Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[7]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 63, br. 2, str. 45-53
Proizvodnja i izvoz malina iz Republike Srbije
Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, Srbija

e-adresanatasa_k@iep.bg.ac.rs
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: malina; proizvodnja; izvoz; tržište
Sažetak
U strukturi izvoza agroindustrijskih proizvoda malina predstavlja najznačajniji i najprofitabilniji izvozni proizvod. Izvozi se po ceni prosečno 2,7 USD/kg i to uglavnom zamrznuta najvše u Nemačku, Francusku i Belgiju. Stoga je u ovom radu, pored podataka koji daju prikaz proizvodnje maline u našoj zemlji i u svetu, dat prikaz količine i vrednosti izvoza smrznute maline iz Republike Srbije za period 2010-2015. godina, dinamika izvoza smrznute maline iz Srbije na vodećim izvoznim tržištima, kao i izvozna tržišta vodećih konkurenata Srbije na tržištu smrznute maline.
Reference
Cecić, N., Subić, J., Vuković, P. (2007) Proizvodnja maline u funkciji ruralnog razvoja. u: Međunarodni naučni skup: Multifunkcionalna poljoprivreda I ruralni razvoj u Republici Srpskoj, Tematski zbornik, Jahorina, 13.-14. decembar 2007. godine, str. 379-386
Cecić, N., Milivojević, J., Arsić, S. (2006) Ekonomičnost ulaganja u sistem za navodnjavanje u klimatskim uslovima ariljskog malinogorja. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 3, str. 809-821
FAOSTAT (2017) http://www.fao.org/faostat/en/data; pristup na dan 15. 02
International Trade Centre (ITC) - Trade Map (2017) http://www.trademap.org/Index.aspx (pristup na dan 15.02.2017.)
Kljajić, N. (2013) Efikasnost investicija u proizvodnji maline. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Kljajić, N., Vuković, P. (2014) Fruit Production Analysis in Republic of Serbia in the Function of Rural Development. u: Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region. Rural development and (un) limited resources, 444-460
Kljajić, N. (2016) Analysis of conditions and results of the raspberry production in Arilje raspberry-mount. u: Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic Serbia strategic goals realization within the Danube regiondevelopment and application of clean technologies in agriculture - The, pp. 2016-233
Kljajić, N., Grujić, B., Roljević, S. (2013) Voćarska proizvodnja Gornjeg Podunavlja prema obliku svojine. Ekonomika, vol. 59, br. 3, str. 57-64
Kljajić, N., Vuković, P., Arsić, S. (2013) Tendencije proizvodnje maline u Republici Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 39-48
Milić, D., Galić, D., Vukoje, V. (2011) Mogućnosti unapređenja voćarske proizvodnje u Srbiji. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 1, str. 27-30
Milivojević, J., Bošnjaković, G., Zloh, Z., Denić, M., Cecić, N., Matović, G. (2000) Pilot sistem za navodnjavanje Ariljskog malinogorja Rubus-Arilje, područje sela: Dragojevac, Mirosaljci, Trešnjevica, Stupčevići, Latvica, Bogojevići (P=5.732 ha). Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 1-75; Razvojni program
Mišić, P.D., Tešović, Ž.V., Stanisavljević, M., Milutinović, M.D., Nikolić, M., Milenković, S. (2004) Malina u Srbiji i Crnoj Gori - prošlost,sadašnjost i budućnost. Jugoslovensko voćarstvo, vol. 38, br. 145-146, str. 5-22
Nikolić, M., Ivanović, M., Milenković, S., Milivojević, J., Milutinović, M. (2008) The state and prospects of raspberry production in Serbia. Acta Horticulturae, (777): 243-250
Nikolić, M., Tanović, B. (2012) Rubus and ribes industry in Serbia: a production model for developing countries. Acta Horticulturae, (946): 405-412
Privredna komora Srbije (2017) Agrobiznis - sektorski pregled septembar 2016. godine. http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/AGROBIZNIS-CEVES-PKS-decembar%202016%20srp.pdf (pristup na dan 21.01.2017)
Republički zavod za statistiku Popis poljoprivrede, 2012. god. Knjiga I
Republički zavod za statistiku (2007-2016) Statistički godišnjak Republike Srbije
Simonović, Z. (2014) Upravljanje agrarom Srbije u tranziciji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Sredojević, Z., Kljajić, N., Popović, N. (2013) Investing in Raspberry Production as an Opportunity of Sustainable Development of Rural Areas in Western Serbia. Economic Insights-Trends and Challenges, 63-72; 1
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika1702045K
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka