Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 11, br. 1, str. 53-64
Mogućnost razvoja kulturnog turizma u selu Velika Drenova
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja, Srbija

e-adresajnstojkovic@yahoo.com
Ključne reči: kulturni turizam; Velika Drenova; lokalno stanovništvo; Trstenik; ruralna sredina
Sažetak
Velika Drenova je selo, prestonica srpskog kalemarstva. Delatnost stanovništva vezana je za poljoprivredu (kalemarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i baštovanstvo). Zahvaljujući trenutnim, skromnim kulturnim resursima i uvođenjem novih, unapredila bi se kulturno-turistička ponuda trsteničkog kraja i obližnjih okruga. Cilj rada je ispitivanje mogućnosti da selo postane destinacija kulturnog turizma na ruralnom području. Istraživanje je sprovedeno u periodu od februara do maja 2019. godine, na uzorku od 38 ispitanika, stanovnika sela. Korišćene su sledeće metode: anketiranje na prostom, slučajnom uzorku, metoda intervjua sa opštinskim zvaničnicima i metoda analize i sinteze, kao i deskriptivna metoda. Istraživanje je pokazalo da je lokalno stanovništvo zainteresovano za posete turista. Interevjuisani sagovornici su takođe pokazali interesovanje da se ovakav projekat realizuje. Rezultati istraživanja su značajni jer govore o pozitivnom stavu seoskog stanovništva i čelnika opštine o unapređenju kulturnog turizma. Primeri pokretanja kulturnog turizma u ruralnoj sredini su retki, tako da bi ovakav projekat bio značajan.
Reference
Bićanin, J. (2018) Possibilities of rural tourism development in the area of the municipality of Trstenik. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 1, str. 355-372
Bonet, L., ur. (2011) A handbook of cultural economics. Edward Elgar Publishing
Demonja, D. (2006) Institucijska mreža kulturnog turizma. u: Petrović-Leš T., Pletenac T. [ur.] Etnologija i kulturni turizam, Zagreb: Filozofski fakultet Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Demonja, D. (2011) Kulturni turizam - Hrvatska iskustva. Antropologija, 11, (1), 181-205
Du, C.H. (2001) A new model to assist in planning for sustainable cultural heritage tourism. International Journal of Tourism Research, 3(2), 165-170
Đukić, D.V. (2005) Kulturni turizam - menadžment razvojne strategije. Klio
Galičić, V., Laškarin, M. (2016) Principi i praksa turizma i hotelijerstva. Fakultet za menadžment i turizam u ugostiteljstvu
Hitrec, T. (1995) Kultura-oslonac turističke politike Europske unije. Tourism and hospitality management, 1(2), 325-335
Isaković, S. (2016) Umetničke prakse u kontekstu turizma. Vrnjačka Banja: Fakultet za hotelijerstvo i turizam
Krasojević, B., Đorđević, B. (2017) Intangible cultural heritage as tourism resource of Serbia. Sociology and Anthropology, 5(6), 442-449
Krivošejev, V. (2014) Upravljanje baštinom i održivi turizam. Valjevo: Narodni muzej
McKercher, B., Ho, P.S.Y., Cros, H.D., So-Ming, B.C. (2002) Activities-based segmentation of the cultural tourism market. Journal of Travel & Tourism Marketing, 12(1), 23-46
Milić, D., Vulić, T., Tica, N., Zekić, V., Bačkalić, Z. (2012) Očuvanje istorijskih spomenika kao faktor razvoja ruralnog turizma. Agroekonomika, 55, 87
Pančić-Kombol, T. (2006) Kulturno nasleđe i turizam / Cultural heritage and tourism. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin - HAZU, 16-17, 211-226
Petković, S. (2019) Menadžment kulturnih resursa u turizmu. Univerzitet Singidunum
Radović, G. (2012) Prikaz knjige Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primerima dobre prakse i evropskim iskustvima, autora dr Demonje Damira, dr Ružić Pavla. Agroekonomika, 55
Richards, G. (1996) Production and consumption of European cultural tourism. Annals of Tourism Research, 23(2), 261-283
Richards, G., Goedhart, S., Herrijgers, C. (2001) The cultural attraction distribution system. u: Cultural attractions and European tourism, CABI, 71-89
Richards, G. (2003) What is cultural tourism?. u: van Maaren A. [ur.] Erfgoed voor Toerisme, Amsterdam: Nationaal Contact Monumenten
Štetić, S., Cvijanović, D., Šimičević, D. (2014) Posebni oblici turizma dunavskog regiona Srbije. Institut za ekonomiku poljoprivrede
Todosijević, M. (2013) Značajne ličnosti trsteničkog kraja. Narodna biblioteka Jefimija
Turistička organizacija Valjevo Brankovina. 11.07.2019., http://tov.rs/brankovina
Vlada Republike Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (2016) Strategija razvoja turizma republike Srbije za period 2016-2025. https://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2001051S
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka