Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 62, br. 2, str. 527-542
Turistički brodovi Dunava kao šansa za izvoz proizvoda od mesa
aUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
bVisoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci

e-adresatesanovic.dragan@gmail.com, vuksanovicnikola@yahoo.com, bojanakalenjuk@yahoo.com, porticprof@yahoo.com
Projekat:
Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (MPNTR - 46009)
Novi proizvodi cerealija i pseudocerealija iz organske proizvodnje (MPNTR - 46005)

Ključne reči: turistički brodovi Dunava; meso i prerađevine od mesa; izvoz
Sažetak
Razvoj turizma pokreće rast drugih komplementarnih delatnosti. Nautički turizam, kao poseban selektivni oblik turizma, doživljava intenzivni razvoj, sa značajem za regije kroz koje, Dunav kao sastavni deo sistema Rajna - Majna - Dunav, protiče. Tokom krstarenja najveća potrošnja se ostvaruje na samom brodu, gde meso i proizvodi od mesa kao sastavni element svakog obroka prestavlja najskuplju komponentu hrane. Zadatak rada je da se izvrši analiza potrošnje mesa i proizvoda od mesa na šest turističkih brodova kompanije 'Grand Circle Corporation' u 2013. godini, s ciljem da se ukaže na mogućnost snabdevanja mesom i prerađevinama iz proizvodnih izvora sa teritorije kojom brodovi prolaze. U radu će biti prikazani aktuelni snabdevači, kao i proizvođači iz Republike Srbije koji bi mogli snabdevati kompaniju 'Grand Circle Cruise Line' i druge turističke brodove na Dunavu. Takođe, istraživanje ukazuje da bi izvoz mesa i proizvoda od mesa za Republiku Srbiju, pod pretpostavkom da snabdeva većinu turističkih brodova, imao značajan efekat u boljem pozicioniranju i povećanju konkurentnosti u sektoru poljoprivredne i prehrambene proizvodnje. Rezultati rada, posebno, ukazuju na mogućnost povećanja izvoza živinskog i goveđeg mesa ukoliko bi se iskoristio potencijal tražnje svih osam kompanija koje sa 54 broda obavljaju turistička putovanja na Dunavu. Dobijeni podaci su sistematizovani, statistički obrađeni i tabelarno i grafički prikazani.
Reference
*** (1985/1986) Regulations on quality of slaughtered pork and categorization of pork meat. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 2/85, 12/85 and 24/86
*** (2012/2013) Regulations on the quality of minced meat, meat preparations and meat products. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 31/2012 and 43/2013 - other Regulation
*** (2006/2014) Regulations on the content and form of financial statements for companies, cooperatives, other legal entities and entrepreneurs. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 114/06, 5/07 - correction, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 and no. 3/2014
*** (1974/1985) Regulations on the meat quality of livestock for slaughter, poultry and game. Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 34/74, 26/75, 13/78 - other Regulations, 1/81 - other Regulation and 2/85 - other Regulations
*** (2013) Internal documentation of Grand Circle Corporation. Boston, MA: Massachusetts
Cruise Market Watch (2012) Cruise market watch announces 2013 cruise trends forecast. portal Cruise Market Watch (posted 26th Nov 2012), available at: www. cruisemarketwatch.com/articles/cruise-market-watch-announces-2013-cruise-trends-forecast, retrieved 15.01.2014
Dragin, A., Jovičći, D., Bošković, D. (2010) Economic Impact of Cruise Tourism along the Paneuropean Corridor VII. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 23(4): 127-141
Dragin, A.S., Djurdjev, B.S., Armenski, T., Jovanovic, T., Pavic, D., Ivkov-Dzigurski, A., Kosic, K., Favro, S. (2014) Analysis of the labour force composition on cruisers: The Danube through Central and Southeast Europe. Journal of Transport Geography, 39: 62-72
Đenadić, M. (2010) Healthy food as a factor of Serbian tourism competitiveness. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 4, str. 681-690
Đorović, M.T., Stevanović, S.V., Lazić, V.M. (2009) Globalno tržište mesa. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 3, str. 343-358
Đorović, M.T., Stevanović, S.V., Lazić, V.M. (2010) Srbija na međunarodnom tržištu mesa. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 1, str. 91-110
Fernández-Ginés, J.M., Fernández-López, J., Sayas-Barberá, E., Pérez-Alvarez, Jose. A. (2005) Meat Products as Functional Foods: A Review. Journal of Food Science, 70(2): R37-R43
Grunert, K.G. (2006) Future trends and consumer lifestyles with regard to meat consumption. Meat science, 74(1): 149-60
Hrabovski-Tomić, E. (2010) Agri business and food processing industry in the function of tourism industry's development. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 3, str. 487-497
Kalenjuk, B., Tešanović, D., Škrinjar, M., Vuksanović, N. (2011) Food potentials of Vojvodina and tourism development. Researches review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad, Serbia, Faculty of Sciences, vol. 40, pp. 180 - 187, Department of Geography, Tourism and Hotel Management
Katić, A., Muhi, B., Stanković, J., Kovačević, J. (2011) Nautički turizam kao faktor konkurentnosti turizma Vojvodine. Industrija, vol. 39, br. 2, str. 237-261
Market Watch (2013) What's behind the river-cruise boom. portal Market Watch (posted 1st Feb 2013), available at: www.marketwatch.com/story/whats-behind-the-river-cruise-boom-2013-02-01, retrieved 15.01.2014
Meler, M., Cerovic´, Z. (2003) Food marketing in the function of tourist product development. British Food Journal, 105(3): 175-192
Mihic, S., Golusin, M., Mihajlovic, M. (2011) Policy and promotion of sustainable inland waterway transport in Europe – Danube River. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(4): 1801-1809
Petrović, M.M., Petrović, M.P., Petrović, M., Aleksić, S., Ostojić-Andrić, D., Pantelić, V., Novaković, Ž. (2011) Kako u Srbiji povećati proizvodnju junećeg, jagnjećeg i svinjskog mesa namenjenog domaćim potrebama i izvozu. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 27, br. 3, str. 293-303
Popović, V., Sarić, R., Jovanović, M. (2012) Sustainability of agriculture in Danube basin area. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 1, str. 73-87
Rantsios, A.T. (2007) Novi pristupi u inspekciji i kontroli bezbednosti i kvaliteta proizvoda od mesa. Tehnologija mesa, vol. 48, br. 1-2, str. 29-35
Saba, A., di Natale, R. (1998) A study on the mediating role of intention in the impact of habit and attitude on meat consumption. Food Quality and Preference, 10(1): 69-77
Statistical Office of the Republic of Serbia (2012) Statistički godišnjak Republike Srbije za 2012 godinu. Belgrade, Serbia, SORS, available at: http://pod2.stat.gov.rs/ ObjavljenePublikacije/G2012/pdf/G20122007.pdf
Statistical Office of the Republic of Serbia (2014) Statistički godišnjak Republike Srbije za 2014 godinu. Belgrade, Serbia, SORS, available at: http://webrzs.stat.gov.rs/ WebSite/repository/documents/00/01/53/32/09-Poljoprivreda.pdf
Tešanović, D., Kalenjuk, B., Vuksanović, N. (2010) Svečani obroci-značajan segment turističkog proizvoda na rečnim brodovima. Turističko poslovanje, no. 5, pp. 251-262
Tešanović, D., Kalenjuk, B., Vuksanović, N. (2010) Menadžment i struktura gastronomske ponude na turističkim rečnim brodovima. u: Četvrti biletarni međunarodni kongres, Hotelplan 2009 - hotelijerstvo i turizam, Hotellink, Visoka hotelijerska škola, Beograd, Srbija, 13-14, pp. 749-758
Tešanović, D., Vuksanović, N., Kalenjuk, B., Vukić, M., Gagić, S. (2013) Danube tourist ships as an opportunity for export of agricultural and food products. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 179-194
Vitez, M., Raičević, V. (2008) Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima - potencijal za razvoj Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 25, br. 3-4, str. 10-19
Vlahović, B., Štrbac, M. (2006) Obeležja potrošnje pilećeg mesa u evropskim zemljama. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 175-183
Vlahović, B., Puškarić, A. (2006) Uporedna analiza potrošnje mesa u balkanskim zemljama. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 1-2, str. 21-27
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1502527T
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka