Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 65, br. 1, str. 355-372
Mogućnosti razvoja ruralnog turizma na području opštine Trstenik
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresajelenabicanin9@gmail.com
Sažetak
Povoljan geografski položaj opštine Trstenik, koja je smeštena u plodnoj dolini Zapadne Morave, omogućio bi lokalnom stanovništvu da se bavi ruralnim turizmom, kome je posvećeno nedovoljno pažnje uprkos potencijalnim pozitivnim efektima koje bi njegov razvoj doneo. Primarni cilj ovog istraživačkog rada bio je sagledavanje potencijala opštine, koji bi doprineli razvoju ruralnog turizma. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 20. jula do 2.septembra 2017. godine na uzorku od 138 ispitanika. Za potrebe istraživanja na raspolaganju su bile sledeće metode: kvantitativni pristup ispitivanja javnog mnjenja u vidu anketnih upitnika zatvorenog i anonimnog tipa, metod analize, metod uzorka, kao i metod deskripcije. Rezultati istraživanja su pokazali sledeće: teritorija ove opštine raspolaže potencijalom za razvoj ruralnog turizma uprkos nedostatku smeštajnih kapaciteta i nedovoljnoj motivisanosti lokalnog stanovništva za bavljenje turizmom, a društvene mreže bi mogle pružiti doprinos njegovoj promociji i razvoju .Ograničenje rada se ogleda u malom obimu ciljne grupe ispitanika, što ostavlja mogućnost za proširenje istraživanja van granica teritorije ove opštine.
Reference
*** (2016) Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period 2016-2025. Srbija: Službeni glasnik, http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
Ambrosio-Albalá, M., Bastiaensen, J. (2010) The new territorial paradigm of rural development: Theoretical foundations from systems and institutional theories. Antwerp, Belgium: University of Antwerp - Insitute of Development Policy and Management, http://www.ua.ac.be/objs/00251118.pdf, 26/12/2017
Cavaye, J. (2001) Rural Community Development - New Challenges and Enduring Dilemmas. Journal of Regional Analysis & Policy, vol. 31, no. 2, pp. 111-112, Published online in Journal of Regional Analysis & Policy (available at: http://www.jrap-journal.org/pastvolumes/2000/v31/31-2-8.pdf , accessed on: 19/2/2018)
Cvijanović, D., Mihailović, B., Vukotić, S. (2016) Marketing i konsalting u funkciji razvoja turizma Srbije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Cvijanović, D., Ružić, P. (2017) Ruralni turizam. Vrnjačka Banja: Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu
Čikić, J., Jovanović, T. (2015) Difuzija znanja i razvoj ruralnog turizma u Vojvodini. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu. Prirodno-matematički fakultet. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Damnjanović, I., Petronić-Petrović, L., Tešić, B., Urošević, S. (2015) Informaciono-komunikacione tehnologije i održivost u funkciji stvaranja konkurentnog turističkog proizvoda. u: Proceedings of the International Scientific Conference - Synthesis 2015, Belgrade, Serbia: Singidunum University, str. 566-572
Đorđević, M.S., Milovanović, J. (2012) Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja - mala poljoprivredna gazdinstva i ruralni turizam u Srbiji. Beograd: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, http://srpskamagaza.com/doks/Odrzivi_Turizam_elektronsko_izdanje.pdf, 26/12/2017
Đukić, S., Glavaš-Trbić, D., Banjac, N. (2017) Management problems of rural development in Fruška gora. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 1, str. 27-40
Maksin, M. (2012) Turizam i prostor. Beograd: Univerzitet Singidunum, available at: https: //singipedia. singidunum. ac. rs/izdanje/40818-turizam-i-prostor, accessed on: 26/12/2017
Maksin, M., Pucar, M., Korać, M., Milijić, S. (2009) Menadžment prirodnih i kulturnih resursa u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum, available at: https: //singipedia. singidunum. ac. rs/izdanje/40920-menadzment-prirodnih-ikulturnih-resursa-u-turizmu, accessed on: 26/12/2017
Markov, S. (2006) Seoski turizam - preduzetnička aktivnost u seoskim područjima iz sociološke perspektive. Turizam, br. 10. 2006. no. 10, pp. 42-44, 26; http://www.dgt.uns.ac.rs/turizam/arhiva/turizam10.pdf
McKercher, B. (2016) Do Attractions Attract Tourists? A Framework to Assess the Importance of Attractions in Driving Demand. International Journal of Tourism Research, 19(1): 120-125
Milenković, S., Utvić, S. (2013) The challenges of rural areas in Serbia promising tourist activities. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 65-76
Njegovan, Z. (2016) Ekonomika turizma i seoskog turizma. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet. Univerzitet u Novom Sadu
Okazaki, S., Andreu, L., Campo, S. (2016) Knowledge Sharing Among Tourists via Social Media: A Comparison Between Facebook and TripAdvisor. International Journal of Tourism Research, 19(1): 107-119
Popesku, J., Rosić, I. (1999) Ključni aspekti razvoja seoskog turizma Srbije. Kragujevac: Ekonomski fakultet. Univerzitet u Kragujevcu
Saravanakumar, M., Suganthalakshmi, T. (2012) Social media marketing. Life Science Journal, pp. 4444-4451, http://www.lifesciencesite.com/lsj/life0904/670_13061life0904_4444_4451.pdf, 26/12/2017
Sheehan, L., Vargas-Sánchez, A., Presenza, A., Abbate, T. (2016) The Use of Intelligence in Tourism Destination Management: An Emerging Role for DMOs. International Journal of Tourism Research, 18(6): 549-557
Stelzner, M.A. (2016) 2016 social media marketing industry report: How marketers are using social media to grow their businesses. Poway, California, United States: Social Media Examiner, https://www.socialmediaexaminer.com/wp-content/uploads/2016/05/SocialMediaMarketingIndustryReport2016.pdf, 26/12/2017
Stojković, M. (2013) Primena društvenih mreža u turizmu i ugostiteljstvu. Priručnik za osnovnu primenu društvenih mreža u promociji i plasmanu turističkougostiteljske ponude. Bor, Serbia: Specijalizovana agencija TMC- Tourism Management and Consulting
Škorić, D. (2013) Seoski turizam u Srbiji- preporuke za promene u lokalnim zajednicama prema iskustvima iz prakse. Beograd: SANU
Štetić, S., Šimičević, D., Ćurčić, N. (2013) Specifični oblici turizma. Beograd: Snežana Štetić
Štetić, S., Todorović, M. (2009) Ruralni turizam. Beograd: Geografski fakultet. Univerzitet u Beogradu
Tsai, C.S. (2016) Memorable Tourist Experiences and Place Attachment When Consuming Local Food. International Journal of Tourism Research, 18(6): 536-548
Valrabenštajn, K. (2007) Uticaj brenda i imidža turističke destinacije na percepciju kvaliteta turističkog proizvoda kod potencijalnih turista. Turizam, br. 11. 2007. no. 11, pp. 186-187, 26; http://www.dgt.uns.ac.rs/turizam
Vojnović, B., Cvijanović, D., Stefanović, V. (2012) Razvojni aspekti turističke delatnosti. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1801355B
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka