Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 64, br. 2, str. 571-586
Ekonomski efekti intenziviranja proizvodnje osnovnih ratarskih useva
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresammuncan@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva (MPNTR - 179028)

Sažetak
U ovom radu pošlo se od pretpostavke da se intenzivnost proizvodnje osnovnih ratarskih useva na porodičnim gazdinstvima može podići na viši nivo racionalnim utroškom mineralnih đubriva, kao jednom od najbržih, najjednostavnijih i ekonomski najracionalnijih mera. Opredeljenje da se na ovaj način poveća nivo intenzivnosti proizvodnje osnovnih ratraskih useva proizašla je iz rezultata Ankete sprovedene na 75 porodičnih gazdinstava sa područja Vojvodine, koja je pokazala da porodična gazdinstva, i pored urađenih analiza zemljišta i dobijenih preporuka od strane stručnih poljoprivrednih službi za optimalnu primenu mineralnih đubriva, u najvećem broju slučajeva (73%) ne poštuju dobijene preporuke. Otuda je i cilj ovog rada procena ekonomskih efekata intenziviranja proizvodnje osnovnih ratarskih useva na porodičnim gazdinstvima racionalnijim korišćenjem mineralnih đubriva. Dobijeni rezultati pokazali su da se najznačajniji ekonomski efekti od intenziviranja proizvodnje mogu ostvariti na gazdinstvima veličine 10-20ha obradivog zemljišta.
Reference
Bošnjak, D., Rodić, V. (2010) Komparativna analiza troškova proizvodnje osnovnih ratarskih useva u Vojvodini. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 2, str. 233-243
Božić, D., Munćan, P. (2015) Regional aspects of family holdings structure in the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 1, str. 107-122
d`Andrea K.E., Otegui, M.E., Cirilo, A.G. (2008) Kernel number determination differs among maize hybrids in response to nitrogen. Field Crops Research, 105(3): 228-239
Đukić, V., Balešević-Tubić, S., Đorđević, V., Tatić, M., Dozet, G., Jaćimović, G., Petrović, K. (2009) Uticaj đubrenja na prinos soje. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Zbornik radova, Vol. 46, pp. 17-23
Glamočlija, Đ. (2006) Specijalno ratarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Udžbenik
Gogić, P. (2014) Teorija troškova sa kalkulacijama u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Ivkov, I., Todorović, S., Munćan, M. (2008) Bruto marža kao značajan pokazatelj poslovanja poljoprivrednih gazdinstava. u: Simpozijum agroekonomista: Agroekonomska nauka i struka u tranziciji obrazovanja i agroprivrede, Tematski zbornik, Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 235-244
Jaćimović, G., Marinković, B., Crnobarac, J. (2006) Prinos rafinisanog šećera u zavisnosti od nivoa đubrenja šećerne repe. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 5, str. 139-145
Jovanović, M., Bošnjak, D. (1997) Ekonomska efikasnost upotrebe mineralnih đubiva u ratarskoj proizvodnji. u: Troškovi, cene i pariteti u polj. Srbije, Novi Sad: Privredna komora Vojvodine, str. 145-165
Kostov, P., Lingard, J. (2002) Subsistence farming in transitional economies: lessons from Bulgaria. Journal of Rural Studies, 18(1): 83-94
Kresović, M. (2010) Đubrenje ratarskih i povrtarskih kultura metode za određivanje potrebnih količina đubriva. Beograd: Poljoprivredni fakultet Univerziteta
Ljubomirović, D., Filipović, V., Jovanović, B. (2006) Uticaj različitih količina NPK mineralnih đubriva na osobine černozema u periodu 1970-2004. godine # The influence of different quantities NPK mineral fertilizers to the chernozem soil properties in period 1970-2004. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 5, str. 119-124
Maksimović, L., Babović, J., Carić, M., Milić, S. (2010) Ekonomski efekti navodnjavanja i đubrenja u proizvodnji šećerne repe. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 4, str. 611-623
Malešević, M., Crnoborac, J., Kastori, R. (2005) Primena azotnih đubriva i njihov uticaj na prinos i kvalitet proizvoda. u: Azot - Agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, Novi Sad, pp. 233-267
Munćan, M. (2016) The impact of mineral fertilization and atmospheric precipitation on yield of field crops on family farms. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 817-833
Munćan, P. (2011) Zavisnost dohotka porodičnih gazdinstava od veličine poseda i strukture ratarske proizvodnje. Ekonomika poljoprivrede, Beograd, Republika Srbija, vol. 58, br. SB-2, str. 51-61
Munćan, P., Božić, D., Bogdanov, N. (2010) Ekonomska efikasnost proizvodnje ratarskih kultura na porodičnim gazdinstvima u AP Vojvodini. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 1, str. 15-24
Munćan, P., Todorović, S., Munćan, M. (2014) Profitability of family farms directed at crop production. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 3, str. 575-585
Sekulić, P., Vasin, J., Ninkov, J., Zeremski-Škorić, T., Milić, S., Kurjački, I., Šeremešić, S. (2009) Racionalizacija đubrenja u uslovima ekonomske krize. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 293-302
Živković, B., Nejgebauer, V., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1702571M
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0