Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 48, br. 4, str. 297-310
Aspekti održivosti menadžment procesa stvaranja materijalne osnove turizma
aEkonomski institut, Beograd
bFakultet za menadžment, Herceg Novi, Crna Gora

e-adresakelovic1967@yahoo.com, jelena.premovic@gmail.com, jspaic@gmail.com
Projekat:
Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za evropsko i svetsko tržište - Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije (MPNTR - 46001)

Ključne reči: turizam; materijalna osnova; održivi razvoj; menadžment
Sažetak
Istraživanja i respektovanje ekoloških, ekonomskih i sociokulturnih principa u procesu stvaranja materijalne osnove jedan su od ključnih preduslova održivog razvoja turizma. Otežavajuću okolnost principa održivosti, prilikom stvaranja nove i unapređenja (renoviranja, rekonstrukcije i modernizacije) postojeće materijalne osnove, čine očekivanja nosioca tražnje kao pokretačkih faktora ukupnog razvoja turizma, a koja moraju biti u centru pažnje. Održivi pristup stvaranju materijalne osnove turizma zahteva ozbiljno istraživanje, planiranje i upravljanje, pored istaknutih (ekonomskih, ekoloških i sociokulturnih) principa, istraživanje i zbog obimnih dugoročnih ulaganja. Jedan od planetarnih problema koji se mora uvažavati kod gradnje materijalne osnove turizma na kome insistiraju brojne ekološke grupacije jeste kako ne zaustavljati ekonomski rast, a istovremeno zadržati čistu/zdravu životnu sredinu. Pored akcionarskog i zajmovnog kapitala, jedan od načina finansiranja infrastrukturnih sistema je i javno privatno partnerstvo koje podrazumeva partnerski odnos, ali i podelu odgovornosti i rizika u procesu upravljanja izgradnjom materijalne osnove, upravo s aspekta zahteva ekologije, ekonomije i sociologije.
Reference
*** (2016) Stpategija razvoja turizma Republike Srbije za pepiod 2016-2025. Beograd: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Fayol, H. (1949) General and industrial management. London: Pitman
Jovanović, M. (2001) Interkulturni menadžment. Beograd: Megatrend univerzitet
Kim, D.K., Kim, C., Lee, T.H. (2005) Public and private partnership for facilitating tourism investment in the APEC region. Seoul: APEC Tourism Working Group (TWG)
Kunst, I. (2011) Primjenljivost modela javno-privatnih partnerstva u turizmu. Acta turistica, 23 (2); 175-201
Massie, J.L., Douglas, J. (1973) Managing: A Contemporary Introduction. New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice Hall
Mladen, R., Peršurić, I.A.S., Juraković, L. (2010) Javno-privatno partnerstvo u funkciji razvoja ruralnog turizma. u: Katica D., Radoš A. [ur.] Zbornik radova drugog kongresa ruralnog turizma, Zagreb: Hrvatski farmer, 215-223
Premović, J. (2016) Specifičnosti ljudskih resursa u ruralnom turizmu Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 2, str. 633-647
Premović, J., Boljević, A., Vujović, S., Arsić, L., Milićević, Z. (2013) Globalni ekološki problemi i održivi turistički razvoj # Global ecological problems and sustainable tourism development. Ecologica, vol. 20, br. 70, str. 305-309
Rendy, C.E. (1992) A Beginer's guide to the world economy. New York: Random House
Stojanović, R. (2016) Promocija novih turističkih destinacija na primeru beogpadskih ppigpadskih opština. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, doktorska disertacija
Stojanović, R. (2016) Uvod u turizam. Užice: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Stoner, D.A.F., Friman, E.R., Gilbert, D.R. (1997) Menadžment. Beograd: Preduzeće za železničku izdavačko-novinsku delatnost
UNWTO (2000) Public-private sector cooperation: Enhancing tourism competitiveness. World Tourism Organization
Vujović, S., Cvijanović, D., Štetić, S. (2012) Destinacijski koncept razvoja turizma. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Vujović, S., Milanović, M., Mrkalj, R. (2009) Problemi održivog razvoja turizma - indirektni troškovi stvaranja materijalne osnove turizma kao generator problema održivog razvoja. u: Mediteranski dani Trebinje, Tematski zbornik, Trebinje, Republika Srpska, (62-70)
Vujović, S., Anufrijev, A., Dašić, G. (2011) Planing tourism development. u: Science and higher education in function of sustainable development, 4th International Conference, Abstract Proceedings, Užice: Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija, 70-75
Vujović, S.M. (2008) Materijalna osnova turizma stvaranje materijalne osnove nove turističke destinacije. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP48-19302
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka