Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 74, br. 4, str. 608-612
Ekologija - upravljanje otpadom u stomatološkoj ordinaciji
Stomatološka ordinacija ELIDA1, Beograd

e-adresanmajstorovic961@gmail.com
Sažetak
Ekološki aspekti rada stomatološke ordinacije su danas regulisani dobrom praksom, standardima, propisima i pravilima, na međunarodnom i nacionalnom nivou. Sa jedne strane ovde se misli na standarde ISO 14000 serije koji se odnose na ekologiju, a sa druge strane na standarde, propise i pravila koji se odnose na upravljanje otpadom, kao najvažnijim aspektom očuvanja životne sredine, koji proističu iz poslovnih procesa stomatološke ordinacije. Ovaj rad se bavi drugim aspektom ekologije u ovoj oblasti - kroz standarde, propise i pravila koja se odnose na stomatološku ordinaciju. Takođe, u radu će biti prikazan i praktičan aspekt njihove primene na konkretnom primeru.
Reference
*** (2010) Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom. Sl. glasnik RS, br.78
*** (2010) Nacionalna strategija za upravljanje otpadom za period 2010-2019. godine. Sl. Glasnik RS, br. 29
*** (2009/2010) Zakon o upravljanu otpadom. Sl. glasnik RS, br. 36, 88
Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srbije (2015) Standardi za sertifikaciju stomatoloških ambulanti. Beograd
Cuozzo, F.P., Sauther, M.L. (2012) What is dental ecology?. American Journal of Physical Anthropology, 148:163-170, [Internet]
Drummond, J., et al. (2003) Mercury generation potential from dental waste amalgam. Journal of Dentistry, 31, 493-501, [Internet]
Hiltz, M. (2007) The Environmental Impact of Dentistry. JCDA, Vol. 73, No. 1, February. [Internet] www.cda-adc.ca/jcda/vol-73/issue-1/59.html
Hua, F., et al. (2017) Open Access: Concepts, findings, and recommendations for stakeholders in dentistry. Journal of Dentistry, Vol. 64, pp. 13-22, September. [Internet]
Marsh, P.D., Zaura, E. (2017) Dental biofilm: Ecological interactions in health and disease. u: 12th European Workshop on Periodontology, 06-09 Nov 2016, Segovia, Spain, Wiley, Journal of Clinical Periodontology. 12 months, S12-S22, [Internet]
Ministarstvo zdravlja RS (2018) Nacionalni vodič za bezbedno upravljanje medicinskim otpadom
Šerović, R.M., Jelić, I.V., Antonijević, D.Lj., Adžemović, M.R., Vujović, Z.R., Jovanović, V.S., Matić, B.I. (2016) Generisanje i upravljanje medicinskim otpadom u Srbiji - pregled. Tehnika, vol. 71, br. 3, str. 487-493
Thota, M., et al. (2014) The biomedical waste management in dentistry. Journal of Dr. NTR University of Health Sciences, 3(3) 149-155, [Internet]
Ugrinov, D., Stojanov, A. (2013) Zakonodavni okvir i nadležnosti u oblasti upravljanja medicinskim otpadom. Zaštita materijala, vol. 54, br. 2, str. 193-203
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1904608M
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka