Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 61, br. 3, str. 723-738
Pravna zaštita zemljišta od zagađenja
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd

e-adresazpetrovic@megatrend.edu.rs, dmanojlovic@megatrend.edu.rs, vjovic@megatrend.edu.rs
Ključne reči: ekološko pravo; životna sredina; zemljište; pravna zaštita; nacionalni i nadnacionalni propisi
Sažetak
Nalazi u istraživanju koje je izvedeno u ovom radu primenom metoda analize sadržaja, indukcije i dedukcije, istorijskom i dogmatsko pravnom ukazali su da ekologija za svoj predmet pravne zaštite ima tri globalne prirodne vrednosti: vazduh, vodu i zemljište, odnosno atmosferu, hidrosferu i litosferu kao sastavne elemente biosfere. Zemljište kao posebna prirodna tvorevina obuhvata čvrsti površinski sloj Zemlje koji je specifičan za biosferu. Značaj zemljišta iz aspekta održivog razvoja jeste višestruki, naročito ako se sagledava preko njegove ekološke, industrijske, proizvodne, socijalnoekonomske, vaspitno-obrazovne, naučno-istraživačke, kulturno-istorijske i svake druge opštekorisne funkcije. Njegova najvažnija funkcija jeste plodnost, odnosno sposobnost da floru snabdeva vodom, kiseonikom i mineralnim supstancama. Prirodni procesi koji su doveli do nastanka zemljišta argumentuju stanovište koje ga svrstava u takozvane obnovljive resurse ali samo pod uslovom da ga čovek racionalno koristi i podstiče njegovu prirodnu reprodukciju. U skladu sa važećom zakonskom regulativom i kategorizacojom zemljišta, ovo istraživanje obuhvata poljoprivredno zemljište. U ovom radu opredelili smo se za ekološko-pravnu zaštitu zemljišta kao jedne od najvažnijih prirodnih vrednosti čiji kvalitet i stepen zaštite veoma značajno utiče na stanje životne sredine u celini. Uvodni deo rada obuhvatio je terminološka razgraničenja i specifičnost predmeta izučavanja ekološkog prava, kao i moguće oblike zagađivanja zemljišta. Metodološkim okvirom istraživanja, primenom metoda analize sadržaja postojeće domaće i inostrane pravne legislative, metodom komparacije i sinteze istraženi su pravni akti kojima se štiti zemljište od zagađenja.
Reference
Bjelajac, Ž.Đ., Dašić, D., Spasović, M. (2011) Ekološka politika EU i njen krivično-pravni okvir. Međunarodni problemi, vol. 63, br. 4, str. 567-582
Čavoški, A. (2011) EU law in the sphere of living environment, textbook for protection of living environment, group of authors. Belgrade: Association of public prosecutors and deputies of public prosecutors of Serbia
Fitzmaurice, M. (2009) Contemporary Issues in International Environmental Law. Cheltenham: MPE Books Group
Hamidović, Dž. (2012) Legal protection of the environment and sustainable development if our country, Soicioeconimica. Scientific Journal for Theory and Practice of Socioeconomic Development, Novi Pazar, vol. 1,(2), pp. 235-245
Jacqueline, P. (2005) The precautionary principle in practice-environmental decision making and scientific uncertainty. Sydney: Southwood press pty
Jovašević, D. (2011) Ekološki kriminalitet u Srbiji - teorija, praksa, zakonodavstvo. Facta universitatis - series: Law and Politics, vol. 9, br. 2, str. 109-134
Kiss, A., Shelton, D. (2007) International environmental law. Danvers: Martins Nijhoff
Kramer, L. (2012) Environmental law. London: Sweet & Maxwell, 4th Edition
Lilić, S., Drenovak, M. (2010) Ekološko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Lukić, T. (2012) Otkrivanje i istraživanje ekološkog kriminaliteta. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 50, br. 1-2, str. 219-234
Mcintyre, O. (2007) Environmental protection at international watercourses: Unread international law. Hempshire: Ashgate
Odum, E.P., Barrett, G.W. (2005) Fundamentals of ecology. Belmont, California: Thomson Brooks/Cole, 5th edition
Ole, K.F., Hunter, D., Wang, X. (2009) Yearbook of international environmental law. Oxford: University Press, vol. 20
O'neill, R.V., Deangelis, D.L., Waide, J.B., Garland, E.A. (1986) A hierarchical concept of ecosystems. Princeton: University Press
Rakočević, P. (2011) Krivičnopravna odgovornost zbog zagađenja životne sredine. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 83, br. 4, str. 199-216
Vrhovšek, M. (2007) Krivično-pravna zaštita životne sredine prema novom Krivičnom zakoniku Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 24, br. 7-8, str. 10-21
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1403723P
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka