Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 31, br. 1, str. 41-46
Uticaj pojedinačnih i združenih inokulanata na klijanje i početni rast žutog zvezdana
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
U radu je ispitivan međusobni odnos Rhizobium loti, Azotobacter chroococcum i Actinomyces sp. kao i njihov uticaj pojedinačno i u kombinacijama na klijanje i porast mlade biljke žutog zvezdana. Kulture rizobiuma su umnožavane u YM podlozi po Vincentu, azotobakter u tečnoj podlozi po Fjodorovu, a aktinomicete na podlozi po Krasiljnikovu, pri čemu je konačni broj ćelija rizobiuma bio 10E+8 u ml, azotobaktera 10E+6 u ml i broj spora aktinomiceta 10E+6 u ml. Njihovi međusobni odnosi određivani su metodom diskova očitavanjem zone inhibicije ili stimulacije. Za ispitivanje uticaja mikroorganizama na klijanje i porast biljke žutog zvezdana korišteno je po 0,5 ml inokuluma po semenci. Na seme kontrolnih varijanti dodata je sterilisana voda. Varijante ogleda bile su sledeće: 1.) Rhizobium loti; 2.) Azotobacter chroococcum; 3.) Actinomyces; 4.) Rhizobium loti + Azotobacter chroococcum; 5.) Rhizobium loti + Actinomyces sp.; 6.) Actinomyces sp. + Azotobacter chroococcum; 7.) Rhizobium loti + Actinomyces sp. + Azotobacter chroococcum; 8.) Kontrola. Efekat inokulacije praćen je tokom 10 dana. Između rizobiuma i aktinomiceta je došlo do inhibicije a između azotobaktera i aktinomiceta u nekim kombinacijama je došlo do stimulacije a u nekim nije bilo uticaja. Klijavost semena je bila 70-90% a najbolja je bila na varijanti samo sa rizobiumom kao i na varijanti gde su primenjene sve tri vrste mikroorganizama. Porast biljčice nakon deset dana na svim varijantama je bio bolji nego na kontroli. Bolji efekat su dali monovalentni inokulumi a od kombinovanih najbolji efekat dobijen je združenim inokulumom sve tri vrste mikroorganizama.
Reference
Berg, G., Marten, P., Minkewity, A., Brukner, S. (2001) Efficient biological control of fungal plant diseases by Streptomyces sp. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 108, 1-10
Denison, R.F., Kiers, E.T. (2004) Why are most rhizobia beneficial to their plant hosts, rather then parasitic. Microbes and infections, 6, 1235/1239
Dobbelaere, S., Vanderleyden, J., Yaacov, O. (2003) Plant growth promoting effect of diazothrophs in the rhizosphere. Critical reviews in plant science, 22, 107-149
Đukić, D. (2002) Biljke za proizvodnju stočne hrane. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Jarak, M., Zdravković, M., Đurić, S., Damjanović, M. (2005) Response of beans to inoculation and fertilizers. u: International symposium on interdisciplinary regional research (8th) (Hungary - Romania - Serbia and Montenegro), Section 2 - Ecology and Environmental Protection, EEP22 (CD), Szeged, Hungaria, 19.-21
Jarak, M., Jević, M., Đurić, S., Jakovljev, J. (2006) Primena združene inokulacije u proizvodnji graška. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 53-59
Jarak, M., Đurić, S. (2006) Growth promoting of alfalfa and red clover by rhizobia, azotobacter and actinomycetes. u: European Nitrogen Fixation Conference (7th), 22-26. juli, Aarhus, Danska, Abbstract book, str. 116
Jarak, M., Čolo, J. (2007) Mikrobiologija zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Jarak, M., Đurić, S., Đukić, D. (2007) Uticaj inokulacije na klijanje i početni rast i razvoj lucerke i crvene deteline. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 415-421
Jarak, M.N., Đurić, S. (2004) Praktikum iz mikrobiologije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Jević, M. (2006) Efekat primene rizobia i aktinomiceta u proizvodnji graška. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.