Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 65, br. 1, str. 323-336
Kreditiranje poljoprivrede Srbije sa ciljem unapređenja postojećeg stanja
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresavera.zelenovic@ef.uns.ac.rs, zeljko.vojinovic@ef.uns.ac.rs, dvcmmv@gmail.com
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak
Poljoprivredu karakteriše niz specifičnosti (sezonski i organski karakter, visoki rizici proizvodnog ciklusa, spor obrt kapitala, nemogućnost specijalizacije proizvodnje i nizak stepen iskorišćenosti kapaciteta) zbog kojih je sa aspekta finansiranja zahtevnija u odnosu na druge privredne delatnosti.Obzirom da je agrar jedna od najvažnijih grana privrede, koja i u ovako teškim uslovima i okolnostima ipak donosi profit, predmet rada je razmotranje uslova finansiranja kako od strane države, tako i od strane komercijalnih banaka, bez kojih je skoro nemoguće zamisliti proces poljoprivredne proizvodnje. Cilj rada je da se ukaže na značaj stabilnog i kontinuiranog finansiranja poljoprivrede. Nažalost, programi subvencioniranja kamatne stope ne uključuju konsultacije sa finansijskim sektorom kada su programi dizajnirani, i kao rezultat, način na koji su programi izgrađeni ne motivišu banke da povećaju kreditiranje u sektor poljoprivrede. Poljoprivredi je neophodna stalna finansijska podrška zbog potrebe da se sredstva ulože u proizvodnju odjednom i to u velikom obimu, u skladu sa prirodom proizvodnje, dugim periodom zadržavanja angažovanih sredstava, odnosno niskim obrtom uloženih sredstava, te niskim profitom koji ostvaruje primarna poljoprivredna proizvodnja, a koji onemogućava stvaranje sopstvene akumulacije, odnosno sopstvenih izvora finansiranja.
Reference
*** (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85, str. 8, Ministarstvo poljoprivrede, Beograd
Birovljev, J., Vojinović, Ž., Balaban, M. (2015) Potential of agricultural production and its impact on insurance premiums. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 3, str. 705-722
Bogdanov, N., Babović, M. (2014) Radna snaga i diverzifikacija prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji - stanje i izazovi za politiku ruralnog razvoja. u: Primena podataka Popisa poljoprivrede 2012. u analizi stanja poljoprivrede i u planiranju agrarne politike u Republici Srbiji, Zbornik radova, Subotica: Republički zavod za statistiku, str. 262
Božić, D., Bogdanov, N., Ševarlić, M. (2011) Ekonomika poljoprivrede. Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 59
Gulan, B. (2013) Kako pomoći farmerima. Novi korak
Jolović, A., Njegovan, Z., Čavlin, M. (2014) Financing of the agriculture in Serbia: State and prospects. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 1, str. 127-137
Madžar, L. (2014) Značaj i izvozni potencijal privrede Republike Srbije sa posebnim osvrtom na stanje stočnog fonda. Škola biznisa, br. 2, str. 124-140
Njegovan, Z., Filipović, M., Pejanović, R. (2009) Privredni sistem, politika i razvoj. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Njegovan, Z. (2005) Risk analysis and decision making process in agricultural enterprises of the CEEC. Industrija, vol. 33, br. 2-3, str. 17-25
Pejanović, R., Njegovan, Z. (2009) Aktuelni problemi poljoprivrede i sela Republike Srbije. Industrija, vol. 37, br. 1, str. 87-99
Republički zavod za statistiku (2016) Statistički godišnjak Republike Srbije, Beograd, str. 228
Simić, I. (2017) Organska poljoprivreda u Srbiji 2017. Beograd: Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje Serbia organika, str. 41
Stanković, M. (2012) Agrarna politika Srbije i zajednička poljoprivredna politika. Škola biznisa, br. 3, str. 65-72
Vasiljević, Z. (2007) Osnovni pravci reforme agrarne politike u Srbiji. u: Naučna konferencija - Izazovi ekonomske politike Srbije u 2007. godini, Beograd
Vojinović, Ž., Zelenović, V., Cvijanović, D. (2017) Program of state support to agricultural crediting. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 1, str. 339-358
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1801323Z
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2014)
Finansiranje poljoprivrede u Srbiji - stanje i perspektive
Jolović Ana, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2017)
Program državne podrške u kreditiranju poljoprivrede
Vojinović Željko, i dr.

Megatrend revija (2011)
Indeks industrijske proizvodnje - prva serija srpske ekonomske statistike
Radović-Stojanović Jelena, i dr.

prikaži sve [51]