Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, br. 39, str. 59-74
Potencijali i perspektiva poljoprivrede i prehrambene industrije grada Smedereva
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd

e-adresabrankomih@neobee.net, zoki@medianis.net, tomislav.brzakovic@mef.edu.rs
Sažetak
U radu se istražuju faktori razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije grada Smedereva, te se shodno tome definišu razvojni prioriteti. Cilj istraživanja jeste da se SWOT analizom sagledaju realne mogućnosti za unapređenje stanja u ovoj oblasti. Analiza je fokusirana na značaj poljoprivrede i agroindustrije u privredi grada Smedereva; skladišne i doradne kapacitete u poljoprivredi; preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i razvojne prioritete u poljoprivredi grada. Rezultati istraživanja pokazuju da unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora grada Smedereva zahteva realizaciju adekvatnih strateških mera i projekata na planu unapređenja ljudskog potencijala, većeg stepena prerade poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i bolju agrotehničku opremljenost poljoprivrednih proizvođača. Aktivnosti na ovom planu uključuju pre svega veću povezanost nauke i prakse posredstvom reorganizovanih poljoprivrednih stanica, savetodavne službe, matične službe, zemljoradničkih zadruga i drugih udruženja poljoprivrednika; razvoj i implementaciju novih znanja i veština poljoprivrednika kroz savete, obuke, seminare, kurseve; podršku mladim poljoprivrednicima u modernizaciji gazdinstva. Svi projekti u ovoj oblasti moraju se bazirati na adekvatnoj državnoj podršci (finansijskoj, savetodavnoj, logističkoj) i koordinisanim aktivnostima javnog i privatnog sektora.
Reference
*** (2014) Odluka o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede grada Smedereva. Službeni list grada Smedereva, broj 3
*** (2014) Popis poljoprivrede 2012. Beograd: Republički zavod za statistiku, Knjiga 1
*** (2012) Popis poljoprivrede 2012. Beograd: Republički zavod za statistiku, Knjiga 2
*** (2014) Popis poljoprivrede 2012: Poljoprivredna mehanizacija, oprema i objekti u Republici Srbiji. Beograd: Republički zavod za statistiku, april
*** (2014) Popis poljoprivrede 2012: Voćarstvo. Beograd: Republički zavod za statistiku, jun
*** (2012) Popis poljoprivrede 2012: Poljoprivredni objekti, nivo naselja. Republika Srbija: Republički zavod za statistiku
*** (2016) Analiza poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije u 2015. godini. Beograd: Udruženje za poljoprivredu, prehrambenu industriju, šumarstvo i vodoprivredu - Privredna komora Srbije (PKS), mart
*** (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2020. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 85
*** (2010) Strategija lokalnog ekonomskog razvoja za period 2009-2014. godine. Službeni list grada Smedereva, broj 4
*** (2008) Strategija razvoja poljoprivrede na teritoriji grada Smedereva za period 2008-2013. Službeni list grada Smedereva, broj 6
*** (2016) Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Smedereva za period 2015-2020. godine. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
*** (2010) Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. Službeni glasnik RS, broj 88
*** (2015) Izveštaj sa sastanka fokus-grupe - poljoprivreda i prehrambena industrija grada Smedereva (23. 12. 2015). Kolari: Poljoprivredna savetodavna stručna služba
Atanasijević, J., Danon, M. (2014) Financing agricultural development in Serbia: Opportunities and challenges. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 1-2, str. 67-81
Birovljev, J., Ćetković, B., Vukmirović, G. (2013) Prospects of improving the competitiveness of Serbian agriculture in (re)industrialization process. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 5-6, str. 364-372
Đekić, S., Đorđević, V., Mašković, D. (2016) Quantitative analysis of multi-functionality of agrarian and rural development in the Republic of Serbia. Ekonomika, vol. 62, br. 2, str. 97-110
Gulan, B. (2016) Država i selo. 1 - spasavanje sela i poljoprivrede. u: Makroekonomija - Ekonomske analize - Srbija, okruženje i međunarodna ekonomija, www.makroekonomija.org, 9.1
'Ishrana' AD Smederevo (2017) https://ishrana-smederevo.ls.rs/rs/, 8.3
Mihailović, B., Paraušić, V., Simonović, Z. (2007) Analiza faktora poslovnog ambijenta Srbije u završnoj fazi ekonomske tranzicije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Mihalović, B., Simonović, Z. (2016) Strateško planiranje održivog razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Srbiji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Simonović, Z., Jeločnik, M., Vasić, Z. (2012) Economic position of Serbian agriculture in the transition period. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 3, str. 535-545
Vasiljević, Z., Zarić, V., Zakić, V. (2011) Osnovna strateška opredeljenja razvoja poljoprivrede i sela u Srbiji do 2020. godine. Ekonomski vidici, vol. 16, br. 2, str. 275-287
Wohlmuth, K., Kormawa, P.M. (2012) Context of agro-industry in Africa: Agribusiness for Africa's prosperity: Country case studies. Vienna: UNIDO
Živković, J., Jevtić-Mučibabić, R., Nježić, Z., Brkljača, J., Vukelić, N., Filipčev, B. (2014) EU food market: Value-added food, a new trend and opportunity for national food industry. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 18, br. 4, str. 168-170
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/AnEkSub1839059M
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci