Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 61, br. 2, str. 367-379
Značaj uspešne komunikacije projektnog tima u agrobiznisu
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija
bAlfa univerzitet, Beograd, Srbija

e-adresaana.langovic@kg.ac.rs, vladimir.tomasevic@fim.rs, smiljka.isakovic@kg.ac.rs
Sažetak
Agrobiznis u Republici Srbiji je na samom početku priprema za evropske integracije. Postoji potreba modernizacije organizacione strukture, promene pristupa ljudskim resursima i uvođenja projektnog pristupa u realizaciji zadataka svih privrednih subjekata u ovoj delatnosti. Projektni timovi su od krucijalnog značaja za koordinaciju prsitupa strateškom upravljanju i osnova su za organizaciono jačanje i rast produktivnosti. Ako se projektni pristup ne primeni na odgovarajući način, organizacije u agrobiznisu neće biti u stanju da se uspešno nose sa neophodnim reformama. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj uspešne komunikacije članova projektnih timova u agrobiznisu koja može da poboljša motivaciju i da istovremeno utiče na izbegavanje ili minimiziranje nerazumevanja. Da bismo analizirali problem komunikacije projektnih timoviau agrobiznisu, uradili smo istraživanje na uzorku 16 projektnih menadžera i 98 projektnih saradnika.
Reference
Adler, N.J. (2002) International dimensions of organizational behavior. Belmont: Wadsworth, ch. no. I, 35
Hofstede, G., Hofstede, G.J. (2005) Cultures and organizations: Software of the mind. New York: McGraw-Hill
Hofstede, G. (1980) Culture's consequences: International differences in work-related values. London: Sage Publications
Kljajić, N., Vuković, P., Arsić, S. (2013) Tendencies related to the production of raspberries in the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 39-48
Kovačević, B., Gajić, T., Penić, M. (2012) Job satisfaction among the employees in Novi Sad's tourist agencies. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 2, str. 217-228
Langović, M.A., Cvetkovski, T., Langović, Z. (2011) Negotiation and globalization. International Journal of Engineering, Huneduara, Romania, Faculty Engineering Hunedoara, Vol. 9; Issue 3, 131-136
Langović, M.A., Cvetkovski, T. (2009) Realization of business activities in respect of cultural factors. u: Innovation and Regional Development, ICEIRD 2009, (2nd), International Conference Entrepreneurship, Thessaloniki, Greece, 367-376
Langović, M.A., Cvetkovski, T., Langović, Z. (2011) Globalization and multiculturalism: Business systems development in Southern Banat. u: Strengthening the Competitiveness and Economy Bonding of Historical Banat - SCEBB, International Scientific Conference, Vršac, Serbia, 157-164
Langović, M.A., Cvetkovski, T., Langović, Z. (2013) Menadžment i obrazovanje u uslovima globalizacije. HiT Menadžment, Vol. 1, no. 1, 69
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1402367M
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka