Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 50, br. 3, str. 125-154
Društveno-ekonomski aspekti turizma u savremenom društvu
aEkonomski institut, Beograd
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresajelena.premovic@gmail.com, ljiljana.arsic@pr.ac.rs
Ključne reči: putovanja; turizam; potrebe; motivacije; društveno-ekonomski uticaji
Sažetak
Specifičnost turističkog tržišta i povezanost savremenih turističkih proizvoda sa brojnim privrednim i vanprivrednim delatnostima uslovljava višestrukost društveno-ekonomskih efekata turizma. Razvojem turizma se stvaraju mogućnosti za pokretanje niza drugih delatnosti, što znači da turizam predstavlja značajan faktor za pokretanje ukupnog privrednog i ekonomskog razvoja. Naročito važnu ulogu turizam ima u ukupnom društveno-ekonomskom razvoju nedovoljno razvijenih zemalja i regiona. Turizam može doprineti pozitivnom društveno-ekonomskom razvoju, ali istovremeno, neadekvatno i nekontrolisano upravljanje turističkom destinacijom, može usloviti niz negativnih sociološko-kulturoloških, ali i ekonomskih posledica. U radu se istražuju osnovni sociološko-kulturološki i ekonomski aspekti i uticaji turizma. Autori posebnu pažnju posvećuju analizi multiplikativnih efekata turizma na razvoj određene destinacije. Polazeći od istorije pojave putovanja i turizma kao delatnosti, ključnih motiva i društveno-ekonomskih efekata, analizirana je Svetska ekonomska kriza iz 2008. godine, njen nastanak, uzroci i posledice delovanja na celokupnu svetsku privredu i ekonomiju, posebno na turističku delatnost, nakon čega su analizirani aktuelni ekonomski pokazatelji turističke delatnosti u svetskoj privredi i projekcije očekivanih trendova. U ovom radu, u fokusu analize se nalaze turistička putovanja i ekonomski i sociološko-kulturološki aspekti delovanja turističke delatnosti na turističku destinaciju, pojedinca i društvo u celini.
Reference
Boselman, F.P. (1983) Jedan vid omladinskog turizma u Amsterdamu. Kultura, br. 60-61
Božović, R. (2009) Kultura turizma. Sociološka luča, III/1
Čomić, Đ. (1990) Psihologija turizma. Beograd: Turistička štampa
Elaković, S. (2006) Sociologija slobodnog vremena i turizma (Fragmenti kritike svakodnevlja). Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, treće izdanje
Encensberger, H.M. (1983) Jedna teorija turizma. Kultura, broj 60-61
Gligorijević, Ž., Stefanović, V. (2012) Turizam kao društveno-ekonomski fenomen - pojavni i vremenski obuhvat. Ekonomske teme, 3, 269-282
Hese, H. (2002) Umetnost dokolice. Beograd: Alfa
Jadrešić, V. (2001) Turizam u interdisciplinarnoj teoriji i primjeni. u: Zbornik istraživanja, Zagreb: Školska knjiga
Jović, B. (1983) Organizacija kulturnih delatnosti u turizmu. Kultura, broj 60-61
Milenković, S. (2009) Turizam i ekonomija. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Nikić, S. (2012) Sociologija turizma i održivi turizam. Tivat: Fakultet za mediteranske poslovne studije
Premović, J., Jovanović, D., Arsić, Lj. (2015) The role of tourism in fostering rural development. u: Sixth International Scientific Symposium 'Agrosym 2015', 1949-1954, October 15-18, 2015, Jahorina, Book of Proceedings
Premović, J., Arsić, Lj., Vujović, S. (2012) Globalni strategijsko-razvojni aspekti turizma. u: VIII Majska konferencija o strategijskom menadžmentu MKSM012, Bor, Republika Srbija, Zbornik radova, pp. 580-587
Premović, J., Arsić, Lj. (2018) Tourism as an important factor of economic development of the Western Balkans countries. u: Western Balkans Economies in EU Integration - Past, Present and Future, Nica: CEMAFI International Association
Premović, J. (2016) Characteristics of human resources in Serbian rural tourism. Economics of Agriculture, vol. 63, br. 2, str. 633-647
Vujović, S., Macura, R., Spajić, J. (2011) Razvojni aspekti turizma (opština Knić). Ekonomika poljoprivrede, Beograd, vol. 58, specijalni broj 1/2011, god./vol. LVIII, SB/SI-1 (1-368), 41-47
Vujović, S., Premović, J., Macura, R. (2019) Turistička destinacija u funkciji nosioca turističke ponude. u: Međunarodna konferencija: Mediji i ekonimija, 20. septembar 2019, Zbornik radova, Banja Luka: Banja Luka College, str. 198-205
Vujović, S. (2018) Turizam u svijetlu ekonomije. Beograd: Ekonomski institut
Vujović, S., Cvijanović, D., Štetić, S. (2012) Destinacijski koncept razvoja turizma. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Vujović, S., Spajić, J., Vukosavljević, D. (2011) Anatomizovanje turističke tražnje u svetlu zakonitosti, fenomena i paradoksa u potrošnji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 563-576
Vujović, S. (2007) Agroturizam kao podsticajni faktor ekonomskog razvoja Vojvodine. Ekonomika poljoprivrede, vol. 54, br. 2, str. 215-230
Vukadinović, P., Premović, J., Đokić, N. (2018) Intangible values of culture in the function of tourist offers. u: International May Conference on Strategic management - IMCSM18, Maj 25-27, Bor, Serbia, Volume XIV, Issue (2), ISBN 978-86-6305-082-2, pp. 67-75
Vukićević, S. (2007) Menadžment slobodnog vremena u turizmu. Podgorica: CID
World Tourism Organization (UNWTO) (2010) Tourism Highlights. Data as collected by UNWTO, August
World Tourism Organization (UNWTO) (2019) Tourism highlights. UNWTO, Data as collected by UNWTO
World Tourism Organization (UNWTO) (2014) Tourism highlights. Data as collected by UNWTO
World Tourism Organization (UNWTO) (2015) Tourism highlights. Data as collected by UNWTO
World Tourism Organization (UNWTO) (2016) Tourism highlights. Data as collected by UNWTO
World Tourism Organization (UNWTO) (2017) Tourism highlights. Data as collected by UNWTO
World Tourism Organization (UNWTO) (2018) Tourism highlights. Data as collected by UNWTO
World Tourism Organization (UNWTO) (2013) Tourism highlights. Data as collected by UNWTO
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-28518
primljen: 08.08.2020.
prihvaćen: 25.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka