Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 39, br. 3, str. 1-12
Predictive ability of various bankruptcy prediction z-score models for Serbian publicly listed companies
(naslov ne postoji na srpskom)
aJulon, Ljubljana, Slovenija
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd

e-adresavpavlovic@megatrend.edu.rs
Projekat:
Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište (MPNTR - 179001)

Sažetak
U radu su testirani originalni Altmanov Z-skor model, Z'-skor model razvijen za kompanije koje nisu listirane na berzi i Z'-skor model razvijen za tržišta u razvoju, na kompanijama koje reprezentuju srpsko tržište kapitala. Prognostička moć Altmanovih modela za prognoziranje bankrotstva testirana je u periodu 2006-2009. na uzorku koji čine kompanije koje su ulazile u korpu Belex15 tokom septembra 2010. i Belexline, isključujući kompanije iz finansijskog sektora.
Reference
Agarwal, V., Taffler, R. (2007) Twenty-five Years of the taffler z-score model: Does it really have predictive ability. Accounting and Business Research, vol. 17(4), str. 285-300
Altman, E. (2002) The use of credit scoring models and the importance of a credit culture. http://pages.stern.nyu.edu/čealtman/3-%20CopCrScoringModels.pdf
Altman, E., Hartzell, J., Peck, M. (1995) Emerging markets corporate bonds: A scoring system. New York: Salomon Brothers
Altman, E.I. (2000) Predicting financial distress of companies: Revisiting the Z-score and ZETA® models. New York, Working Paper, July
Altman, E.I. (2002) Revisiting credit scoring models in a Basel 2 environment. www.stern.nyu.edu/
Altman, E.I. (1968) Financial rations, discriminant analysis and the predication of corporate bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), str. 589-609
Beaver, W.H. (1966) Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research, 4: 71-111
Beaver, W.H., Mcnichols, M.F., Rhie, J. (2005) Have financial statements become less informative? Evidence from the ability of financial ratios lo predict bankruptcy. Review of Accounting Studies, 10(1): 93-122
Filipović, S. (2010) Efekti globalne finansijske krize na finansijski sektor Srbije. Industrija, vol. 38, br. 3, str. 79-94
Jerman, M., Kavĉiĉ, S., Kavĉiĉ, B. (2010) The significance of intangibles: A comparative analysis between Croatia, Slovenia, Czech Republic, Germany and the USA. Ekonomska istraživanja, vol. 23 (2), str. 60-69
Mensah, Y.M. (1984) An examination of the stationarity of multivariate bankruptcy prediction models: A methodological study. Journal of Accounting Research, n. 22, str. 380-395
Muminović, S., Pavlović, V. (2007) Izračunavanje beta koeficijenta za akcije koje se kotiraju na Beogradskoj berzi. Računovodstvo, vol. 51, br. 7-8, str. 46-58
Muminović, S. (2008) Uporedni pregled i perspektive razvoja finansijskih tržišta u Srbiji i Sloveniji. Megatrend revija, vol. 5, br. 1, str. 67-83
Pavlović, V. (2008) Procena vrednosti kapitala - uporedna iskustva Francuske i Srbije. Megatrend revija, vol. 5, br. 1, str. 43-65
Pavlović, V., Muminović, S. (2010) Značaj razvoja finansijskih tržišta za srpsku privredu. Industrija, vol. 38, br. 4, str. 41-67
Pavlović, V., Muminović, S., Cvijanović, J.M. (2011) Application of Sandin & Porporato's bankruptcy prediction model on Serbian companies. Industrija, vol. 39, br. 2, str. 1-13
Radivojević, N., Lazić, J., Cvijanović, J.M. (2009) Ograničenja primene savremene portfolio teorije na tržištima u nastajanju - primer srpskog tržišta kapitala. Industrija, vol. 37, br. 4, str. 1-13
Sandin, A.R., Porporato, M. (2007) Corporate bankruptcy prediction models applied to emerging economies: Evidence from Argentina in the years 1991-1998. International Journal of Commerce and Management, 17(4): 295-311
Stevanović, S.V., Đorović, M.T., Milanović, M.R. (2010) Svetska finansijska kriza i njene posledice na privredu Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 3, str. 353-368
Travar, M., Cvijanović, J.M., Lazić, J. (2009) Kapacitet za makroorganizacione promene. Beograd: Ekonomski institut
Wang, Y., Campbell, M. (2010) Business failure prediction for publicly listed companies in China. Journal of Business and Management, 16,(1),75-88
Živković, B., Minović, J. (2010) Illiquidity of frontier financial market: Case of Serbia. Panoeconomicus, vol. 57, br. 3, str. 349-367
Živković, B., Stamenković, S., Kovačević, M.G., Vučković, V. (2009) Globalna recesija i privreda Srbije. u: Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize - (ne)konvencionalne inicijative, Kopaonik biznis forum 2009, Kopaonik, 145-161
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2011.