Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 58, br. 4, str. 577-594
Efekti otkupa sopstvenih akcija na berzansku vrednost i finansijski položaj mlekara u Srbiji
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
bJulon d.d., Ljubljana, Slovenija
cMegatrend Univerzitet, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Beograd

e-adresavpavlovic@megatrend.edu.rs, sasa.muminovic@aquafil.com, vgrbic@eunet.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179032: Nacionalna strategija priliva stranog kapitala u cilju reintegracije Srbije u svetske ekonomske tokove, i br. 47004: Unapređenje javnih politika u

Sažetak
Ovaj rad ima za cilj da ukaže kako se otkup sopstvenih akcija usmeren na sprečavanje štete po društvo odrazio na berzansku vrednost i finansijski položaj mlekara u Srbiji. Opredeljenje za kompanije iz mlekarske industrije posledica je značaja mlekarske industrije za privredu Srbije i relativno značajnog otkupa sopstvenih akcija ovih kompanija u odnosu na otkup sopstvenih akcija kompanija iz drugih privrednih delatnosti. Istraživanje efekata otkupa sopstvenih akcija na tržišnu vrednost ukazalo je da otkup sopstvenih akcija nije sprečio dalji pad njihove vrednosti kao i na brojne anomalije srpskog tržišta kapitala.
Reference
*** Proizvodnja i tržište mleka u Srbiji. Privredna komora Srbije - Udruženje za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu, 29.10.2010
Pavlović, V. (2010) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Megatrend univerzitet
Pavlović, V., Muminović, S. (2011) Međuzavisnost berzanske vrednosti akcija, motiva i obima otkupa sopstvenih akcija. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 2, str. 265-280
Pavlović, V. (2010) Otkup sopstvenih akcija - ciljevi, metodi i efekti. Računovodstvo, vol. 54, br. 3-4, str. 63-79
Pavlović, V., Muminović, S. (2010) Značaj razvoja finansijskih tržišta za srpsku privredu. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 41-67
Popović, R.I. (2009) Strukturne promene na tržištu mlečnih proizvoda u Srbiji. Prehrambena industrija - mleko i mlečni proizvodi, vol. 20, br. 1-2, str. 7-11
Stevanović, S.V., Đorović, M.T., Milanović, M.R. (2008) Analiza nekih rezultata dosadašnje tranzicije u Srbiji i istočnoevropskim zemljama. Ekonomske teme, vol. 46, br. 3, str. 99-110
Stevanović, S.V., Đorović, M.T., Milanović, M.R. (2010) Svetska finansijska kriza i njene posledice na privredu Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 3, str. 353-368
Todorović, M. (2008) Čemu služe otkupi (sopstvenih) akcija?. Ekonomika preduzeća, -vol. 56, br. 7-8, pp. 249-262
Vukašinović, J., Vukašinović, A. (2011) Računovodstveno obuhvatanje sticanja sopstvenih akcija. Računovodstvo, vol. 55, br. 5-6, str. 21-33
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.