Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 56, br. 3, str. 343-358
Globalno tržište mesa
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadjormi@agrif.bg.ac.rs, simo.stevanovic@agrif.bg.ac.rs, vlazic@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
U radu je data regionalno-komparativna analiza važnijih pokazatelja svetskog tržišta i prometa mesa, kao izuzetno značajne i u ishrani stanovništva neizostavne i nezamenljive prehrambene grupe proizvoda. Posebno su izučene tendencije, odnosno regionalne razlike u kretanju obima, dinamike i strukture proizvodnje i prometa goveđeg mesa i mesa bizona, svinjskog mesa, živinskog mesa i ovčjeg i kozjeg mesa. Definisani su regioni, odnosno zemlje najveći proizvođači i najveći izvoznici i uvoznici ovih proizvoda. Shodno prethodnom, utvrđeno je da kod ispitivanih pojava postoje vrlo značajne regionalne razlike i da su one posledica brojnih prirodnih, privrednih i društvenih činilaca. U sagledavanju kretanja odnosa i stepena uticaja navedenih činilaca na promene i pravce kretanja posmatranih pojava, korišćene su kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja tržišta.
Reference
Bjelić, P. (2008) Međunarodna trgovina - teorija, poslovanje, politika. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Bogdanov, N.Lj., Ševarlić, M., ur. (2007) Međunarodna iskustva u tranziciji agrarnog sektora i ruralnih područja - monografija. Beograd: Društvo agrarnih ekonomista Srbije
Cvijanović, D., Hamović, V., Subić, J., Ivančević, S. (2008) Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj (III) - međunarodni naučni skup. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Tematski zbornik
Đorović, M.T., Milanović, M., Simić, J., Lazić, V.M. (2005) Specifični aspekti istraživanja tržišta hrane. Marketing, vol. 36, br. 2, str. 73-80
Đorović, M.T., Milanović, M.R., Stevanović, S.V., Lazić, V.M. (2007) Globalno tržište povrća. Ekonomika poljoprivrede, vol. 54, br. 2, str. 109-130
Đorović, M.T., Tomin, A.M. (2007) Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Marković, P.J., Babović, J.V. (2002) Srbija u novom veku - menadžment i marketing u savremenom razvoju poljoprivrede. Beograd: Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije
Milanović, M.R. (2009) Ekonomija prirodnih resursa. Beograd: Megatrend univerzitet
Milisavljević, M. (2002) Proces globalizacije svetske privrede. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Petrović, M. (2002) Stočarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Popović, G. (2009) Makroekonomski aspekti agro-ekoloških mera u EU. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 201-219
Popović, V., Katić, B. (2007) Uvozna zaštita i podrška izvozu poljoprivrede Srbije u procesu pristupanja STO i EU. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Rakita, B.M. (2002) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Tomić, D., Ševarlić, M., ur. (2007) Development of agriculture and rural areas in Central and Eastern Europe. Serbian Association of Agricultural Economists
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka