Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 61, br. 4, str. 903-914
Praktični rezultati istraživanja uspešnosti nastupa preduzeća na sajmu
aJKP Tržnica, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
cAlfa univerzitet, Beograd

e-adresaekonomistdoo@sbb.rs, kuzmanboris@yahoo.com, miljana.barjaktarovic@alfa.edu.rs
Ključne reči: sajmovi; vino; troškovi; efekti nastupa
Sažetak
Sajmovi su aktuelna tema kako u savremenoj teoriji, tako i u praksi uspešnih svetskih a u budućnosti i domaćih preduzeća, organizatora i vlasnika izložbenog prostora. U domaćoj literaturi postoje radovi koji teoretski obrađuju ovu problematiku, međutim nedostaje strateški pristup sajmu kao instrument unapređenja prodaje, kao i istraživanje praktičnog nastupa preduzeća na sajmu i merenje ostvarenih rezultata nastupa. U radu je dokazano da je nastup na sajmu imao pozitivan efekat na rezultate prodaje kao i na stvaranje interesa i povećanje svesnosti o postojanju preduzeća i njegovih proizvoda. Analizom je utvrđeno da se pod određenim uslovima, može izmeriti i kvantificirati stopa prinosa na investiciju prilikom nastupa na sajmu.
Reference
*** (2012) Internal unpublished report on the sale of wine after the fair. Vršac: Company Vršački Vinogradi a.d, September
AUMA -Association of the German Trade Fair Industry) (2013) www.auma.de/en/TradeFairMarket/KeyFigures/InternationalExhibitions/Seiten/Development2009-2013.aspx, October 2013
Ballester, J., Patris, B., Symoneaux, R., Valentin, D. (2008) Conceptual vs. perceptual wine spaces: Does expertise matter?. Food Quality and Preference, 19(3): 267-276
Oczkowski, E., Doucouliagos, H. (2014) Wine prices and quality ratings: A meta-regression analysis. American Journal of Agricultural Economics, http://ajae.oxfordjournals.org/content/early/2014/07/12/ajae.aau057.full.pdf
Pennerstorfer, D., Weiss, C.R. (2012) Product quality in the agri-food chain: do cooperatives offer high-quality wine?. European Review of Agricultural Economics, 40(1): 143-162
Prdić, N. (2012) Sajmovi kao instrument integrisanog komunikacijskog miksa. Sremska Kamenica: Univerzitet EDUCONS, neobjavljena doktorska disertacija
Prdić, N. (2012) Questionnaire for the fair exhibitors and visitors. u: International agricultural fair, (79th), May 12-18, Novi Sad
Prdić, N. (2012) Efekti nastupa preduzeća na sajmu. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 28, str. 133-143
Prdić, N. (2009) Sajmovi građevinarstva - instrument marketing komuniciranja. Subotica: Ekonomski fakultet, magistarski rad
Sáenz-Navajas, M., Tao, Y., Dizy, M., Ferreira, V., Fernández-Zurbano, P. (2010) Relationship between Nonvolatile Composition and Sensory Properties of Premium Spanish Red Wines and Their Correlation to Quality Perception. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(23): 12407-12416
Schamel, G. (2003) A hedonic pricing model for German wine. German Journal of Agricultural Economics, Berlin, Germany, vol. 52, no. 5, pp. 247-254, Institute of Economic and Social Sciences of Agriculture, www.gjae-online.de/news/pdfstamps/freeoutputs/GJAE-268_2003.pdf
Vlahović, B., Tomić, D., Puškarić, A. (2011) Promene na tržištu vina u zemljama CEFTA grupacije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 609-620
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1404903P
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Ekonomika (2016)
Konkurentska prednost na osnovu strategije niskih cena
Prdić Nedeljko

Anali Ekon fak Subotica (2012)
Efekti nastupa preduzeća na sajmu
Prdić Nedeljko

Marketing (2012)
Srbija na međunarodnom tržištu alkoholnih pića
Đorović Milutin, i dr.

prikaži sve [4]