Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 36, br. 4--6, str. 1-14
Prve građanske i krivične kodifikacije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresakrstinicdalibor@yahoo.com, vasiljkovicjovana5@gmail.com
Sažetak
Kodifikacija, uopšteno govoreći, predstavlja svako potpuno zakonsko regulisanje jedne pravne oblasti, bez obzira na to da li je to ostvareno putem jednog ili putem više zakonskih akata. Kodifikacija je bilo i u starom veku (Hamurabijev zakonik, Justinijanova kodifikacija), a bilo ih je u srednjem veku, iako je feudalizam bila epoha nekodifikovanog i partikularnog prava. Ipak, kodifikacije su postale brojne na prelazu iz feudalizma u kapitalizam, stvaranjem nacionalnih tržišta i centralizovanih nacionalnih država. Tako je epoha buržoaskih kodifikacija počela 1804. godine Francuskim građanskim zakonikom. Posle francuskog donet je Austrijski građanski zakonik 1811. godine, Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru 1888, Nemački građanski zakonik 1896. godine i 1844. Građanski zakonik za Knjaževstvo Srbije, koje i predstavljaju predmet ovog rada.
Reference
Avramović, S. (2014) Srpski građanski zakonik (1844) i pravni transplanti - kopija austrijskog uzora ili više od toga?. u: Polojac M., Mirković Z.S., Đurđević M. [ur.] Srpski građanski zakonik - 170 godina, Beograd: Pravni fakultet, 13-43
Dunđerski, B. (2011) Stalna aktuelnost pitanja ljudskih prava i sloboda. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 4-6, str. 1-17
Đorđević, A. (2002) Bogišićev 'Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru'. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 50, br. 3-4, str. 417-440
Ignjatović, M. (2012) Rimsko pravo i njegov trajni karakter - uticaj rimskog prava na savremeno pravo. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 7-9, str. 55-70
Kovačević-Kuštrimović, R. (1995) Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika - 1844-1994. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, Niš: Pravni fakultet, 11-18
Luković, D.M. (2009) Bogišićev zakonik - priprema i jezičko oblikovanje. Beograd: Balkanološki institut SANU
Luković, M. (2003) Izvori terminologije opštega imovinskog zakonika. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 51, br. 3-4, str. 543-593
Mrvić-Petrović, N. (2009) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet Union
Popov, D. (2001) Građansko pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Popović, D. (2008) Uvod u uporedno pravo. Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet Union u Beogradu
Stanković, O., Vodinelić, V.V. (1996) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Stojanović, D.D. (2000) Uvod u građansko pravo. Beograd: S.D. Stojanović
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: osvrt/prikaz
DOI: 10.5937/ptp1904001K
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka