Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 30, br. 10-12, str. 81-93
Pritvor
aPravosudna Akademija
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresacupinavanja@yahoo.com, nenad@pravni-fakultet.info
Ključne reči: pritvor; zakonski osnovi; određivanje pritvora; trajanje pritvora
Sažetak
Pritvor je najteža mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku. Upravo zbog toga je Zakonikom o krivičnom postupku predviđeno da se pritvor određuje samo onda kada je pritvaranje okrivljenog neophodno i ako se ista svrha ne može ostvariti nekom drugom, blažom merom za obezbeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku. U radu je na početku pažnja usmerena na pojam pritvora, potom na zakonske osnove za određivanje pritvora, s tim što je uz svaki zakonski osnov naveden i odgovarajući primer iz domaće sudske prakse. Takođe, u radu je ukazano i na određene propuste u praksi naših tužilaštava i sudova, kako prilikom predlaganja pritvora, tako i prilikom donošenja odluke o određivanju i produžavanju pritvora.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2004/2009) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09 i 72/09
*** (2011/2012) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/11,101/11 i 121/12
Beljanski, S., Ilić, G., Majić, M. (2012) Zakonik o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Dragičević-Dičić, R., Janković, I., Petrović, V.M. (2011) Sprečavanje i kažnjavanje mučenja i drugih oblika zlostavljanja - priručnik za sudije i tužioce. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Grubač, M. (2010) Krivično procesno pravo - priručnik za polaganje pravosudnog ispita. Beograd: Projuris
Grubač, M.V. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Kovačević, M. (2011) Prava zatvorenika na kontakt sa spoljnim svetom. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 4-6, str. 66-78
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka