Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 21, br. 3, str. 149-168
Etička načela policijskog rada u zajednici sa maloletnim prestupnicima
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Okružni zatvor u Kragujevcu

e-adresaozkg.upravnik@uiks.gov.rs
Ključne reči: maloletničko prestupništvo; zaštita prava dece i maloletnika u kontaktu i/ili sukobu sa zakonom; policija; kodeks policijske etike; etičke dileme; etička načela
Sažetak
U radu policije prema deci i maloletnicima u kontaktu i/ ili sukobu sa zakonom neophodno je postupanje koje pomaže njihovoj resocijalizaciji i sprečava dalju konfrontaciju sa zakonskim i društvenim normama. Da bi se rešile pojedine etičke dileme koje prate postupanje policijskih službenika prema deci i maloletnicima koji su u kontaktu i/ili sukobu sa zakonom, nužno je da se pri radu sa tom populacijom striktno poštuju sve odredbe međunarodnih instituta o zaštiti prava dece, nacionalna strategijska i akciona dokumenta, zakonska, podzakonska i interna akta. Pri tome, vrlo važnu ulogu imaju poštovanje i puna primena kodeksa policijske etike, odnosno primena njenih načela među kojima su najznačajnija načelo poštovanja ličnosti i opšteg razvoja maloletnog prestupnika i načelo individualnog pristupa. Da bi se to postiglo, neophodna je između ostalog, dodatna i stalna edukacija policijskih službenika o delikatnom pitanju rada sa maloletnim prestupnicima u zajednici i dogradnja i unapređenje normativnog okvira iz tretirane problematike.
Reference
*** (1990) Vodič za demokratski rad policije. u: Sastanak OEBS-a, Kopenhagen
Avramović, N., Marković, M. (2010) Harmonizacija prava policije Republike Srbije sa evropskim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 11-12, str. 43-52
Delibašić, M. (2010) Etički aspekti policijskog rada sa maloletnim prestupnicima. Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 77-115; Magistarska teza
Foot, P. (2003) Moral dilemmas. Oxford: Oxford University Press
Froku, M. (2007) Maloletnička delinkvencija - partnerski rad. u: Međunarodna konferencija o bezbednosti lokalne zajednice, Vrnjačka Banja
Ignjatović, Đ. (2014) Stanje i tendencije kriminaliteta maloletnika u Srbiji - analiza statističkih podataka. Crimen, vol. 5, br. 2, str. 173-195
Kolesarić, V. (2003) Neki psihologijski aspekti etike u istraživanju s djecom. Zagreb, Edicija Dijete i društvo, sveska 1/5
Nikač, Ž. (2013) Policija u zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda. Teme, vol. 37, br. 4, str. 1669-1688
Perović, M. (2003) Uvod u etiku. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Simonović, B. (2007) Implementacija projekta Rad policije u zajednici i bezbedna zajednica u Kragujevcu. Kragujevac
Singer, S., Perić, J. (2016) Analitičko i kreativno rješavanje problema. http://www.efos.unios.hr/arhiva/dokumenti/P3_kreativnost_ biljeske.pdf, (14.4.2016)
Stajić, L., Mijalković, S., Stanarević, S. (2005) Bezbednosna kultura mladih - kako živeti bezbedno. Beograd: Draganić
Urbanc, K. (2002) Etika i vrijednosti u socijalnom radu. Zagreb: Pravni fakultet - Studijski centar socijalnog rada
Vuković, S. (2005) Uloga policije u prevenciji delinkventnog ponašanja dece i maloletnika. Nauka, bezbednost, policija, vol. 10, br. 1, str. 97-113
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/nabepo21-12590
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka