Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 59, br. 3, str. 447-459
Svojinske promene na poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji u istorijskoj perspektivi
aUniverzitet u Kragujevcu, Srbija
bBezbednosno-informativna agencija, Beograd
cMegatrend Univerzitet, Beograd, Srbija

e-adresadragana_gnjatovic@yahoo.com, ratko_ljubojevic@yahoo.com, irina.milutinovic@gmail.com
Projekat:
Unapređenje javnih politika u Srbiji u funkciji poboljšanja socijalne sigurnosti građana i održivog privrednog rasta (MPNTR - 47004)

Sažetak
Predmet ovog rada je empirijska analiza odluka nosilaca javnih politika u oblasti svojinskih prava na zemlji tokom dva veka razvoja poljoprivrede Srbije. Cilj ove analize je bio da se baci novo svetlo na uzroke dugoročnog ekonomskog zaostajanja Republike Srbije. Bazirajući se na relevantnim istorijskim činjenicama koje su inkorporirane u ovaj rad, otkrili smo konstantan, zajednički imenitelj svih faza razvoja vlasničkih prava na zemlji.. Naša hipoteza je bila da česte promene svojinskih odnosa na zemlji deluju u dugom roku destabilizirajuće na privređivanje zato što ne ostavljaju vremena za jačanje imovinsko pravne sigurnosti vlasnika. Rezultat našeg istraživanja je otkriće da je problem nejasnoća u definisanju svojinskih odnosa na zemlji stvarao prostor za nedoslednosti u sprovođenju agrarnih reformi posle Prvog i posle Drugog svetskog rata. Posebna pažnja je posvećena aktuelnim svojinskim promenama na zemlji koje se odigravaju u okviru procesa denacionalizacije i restitucije imovine oduzete posle Drugog svetskog rata, koje su veoma spore i same po sebi takođe nekonzistentne.
Reference
*** (1945) Službeni list DFJ, br. 13
*** (1954-1957) Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Službeni list FNRJ, br. 64/1954, 16/1946, 24/1946, 99/1946, 101/1947, 105/1948, 4/1951, 19/1951,42-43/1951, 21/1956, 52/1957, 55/1957
*** (1965) Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Službeni list SFRJ, br. 10
*** (1991-1998) Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda. Službeni glasnik RS, br. 18/1991, 20/1992, 42/1998
*** (1931-1933) Zakon o naseljavanju Južnih krajeva. Službene novine KJ, br. 134/1931, 285/1931, 141/1933
*** (1947) Zakon o postupanju sa napuštenom zemljom kolonista u Autonomnoj Kosovsko-metohijskoj oblasti. Službeni glasnik NRS, br. 9
*** (2006-2011) Zakon o rehabilitaciji. Službeni glasnik RS, br. 33/2006, 92/2011
*** (1931) Zakon o uređenju agrarnih odnosa u ranijim pokrajinama Južne Srbije i Crne Gore. Službene novine KJ, br. 285
*** (2006) Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 46
*** (2011) Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (1953-1965) Zakon o zemljišnom fondu opštenarodne imovine i dodeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama. Službeni list FNRJ, br. 22/1953, 10/1965
*** (1984) Ekonomska enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
*** (1946) Konfiskacija neprijateljske imovine. Službeni list FNRJ, br. 2/1945, 39/1945, 63/1946, 74
Gaćeša, N.L. (1984) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945-1948. Novi Sad: Matica srpska
Gnjatović, D. (2007) Ekonomija Srbije - privredni sistem, struktura i rast nacionalne ekonomije. Beograd: Megatrend univerzitet
Gnjatović, D.E. (1991) Stari državni dugovi - prilog ekonomskoj i političkoj istoriji Srbije i Jugoslavije 1862-1941. Beograd: Ekonomski institut
Jovanovic, V. (2006) Tokovi i ishod međuratne kolonizacije Makedonije, Kosova i Metohije. Tokovi istorije, br. 3, str. 25-44
Lekić, B. (2002) Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1918-1941. Beograd: Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca
Ljubojevic, R. (2011) Odnosi svojine na zemlji u Jugoslaviji u vreme diktature kralja Aleksandra. Megatrend revija, 8(2): 355-378
North, D.C. (2005) Understanding the process of economic change. Princeton: Princeton University Press
Ostrom, E. (2005) Doing institutional analysis: Digging deeper than markets and hierarchies. u: Ménard C., M.Shirley [ur.] Handbook of New Institutional Economics, New York: Springer, str. 819-848
Stefan, L. (2010) Private property issues following the change in political regimes in former socialist or communist countries. Brussells: European Parliament, Policy Department Citizens' Rights and Constitutional Affairs
Stevanovic, S.V., Dorovic, M.T., Milanovic, M.R. (2009) Uzajamnost nivoa privredne razvijenosti i rezultata tranzicije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 4, str. 551-563
Todorovic, V. (2008) Restitucija imovine crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji. Pravni život, 57(3-4): 123-145
Vučo, N. (1958) Poljoprivreda Jugoslavije - 1918-1941. Beograd: Rad
Zekic, S., Lovre, K., Gajic, M. (2009) Transformacija poljoprivrede zemalja Zapadnog Balkana u periodu tranzicije. Ekonomika poljoprivrede, 56(2): 187-200
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka