006) Proizvodnja etanola iz Tritikalea - hibrida pšenice i raži. Novi Sad: Tehnološki fakultet, Diplomski rad
Lupton, F.G.H. (1992) Changes in varietal distribution of cereals in central and western Europe. Pudoc Wageningen, Netherland
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.