Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, br. 20, str. 27-35
Autentična hrana ruralnih područja Vojvodine i značaj za razvoj gastronomskog turizma
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Sažetak
Specifična etnička struktura Vojvodine uticala je na formiranje raznovrsne gastronomije. Mešavina stanovništva sa svojim gastronomskim karakteristikama potpomogla je da ona postane povoljna destinacija za razvoj gastronomskog turizma. Potreba za istraživanjem proizvodnje i pripreme autentične hrane u domaćinstvima vojvođanskih Mađara i značaj za razvoj gastronomskog turizma ruralnih područja proistekla je iz činjenice da Vojvodina predstavlja veliki turistički prostor u Srbiji, na kojem živi oko trideset nacija od kojih su Mađari najbrojniji. Predmet rada je očuvanost gastronomije mađarske etničke grupe, koja naseljava vojvođanska ruralna područja, sa aspekta značaja za razvoj gastronomskog turizma. Zadatak istraživanja je da istraži nivo očuvanosti kuhinje Mađara, kao mogućnost ponude autentičnog gastronomskog iskustva u turizmu. Cilj istraživanja je da utvrdi koje vrste poljoprivrednih kultura i stoke se uzgajaju kao i koji proizvodi se proizvode od istih i u kojoj meri se pripremaju tradicionalna jela, kakva je očuvanost i koje su razlike u odnosu na sunarodnike.
Reference
Banjac, M., Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Cvetković, B. (2016) Gastronomic tourism in rural areas of Vojvodina (Serbia). Turizam, vol. 20, br. 4, str. 180-191
Baum, S. (2011) The Tourist Potential of Rural Areas in Poland. Eastern European Countryside, 17(-1):
Boniface, P. (2003) Tasting tourism: Travelling for food and drink. Aldershot: Ashgate
Gagić, S., Jovičić, A., Tešanović, D., Kalenjuk, B. (2014) Motives for food choice among Serbian consumers. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 1, str. 41-51
Hall, C. (2006) Gastronomy, food and wine tourism. u: Tourism Business Frontiers, Elsevier BV, str. 137-147
Hall, C.M., Mitchell, R. (2001) Wine and food tourism. u: Douglas N., Douglas N.Derrett R. [ur.] Special Interest Tourism, Milton, Australia: John Wiley & Sons, 149-164
Hargittai, M. (2003) Cooking the Hungarian way. North Minneapolis, USA: Lerner Publications Company
Henderson, J.C. (2004) Food as a Tourism Resource: A View from Singapore. Tourism Recreation Research, 29(3): 69-74
Hjalager, A-M., Richards, G. (2002) Tourism and Gastronomy. London: Routledge
Hjalager, A., Corigliano, M.A. (2000) Food for tourists-determinants of an image. International Journal of Tourism Research, 2(4): 281-293
Ignatov, E., Smith, S. (2006) Segmenting Canadian Culinary Tourists. Current Issues in Tourism, 9(3): 235-255
Ivkov, A. (2004) Gastronomija Vojvodine kao faktor atraktivnosti njene turističke ponude. Hotellink, Vol (3), 221-227
Kalenjuk, B., Čomić, Đ., Tešanović, D., Armenski, T., Škrinjar, M. (2012) Tourists manifestations in the development of culinary tourism in Vojvodina. u: 21st Biennial International Congress, Tourism & Hospitality Management, May 3-5, 2012, University of Rijeka, Opatija, Croatia: Faculty of tourism and hospitality management, 316-322
Kalenjuk, B., Tešanović, D., Škrinjar, M., Đeri, L. (2012) The importance of authentic food in the development of the culinary tourism in Vojvodina. u: 1st Belgrade International Tourism Conference 2012: Contemporary Tourism: Wishes and Opportunities, March 22-24, 2012, Belgrade, Belgrade: College of tourism, 293-300
Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S., Babić, J. (2013) Views of employees in the hospitality and tourism industry on the total potencials of Vojvodina to attract tourists motivated by food and drink. Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 178-188; (42): http:// www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/issue42/ en/15%20Kalenjuk.pdf (08.09.2017)
Kalenjuk, B., Tešanović, D., Bradić, M. (2013) The employees attitudes in hospitality and tourism and about potential for development of gastronomic tourism in Vojvodina. Central European journal of regional development and tourism, Vol (5/3), 31-44. Dostupno na: http:// www.deturope.eu/img/upload/content_76015353.pdf (09.09.2017)
Kalenjuk, B., Tešanović, D., Gagić, S. (2014) Regional development of tourist destinations through the development of gastronomic tourism. u: Since the crisis on development, the 4th International Scientific Conference, Octobar 24, 2014, BIH, University of Business Studies, 363-374. Dostupno na: http://univerzitetps.com/images/stories/aktuelnosti/konferencija_od_krize_prema_razvoju/zbornik/index.html (09.09.2017)
Kalenjuk, B. (2017) Hrana i ishrana stanovništva Vojvodine u funkciji razvoja turizma, kao odraz ponude ugostiteljskih objekata. u: Etničke grupe Vojvodine u 21. Veku - stanje i perspektive održivosti, Novi Sad: PMF, 129-144
Kalenjuk, B., Tešanović, D. (2013) Determination for strategic development of gastronomic tourism in Vojvodina. Ekonomika, vol. 59, br. 4, str. 195-202
Kalenjuk, B., Đerčan, B., Tešenović, D. (2012) Gastronomy tourism as a factor of regional development. Ekonomika, vol. 58, br. 3, str. 136-146
Quan, S., Wang, N. (2004) Towards a structural model of the tourist experience: an illustration from food experiences in tourism. Tourism Management, 25(3): 297-305
Richards, G. (2002) Gastronomy: An essential ingredient in tourism production and consumption?. u: Hjalager A.M., Richards G. [ur.] Tourism and Gastronomy, London: Routledge, 3-20
Santich, B. (2004) The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training. International Journal of Hospitality Management, 23(1): 15-24
Stojanović, T., Čerović, S. (2008) Gastronomic offer of rural tourism: Tourist attraction of geographic area of Serbia. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 56, str. 165-176
Tešanović, D., Vićić, S., Kalenjuk, B. (2010) Structure and quality local cuisine in a recognizable Serbian regional hospitality facilities. u: The Second International Scientific Expert Conference, Quality and innovation in tourism and catering, 2010, Bled, Slovenija, 515-526
Tešanović, D., Vuksanović, N., Kalenjuk, B., Vukić, M., Gagić, S. (2013) Danube tourist ships as an opportunity for export of agricultural and food products. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 179-194
Tešanović, D., Vuksanović, N., Kalenjuk, B., Portić, M. (2015) Tourist ships on the Danube as an opportunity for export of meat and meat products. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 2, str. 527-542
Vuksanović, N., Tešanović, D., Kalenjuk, B., Portić, M., Knežević, M. (2017) Socio-demographic characteristics as determinants of differences in perception of local gastronomy. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 1, str. 359-373
Wolf, E. (2006) Culinary Tourism: The Hidden Harvest. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TurPos1720027K
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka