Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 68, br. 7-8, str. 532-544
Uporedni prikaz razvijenosti osiguranja poljoprivrede u Srbiji i Hrvatskoj
"Dnevnik-Poljoprivrednik" AD, Novi Sad
Sažetak
Cilj rada je procena nivoa razvijenosti poljoprivrednog osiguranja kod porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji i Hrvatskoj. U tu svrhu realizovana je uporedna analiza karakteristika poljoprivrednog osiguranja i nivoa njegove razvijenosti kod porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u ove dve države, koje su uzete kao uporedni primeri zbog značajnih sličnosti važnih za predmet istraživanja. Na teritoriji obe države, prema kategorizaciji Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), dominiraju ruralna područja, u strukturi poljoprivrednih subjekata dominiraju porodična poljoprivredna gazdinstva, a poljoprivreda ima približno isto učešće u bruto domaćem proizvodu (BDP). Autorka analizira razvijenost osiguranja poljoprivrede u periodu od 2006. do 2018. godine kod porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja se mogu smatrati mikro preduzećima značajnim za rast industrije osiguranja u posmatranim državama. Autorka na osnovu realizovanog istraživanja zaključuje da je i u Srbiji i u Hrvatskoj nerazvijeno osiguranje poljoprivrede kod porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i da postoje značajne mogućnosti za rast industrije osiguranja u ovom segmentu tržišta. U 2018. godini u Srbiji je bilo osigurano samo 3,99%, a u Hrvatskoj 4,26% od ukupnog broja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Imajući u vidu da je ponuda zadovoljavajuća, da platežnu sposobnost ne bi trebalo posmatrati kao problem, kako se to često čini, jer postoji značajno subvencionisanje premija poljoprivrednog osiguranja, potrebno je, pre svega, razviti tražnju.
Reference
*** (2017/2018) Pravilnik o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Službeni glasnik RS, br. 61, 44 - dr.zakon
*** (2018) Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Narodne novine, br. 29
*** Osiguranje usijeva dio je programa ruralnog razvoja. Agroklub, retrieved from http://www.agroklub.com/poljoprivredne-vijesti/osiguranje-usjeva-dio-je-programa-ruralnog-razvoja/11637/, 15.07.2020
*** Propratni dokument: Financiranje i upravljanje rizikom u hrvatskoj poljoprivredi. Strateška transformacija poljoprivrede i ruralnog prostora (STARS RAS), retrieved from https://poljoprivreda2020.hr/wp-content/uploads/2020/06/Financiranje-i-upravljanje-rizikom-u-hrvatskoj-poljoprivr
*** (2015) The agriculture sector in Croatia. u: Flanders Investment & Trade Market Survey, Retrieved from https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/2015-Croatia-Agriculture.pdf
*** Osiguranje biljne proizvodnje. Retrieved from https://crosig.hr/osiguranje-poljoprivrede/osiguranje-usjeva-i-nasada/
*** Osiguranje životinja. Retrieved from https://crosig.hr/osiguranjezivotinja/osiguranje-domacih-zivotinja/
*** (1947) Službeni list FNRJ, br. 24
*** (1958) Službeni list FNRJ, br. 14
*** (1965) Službeni list SFRJ, br. 15
*** (1967) Službeni list SFRJ, br. 7
Bielza, M., Stroblmair, J., Gallego, J. (2007) Agricultural risk management in Europe. u: The 101st EAAE Seminar: 'Management of Climate Risks in Agriculture', Berlin, Germany, July 5-6, 1-22
Brandăo, J.T.M. (2011) Principle of good faith, market failures and moral risk in agricultural insurance. Insurance Law Review, 4/2011, 30-36
Diaz-Caneja, M. B., Conte, C.G., Pinilla, F.G., Stroblmair, J., Catenaro, R., Dittmann, C. (2009) Risk management and agricultural insurance schemes in Europe. u: JRC reference reports, Brussels: European Communities - Institute for Protection and Security of Citizen, 1-32
Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske (2017) Poljoprivreda - pregled po županijama. Retrieved from https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/01-01-29_01_2017.htm
Enjolras, G., Sentis, P. (2011) Crop insurance policies and purchases in France. Agricultural Economics, 42(4): 475-486
Finger, R., Lehmann, N. (2012) The influence of direct payments on farmers' hail insurance decisions. Agricultural Economics, 43(3): 343-354
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2009.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2010.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2011.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2012.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2013.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2014.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2015.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2016.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2017.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2018.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2006. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2006.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2007.pdf
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga Statistika osiguranja u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu. Retrieved from https://www.googstatistika+osiguranja+hrvatska/2008.pdf
Hueth, D.L., Furtan, W.H., eds (2012) Economics of agricultural crop insurance: Theory and evidence. New York: Springer Science & Business Media, Vol. 4
Iturrioz, R. (2009) Agricultural insurance. u: Primer series on insurance, Washington, DC: World Bank
Kočović, J., Trifunović, D. (2013) Understanding the essence of insurance product as the condition for the development of insurance market in Serbia. u: Kočović J; Jovanović-Gavrilović B; Radović-Marković M. [ur.] Product specifics on the market of insurance and reinsurance, Belgrade: Faculty of Economics - Publishing Centre, pp. 3-17
Labudović-Stanković, J., Todorović, N. (2011) Osiguranje biljne proizvodnje u EU i Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 723-734
Lotze-Campen, H. (2011) Climate change, population growth and crop production: An overview. u: Yadav S.S; et al. [ur.] Crop adaptation to climate change, Hoboken, NJ: Wiley, pp 1-11
Marković, T., Jovanović, M. (2010) Livestock insurance as a factor of economic stability in the agriculture. Savremena poljoprivreda, vol. 59, br. 3-4, str. 287-292
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju (2019) Godišnje izvješće o stanju poljoprivrede u 2018. godini. Retrieved from https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/poljoprivredna_politika/zeleno_izvjesce/2019_11_13_Zeleno%20izvjesce2018.pdf
Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske Podaci o broju isplaćenih zahtjeva i iznosima za subvencije premija poljoprivrednog osiguranja u periodu 2016-2018. godina
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Uprava za agrarna plaćanja Podaci o broju isplaćenih zahteva i iznosima za subvencije premija poljoprivrednog osiguranja u periodu 2016-2018. godina
Mishra, A.K., Goodwin, B.K. (2006) Revenue insurance purchase decisions of farmers. Applied Economics, 38(2): 149-159
Mrkšić, D., Petrović, Z., Ivančević, K. (2014) Pravo osiguranja. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2015. godini. Beograd, Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2015.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2016. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2016.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2017. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2017.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku Pregled broj osiguranja, broj osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2018. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2018.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2006. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2006.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2007. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2007.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2008. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2008.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2009. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2009.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2010. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2010.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2011. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2011.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku (2012) Pregled broj osiguranja, broj osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2012. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2012.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku (2013) Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2013. godini. Beograd, Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2013.pdf
Narodna banka Srbije, Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, Odeljenje za aktuarske poslove i statistiku (2014) Pregled broja osiguranja, broja osiguranika i premije po vrstama i tarifama osiguranja za Srbiju u 2014. godini. Retrieved from https://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2014.pdf
Njavro, M., Par, V., Pleško, D. (2007) Livestock insurance as a risk management tool on dairy farms. Poljoprivreda, 13(1), 78-82
Petrevska, M., Toscano, B., Milošev, D. (2010) Osiguranje biljne proizvodnje. Beograd: Beoknjiga
Počuča, M., Petrović, Z., Mrkšić, D. (2013) Insurance in agriculture. Ekonomika poljoprivrede, vol. 60, br. 1, str. 163-177
Privredna komora Srbije (2015) Priručnik za obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika u osiguranju. Beograd
Radović, G. (2016) Poljoprivredno osiguranje kao moguća vrsta obaveznog osiguranja u Republici Srbiji. Beograd: Univerzitet 'Džon Nezbit' - Fakultet za poslovne studije, Doktorska disertacija
Radović, G. (2018) Komparativna analiza posebnih uslova za osiguranje biljne proizvodnje na tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji. Tokovi osiguranja, 1/2018, 75-94
Radović, G. (2018) Uporedna analiza posebnih uslova za osiguranje životinja na tržištu poljoprivrednog osiguranja u Srbiji. Tokovi osiguranja, 3/2018, 81-98
Ray, P.K. (2013) Agricultural insurance: Principles and organization and application to developing countries. Elsevier
Republički zavod za statistiku, Beograd (2019) Retrieved from https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20191001-bruto-domaci-proizvod-2018/
Republički zavod za statistiku, Beograd (2019) Zemljište. u: Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava - 2018., Retrieved from https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20196003.pdf
Republički zavod za statistiku, Beograd (2019) Struktura, ekonomska snaga i marketing proizvoda poljoprivrednih gazdinstava. u: Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava - 2018, Retrieved from https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20196002.pdf
Republički zavod za statistiku, Beograd (2019) Poljoprivredna gazdinstva prema tipu proizvodnje i ekonomskoj veličini. u: Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava - 2018, Retrieved from https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20196005.pdf
Republički zavod za statistiku, Beograd (2019) Radna snaga i rad na poljoprivrednim gazdinstvima - stanje i trend. u: Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava - 2018, Retrieved from https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20196006.pdf
Republički zavod za statistiku, Beograd (2019) Šta potvrđuje, šta opovrgava i na šta ukazuje. u: Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava - 2018, Retrieved from https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20196007.pdf
Republički zavod za statistiku, Beograd (2019) Stočarstvo. u: Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava - 2018, Retrieved from https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20196008.pdf
Republički zavod za statistiku, Beograd (2019) Prvi rezultati - procena. u: Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava - 2018, Retrieved from https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201918010.pdf
Republički zavod za statistiku, Beograd (2019) Struktura poljoprivrednih gazdinstava. u: Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava - 2018, Retrieved from https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201922002.pdf
Sherrick, B.J., Barry, P.J., Ellinger, P.N., Schnitkey, G.D. (2004) Factors influencing farmers' crop insurance decisions. American Journal of Agricultural Economics, 86(1): 103-114
Stojanović, Ž., Rakonjac-Antić, T., Koprivica, M. (2019) Farmers' willingness to purchase crop insurance: evidence from wheat and raspberry sectors in Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 66, br. 4, str. 1107-1125
Žarković, N. (2016) Osiguranje u poljoprivredi - nedovoljno razvijeno, a još manje korišćeno. u: Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2016, Novi Sad: Dnevnik-Poljoprivrednik AD, 72-74
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EKOPRE2008532R
primljen: 08.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.02.2021.

Povezani članci