Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 59, br. 4, str. 809-822
Značaj politike dividendi za preduzeća prehrambene industrije u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresazakic@agrif.bg.ac.rs, vazor@agrif.bg.ac.rs, vzaric@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
Predmet istraživanja u ovom radu je analiza politike dividendi deset reprezentativnih preduzeća prehrambene industrije. U uslovima ograničenih i skupih izvora finansiranja, kao veoma značajna alternativa zaduživanju ističe se primarno tržište akcija. U praksi domaćih korporativnih preduzeća, međutim, emitovanje novih akcija predstavlja retku pojavu. Veoma značajan faktor budućeg razvoja primarnog tržišta akcija predstavlja povećanje obima trgovanja na trenutno uspavanom sekundarnom tržištu. Nedostatak tražnje i pad obima trgovanja onemogućava rast cena akcija, a time i mogućnost ostvarenja kapitalne dobiti od njihove prodaje. U takvim uslovima, osnovni razlog ulaganja u akcije može biti prinos po osnovu dividendi. Cilj ovog rada jeste da analizira mogućnosti i pruži smernice prilikom formulisanja efektivne politike dividendi u funkciji privlačenja određenih grupa akcionara, među kojima se kao najznačajniji mogu izdvojiti institucionalni investitori.
Reference
Frankfurter, G., Wood, B., Wansley, J. (2003) Dividend policy: Theory and practice. Academic Press
Lease, R., i dr. (2000) Dividend policy: Its impact on firm value. Oxford University Press
Milanović, M., Ljubić, M., Muminović, S. (2011) Uticaj cena hrane na ciljanu inflaciju u Republici Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 547-562
Miller, M.H., Modigliani, F. (1961) Dividend policy, growth and the valuation of shares. Journal of Business, Oct., 34, 4, 411-33
Pavlović, V., Muminović, S. (2011) Međuzavisnost berzanske vrednosti akcija, motiva i obima otkupa sopstvenih akcija. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 2, str. 265-280
Shapiro, A.C., Balbirer, S.D. (2000) Modern corporate finance - a multidisciplinary approach to value creation. Upper Saddle River: Prentice Hall
Zakić, V. (2005) Raspodela dobiti i politika dividendi. Novi Sad: Viša poslovna škola
Zakić, V., Vasiljević, Z., Zarić, V. (2011) Tržište hartija od vrednosti kao faktor razvoja korporativnih preduzeća u Srbiji. Ekonomski vidici, vol. 16, br. 4, str. 735-746
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2011)
Uticaj cena hrane na ciljanu inflaciju u Republici Srbiji
Milanović Milan, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2011)
Efekti otkupa sopstvenih akcija na berzansku vrednost i finansijski položaj mlekara u Srbiji
Pavlović Vladan, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2012)
Pretpostavke i mogućnosti razvoja prehrambene industrije Srbije
Savić Ljubodrag, i dr.

prikaži sve [8]