Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 6, br. 2, str. 63-74
Vodni resursi sa aspekta održivosti - ekonomsko-ekološki pristup
aZavod za javno zdravlje Pančevo, Pančevo
bDirekcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd

e-adresaugrinov.dragan@gmail.com, stojanovaleksander@gmail.com
Sažetak
Autori su izložili osnovne podatke o vodnim resursima, o raspodeli vode na Zemlji, razna shvatanja o statusu vodnih resursa i o otvorenim pitanjima koja se postavljaju na korelaciji voda - održivi razvoj, potrebe za vodom i zakonodavne regulative. Neophodno je razviti bolji sistem upravljanja resursima kako bi se ublažio negativan uticaj čoveka na životnu sredinu. U tom smislu treba integrisati nauku, zakon, političku akciju i reakciju javnosti u logičan okvir rada. Da bi te aktivnosti imale rezultat potrebno je sistem upravljanja neprestano snabdevati odgovarajućim tačnim informacijama o stanju i ponašanju životne sredine, koja je pod konstantnim pritiskom prirodnih promena i promena izazvanih delovanjem ljudske populacije. Stoga je neophodno učiniti značajne napore za ostvarivanje strateških ciljeva za unapređenje kvaliteta vode i vodnih resursa Republike Srbije.
Reference
*** (1991) Zakon o vodama. Službeni list RS, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96
*** (2000) Global water supply and sanitation assessment. Geneva: World Health Organization
Dalmacija, B., Latinović, N. (2001) Kontrola kvaliteta voda. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju
Đukić, P., Pavlovski, M. (1999) Ekologija i društvo. Beograd: Ekocentar
Gleick, P.H. (1996) Water resources. u: Schneider S.H. [ur.] Encyclopedia of Climate and Weather, Vol. 2, New York: Oxford University Press, 817-823
Kristoforović-Ilić, M., Radovanović, M., Vajagić, L., Jevtić, Z., Folić, R., Krnjetin, S., Obrknežev, R. (1998) Komunalna higijena. Novi Sad: Prometej
Pavlović, M. (2007) Beleške izpredmeta održivi razvoj. Zrenjanin: Tehnički fakultet M. Pupin
Pavlović, M. (2004) Ekološko inženjerstvo. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Postel, S. (1993) Water and agriculture. u: Gleick, H.Peter [ur.] Water in Crisis: A guide to the World's Fresh Wrater Resources, Oxford, itd: Oxford University Press, str. 57
Stojanov, A., Ugrinov, D. (2011) Istorijski pregled u tretmanu otpadnih voda. Zaštita materijala, vol. 52, br. 2, str. 127-133
Ugrinov, D. (2008) Projekat vodozahvata i pumpne stanice za pijaću vodu. Zrenjanin: Tehnički fakultet Mihajlo Pupin
Ugrinov, D., Stojanov, A. (2012) Potreba za vodom i hidrološki ciklus. Zaštita materijala, vol. 53, br. 3, str. 257-265
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.