Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 29, br. 1-3, str. 60-73
Odnos prava na mirovinsko osiguranje i imovinskih prava bračnih drugova u komparativnim europskim sustavima
Katedra za radno i socijalno pravo, Pravni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayer, Osijek, Hrvatska

e-adresavilim.herman@pravos.hr
Ključne reči: bračna stečevina; raspodjela imovine; imovinsko-pravni odnosi bračnih drugova; europski modeli
Sažetak
U radu se diskutiraju pitanja bračne stečevine, mirovinskih fondova te moguće raspodjele imovine bračnih drugova povezane s dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Također, daje se komparativni prikaz osnovnih europskih modela raspodjele bračne stečevine (kontinentalni, anglosaksonski, mediteranski, nordijski). Pojam bračne stečevine i njene raspodjele će s vremenom 'morati' doživjeti preoblikovanje, a pri tome se misli ponajprije na imovinu u dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Zbog toga će određena iskustva anglosaksonskog, pa i nordijskog modela biti veoma interesantna kao komparativni i konzultativni modeli.
Reference
*** (2006) European Judistical Network in civil and commercial matters. Alternative dispute resolution - England and Wales. Preuzeto sa: http://ec.europa.eu/civiliustice/divorce/divorce eng en.htm
*** (1973) Matrimonial Causes Act. Section 25, Preuzeto sa http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1973/cukpga_19730018_en_1
*** (2009) The pensions advisory servise. Getting divorced. Justits Ministeriet, prosinac) Preuzeto sa http://www.familiestvrelsen.dk/fileadmin/Filer/PDF/Getting_Divorced2008.pdf
*** (2003-2004) Obiteljski zakon. Narodne novine, 116/03, 17/04, 136/04
*** (2003) Zakon o istospolnim zajednicama. Narodne novine, br. 116
*** (1999-2007) Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Narodne novine
*** (2004-2006) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavaravanju. Uradni list Republike Slovenije, br. 20/04; 69/04; 109/06
Alinčić, M., i dr. (2007) Obiteljsko pravo. Zagreb: Narodne Novine
Baloban, J., Črpić, G. (2005) Brak - institucija od koje se očekuje, a ne ulaže. u: Baloban J. [ur.] U potrazi za identitetom, Zagreb: Golden Marketing, str. 115-143
Barlow, A. (2008) Property relationship between spouses: National report: England. (kolovoz 2010) Preuzeto sa: http://www.ceflonline.net/Reports/pdf3/England.pdf
Gonzalez, B.C. (2008) Property relationship between spouses. u: National report: Spain, listopad 2010, Preuzeto sa: http://www.ceflonline.net/Reports/pdO/Spain.pdf
Lund-Andersen, I. (2008) Property relationship between spouses. National report: Denmark. kolovoz 2010, Preuzeto sa: http://www.ceflonline.net/Reports/pdf3/Denmark.pdf
Martin-Casals, M., Ribot, J., Sole, J. (2002) Grounds for divorce and maintenance between former spouses: Spain. http://www.ceflonline.net/Reports/pdf/Spain02.pdf
Počuča, M. (2011) Razvod braka u uporednom pravu. Strani pravni život, br. 2, str. 267-283
Puljiz, V., Bežovan, G., Matković, T., Šućur, Z., Zrinščak, S. (2008) Socijalna politika Hrvatske. Zagreb: Pravni fakultet
Rismondo, M. (1999) Reforma mirovinskog osiguranja u Sloveniji. Revija za socijalnu politiku, 6, 2
Rismondo, M. (2005) Hrvatski sustav mirovinskog osiguranja i evropski socijalni model. Revija za socijalnu politiku, 12(3-4)
Šipovac, R., Prelević, S. (2010) Brak sa elementom inostranosti. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 9-10, str. 62-72
Zrinšćak, S. (2000) Mirovinska reforma u srednjoj i istočnoj Evropi. Revija za socijalnu politiku, 6(2)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.