Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 64, br. 4, str. 1703-1721
Zaštita zemljišta u Republici Srbiji i ekološka bezbednost sa osvrtom na strateški i pravni okvir
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet + Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
cUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresazdjbjelajac@gmail.com, marijana.dukic.mijatovic@gmail.com, zv@inbajmok.com
Sažetak
Opšte je poznato da su ekološke i socioekonomske funkcije zemljišta osnova za socijalno i ekonomsko blagostanje. Uprkos toj činjenici zemljište je još uvek relativno zanemaren prirodni resurs, što se može zaključiti kroz analizu pritisaka na zemljište i nepostojanje sistematskog monitoringa, koji podrazumeva sagledavanja stanja i definisanja programa za njegovu zaštitu. Pri tom, evidentna su nedovoljna izdvajanja za rešavanje ovih složenih problema, što uz nedelotvornost starteškog, institucionalnog i pravnog okvira zaštite zemljišta u Republici Srbiji, naposletku vodi ka degradiranju ekološke bezbednosti. Imajući u vidu navedeno, ovaj rad potencira nužnost donošenja delotvornih mera za zaštitu zemljišta u cilju očuvanja ekološke bezbednosti, odnosno takav sistem upravljanja životnom sredinom koji će odražavati tendenciju da se eliminišu negativni uticaji u odnosu na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Reference
*** (2010) Zakon o prostornom planu RS od 2010 do 2020 godine. Sl. glasnik RS, br. 88
*** (2010) Nacionalni program zaštite životne sredine. available at http://www.zzps.rs/novo/kontent/stranicy/propisi_strategije/Nacionalni_program_zastite_%20zs.pdf
Agencija za zaštitu životne sredine Agencija za zaštitu životne sredine. http://www.sepa.gov.rs
Agencija za zaštitu životne sredine (2009) Izveštaj o stanju zemljišta u RS. http://www.sepa.gov.rs/download/Stanje_zemljista.pdf
Bjelajac, Ž. (2017) Bezbednosna kultura - Umeće življenja. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u NovomSadu
Bjelajac, Ž., Počuča, M., Dukić-Mijatović, M. (2013) Uranium and Dioxin Consequences of Bombing of Yugoslavia in 1999 and Its Impact on the Ecosystem and Human Health. Journal of Environmental Protection and Ecology, Balkan Environmental Association, Thessaloniki, Greece, vol. 14, no. 2; pp. 480-492
Bjelajac, Ž., Dukić-Mijatović, M., Dragojlović, J. (2017) Food safety as one of the main safety preoccupations of a modern man. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 1, str. 191-204
Đorđević, T. (2016) Promene u životnoj sredini Srbije kao determinante i indikatori ekološke bezbednosti. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Kljajić, N., Arsić, S., Mijajlović, N. (2012) Zemljište kao ekološki faktor poljoprivredne proizvodnje. Tranzicija, Vol.14 No.29, Rujan 2012, Ekonomski institut Tuzla, JCEA Zagreb, DAEB, IEP Beograda, str. 38-47
Kozar, V., Dukić-Mijatović, M. (2015) Consolidated bankruptcy of related persons. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 7-9, str. 1-9
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Strategija poljprivrede i ruralnog 2014-2020. available at: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2016/05/STRATEGIJA-2014-2020-.pdf
Protic, N., Martinovic, Lj., Milicic, B., Stevanovic, D., Mojasevic, M. (2003) The status of soil surveys in Serbia and Montenegro. European Soil Bureau, Research Report No 9. 297-315
Republički zavod za statistiku Popis 2012. available at: http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2012/PP-knjiga1.pdf
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1704703B
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0