Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 1, str. 208-229
Globalizacija - medijator savremenog turizma
Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresasrdjan.milosevic@tims.edu.rs, iva.skrbic@tims.edu.rs, vaso.jegdic@tims.edu.rs
Ključne reči: globalizacija; turizam; trendovi u turizmu; promene u savremenom turizmu
Sažetak
Turistička industrija je u savremenim tokovima postala toliko značajna da je svakodnevno prisutna u svim sferama društva. Sa druge strane, imajući u vidu razvoj globalnih odnosa, uočavaju se promene koje imaju sve veći uticaj na budućnost turizma. Ovaj rad ima za cilj da pregledom ponuđene literature ukaže na međuodnos turizma i globalizacije i da metodom funkcionalne analize i sinteze predstavi njihovu povezanost. Takođe, pregledom globalnih turističkih trendova ukazaće se na dominantnost globalnih uticaja i njihovu refleksiju na industriju turizma. Globalni trendovi koji su analizirani u radu odnose se na: ekonomski uticaj, demografske promene, političku (ne)stabilnost i promene potreba savremenih turista. Sve ovo jasno govori da će turizam u budućnosti morati da se prilagođava pojavama izvan svog sektora, i u tome će nesumnjivo biti najznačajnija i ujedno najosetljivija tretiranja globalnih, aktuelnih i budućih trendova koji utiču na proizvodnju i potrošnju turizma.
Reference
Arnaut, E. (2009) Globalizacijski procesi u turizmu i utjecaj megatrendova na konkurentnost turističke industrije BIH. Tranzicija, 11, 29-41
Babić, P., Milošević, S. (2015) Razvojne tendencije turističkih agencija uzrokovane kvalitativnim promenama na strani tražnje. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 365-384
Barjaktarović, D., Tanevski, D. (2013) Uticaj globalne ekonomske krize na razvoj turizma u regionu Balkana. u: Hotelska kuća, Zlatibor: Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede Srbije - HORES, pp. 17-30
Bridgestreet, G.H. (2014) Bleisure report. London: Bridge Street, Global Hospitality
Bronner, F., de Hoog, R. (2012) Economizing strategies during an economic crisis. Annals of Tourism Research, 39(2): 1048-1069
Bronner, F., de Hoog, R. (2014) Vacationers and the economic 'double dip' in Europe. Tourism Management, 40: 330-337
Cooper, C., Hall, C.M. (2008) Contemporary tourism, an international approach. Oxford: BH Elsevier
Encensberger, H. (1983) Jedna teorija turizma. Kultura, 60 (61); 11-29
Feige, M. (2000) Turizam na početku novog tisućljeća. Turizam, 48 (2); 109-112
Gradinac, O., Jegdić, V. (2016) Međudestinacijska saradnja kao faktor jačanja konkurentnosti turističke destinacije. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 2, str. 284-300
Horwat, H. (2015) Tourism megatrends. London: Horwat, HTL
Maksin, M., Pucar, M., Korać, M., Milijić, S. (2011) Održivi razvoj turizma u Evropskoj uniji i Srbiji. Beograd: IAUS, posebno izdanje br. 67
Milošević, S.J. (2015) Understanding the importance of tourism in the soft power field. u: Gorenjak M.R. [ur.] Sustainability recap: Heritage and resources in tourism, Brežice: University of Maribor, Faculty of tourism, pp. 27-29
Nedeljković, O., Jovanović, R., Đokić, M. (2013) Trendovi razvoja i uticaj globalizacije na turizam. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 3(1); 73-86
Nešić, M. (2010) Fitnes kao činilac razvoja sportskog turizma. Poslovna ekonomija, vol. 4, br. 2, str. 459-473
Öter, Z. (2011) Tourism and generation Y. Annals of Tourism Research, 38(2): 729-731
Pan, S., Chon, K., Song, H. (2008) Visualizing Tourism Trends: A Combination of ATLAS.ti and BiPlot. Journal of Travel Research, 46(3): 339-348
Pavlić, I. (2004) Suvremene tendencije u razvoju svjetskog turizma i globalizacijski procesi. Naše more, vol. 51 No (5-6), str. 214-226
Polzin, S.E., Chu, X., Godfrey, J. (2014) The impact of millennials' travel behavior on future personal vehicle travel. Energy Strategy Reviews, 5: 59-65
Radenković-Šošić, B. (2012) Megatrendovi i uticaj spoljnjeg okruženja na turizam. u: Tomka D.; Jegdić V. [ur.] Turizam i lokalni razvoj, Novi Sad: Fakultet za sport i turizam, pp. 31-38
Rakić, S., Muhi, B., Tomka, D. (2014) Impact of global economic crisis on global tourist traffic with special emphasis on tourism in the Republic of Serbia. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 281-306
Ritchie, B., Crouch, G. (2003) The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Oxfordshire, UK: CABI Publishing
Scott, D., Amelung, B., Becken, S., Ceron, J.P., Dubious, G., Gösling, S., Peeters, P., Simson, M. (2008) Climate change and tourism: Responding to global challenges. Madrid: UNWTO
Smeral, E. (1996) Globalization and changes in the competitiveness of tourism destination. u: Congress Globalisation and Tourism, Rotorua: International Association of Scientific Experts in Tourism
Stefanović, V., Azemović, N. (2012) Održivi razvoj turizma na primeru Vlasinske površi. Škola biznisa, br. 1, str. 38-50
Stefanović, Z., Petrović, D. (2014) Globalizacija i neoliberalizam iz perspektive radikalne političke ekonomije. u: Šuković D. [ur.] (Anti)liberalizam i ekonomija, Beograd: Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, pp. 269-277
Stipanović, C. (2006) Značaj reinženjeringa u razvojnoj strategiji hotelsko-turističkih poduzeća. Tourism and Hospitality Management, 12(1); 149-156
Škrbić, I., Jegdić, V., Milošević, S., Tomka, D. (2015) Development of Sremski Karlovci wine tourism and integration in the regional tourism offer. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 1, str. 229-244
Tomka, D. (2012) Osnove turizma. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Tomka, D. (2012) Savremene tendencije u razvoju turizma od značaja za lokalni razvoj. u: Tomka D.; Jegdić V. [ur.] Turizam i lokalni razvoj, Novi Sad: Fakultet za sport i turizam, pp. 13-30
Vasiljević, B. (2012) Globalizacija i neoliberalizam. Nova srpska politička misao, June 22, http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/globalizacija-i-neoliberalizam.html?alphabet=l, November 1, 2015
Vojković, G.M., Miljanović, D., Devedžić, M. (2005) Neki aspekti interakcije lokalno-globalno u turizmu. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 85, br. 1, str. 227-234
Vukonić, B. (2010) Turizam - budućnost mnogih iluzija. Zagreb: Plejada
Watters, E. (2003) Urban Tribes. New York, NY: Bloomsbury
Yeoman, I. (2012) 2050: Tomorrow's tourism. Clevedon: Channel View Publications
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko11-13256
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka